Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Транспортні аварії та катастрофи

Реферат Транспортні аварії та катастрофиФедеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО Саратовський державний соціально-економічний університет

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності


Курсова робота на тему:

В«Транспортні аварії та катастрофи В»Виконав: студент

3 курсу 5 групи

Лихтина Ю.Ю.

Перевірила: доц. каф Федотова Є.В.
Саратов 2010

Зміст


Введення. p> Глава 1. Транспортні аварії та катастрофи, поняття і сутність

1.1 Поняття аварії та катастрофи, їх відмінності. p> 1.2 Особливості транспортних аварій (катастроф)

Глава 2. Особливості транспортних аварій і катастроф

2.1 Аварії на автомобільному транспорті (ДТП)

2.2 Аварії на залізничному транспорті. p> 2.3 Аварії на авіаційному транспорті. p> 2.4 Аварії на водному транспорті. p> Глава 3. Модернізація транспортної системи та її етапи. p> 3.1 Модернізація транспортної системи та її етапи. p> Висновок. p> Список використаної літератури.


Введення


У Російській Федерації, як і в інших розвинених країнах, транспорт є однією з найбільших базових галузей господарства, найважливішою складовою частиною виробничої та соціальної інфраструктури. p> Транспортні комунікації поєднують всі райони країни, що є необхідною умовою її територіальної цілісності, єдності її економічного простору. Вони пов'язують країну з світовою спільнотою, будучи матеріальною основою забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків Росії її інтеграції глобальну економічну систему. p> Вигідне географічне становище країни дозволяє Росії отримувати значні доходи від експорту транспортних послуг, в т.ч. від здійснення транзитних перевезень зарубіжних країн за своїми комунікацій. p> Про місце і значення транспорту у вітчизняному народногосподарському комплексі свідчить також його значну питому вагу в основних виробничих фондах країни (у 2006 р. - 27,0%), істотна частка транспортних послуг у валовому внутрішньому продукті (У 2007 р. - 8%), в інвестиціях на розвиток галузей господарства (у 2006 р. - 10,4%) і в чисельності зайнятих на них працівників (у 2007 р. - 6,3%), а також у споживанні енергоресурсів, металу і в ряді інших важливих показників, характеризують економіку країни.

Метою даної роботи є розгляд сутності транспортних аварій і катастроф.

Виходячи їх поставленої мети можна виділити наступні завдання:

- виділити сутність аварій і катастроф, критерії та відмінності;

- розглянути види транспортних аварій і катастроф, їх причини та характеристики;

В даний час будь вид транспорту становить потенційну загрозу здоров'ю і життю людини. Технічний прогрес одночасно з комфортом і швидкістю пересування приніс і значний ступінь загрози.

Глава 1. Транспортні аварії і катастрофи, поняття і сутність


1.1 Поняття аварії та катастрофи, їх відмінності


Аварія - це пошкодження машини, верстата, устаткування, будівлі, споруди. Виробнича аварія - це раптова зупинка роботи або порушення встановленого процесу виробництва на промислових підприємствах, транспорті та ін ОЕ, які призводять до пошкодження або знищення матеріальних цінностей, ураження або загибелі людей. p> Катастрофа - це велика аварія з великими людськими жертвами, тобто подія з вельми трагічними наслідками. p> Головний критерій у розходженні аварій і катастроф полягає в тяжкості наслідків і наявності людських жертв. Як правило, наслідком великих аварій і катастроф є пожежі і вибуху, внаслідок яких руйнуються виробничі і житлові будівлі, пошкоджуються техніка та обладнання. У ряді випадків вони викликають загазованість атмосфери, розлив нафтопродуктів, а також агресивних рідин і АХОВ. Причинами виробничих аварій і катастроф можуть бути стихійні лиха, дефекти, допущені при проектуванні або будівництві споруд та монтажі технічних систем, порушення технології виробництва, правил експлуатації транспорту, обладнання, машин, механізмів. Найбільш поширеними причинами аварій і катастроф на ОЕ є порушення технологічного процесу виробництва та правил ТБ.


1.2 Особливості транспортних аварій (катастроф)


Вдень і вночі в ж/д поїздах, автомобілях і автобусах, на морських і річкових суднах, на літаках їдуть, пливуть, летять країною люди, їдуть на заводи і будови, до навчальних закладів, на курорти і в туристичні табори. У наш час важко знайти людину, які не користуються послугами різних видів транспорту.

Однак розвиток транспортної системи, підвищення її ролі в суспільстві супроводжується негативними факторами, серед яких найбільш негативним є високий рівень аварійності транспортних засобів і ДТП. Будь-який транспортний засіб - джерело підвищеної небезпеки. Це пов'язано з можливими ДТП, катастрофами та аваріями пасажирських поїздів, повітряних і морських суден, травмами при посадц...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історія великих аварій і катастроф за 2010 рік
  • Реферат на тему: Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідац ...
  • Реферат на тему: Види прямого і непрямого збитку в результаті стихійних лих, виробничих авар ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану систем і основні причини відмов, аварій і катастроф
  • Реферат на тему: Заходи щодо попередження та ліквідації наслідків аварій і катастроф в Тирас ...
  • Додатки: