Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Англійські фразеологізми, що містять у своїй семантиці елемент цветообозначенія та особливості їх перекладу на російську мову

Реферат Англійські фразеологізми, що містять у своїй семантиці елемент цветообозначенія та особливості їх перекладу на російську мовуАнглійські фразеологізми, містять у своїй семантиці елемент цветообозначенія та особливості їх перекладу на російську мову p> Введення. p> Колір має величезне значення в житті сучасної людини. Найчастіше від нього безпосередньо залежить настрій, емоції і навіть фізичне самопочуття людей. Зрозуміло, чому настільки популярні дослідження в області кольору у психологів. Однак, розглядаючи ті чи інші аспекти, фахівці часто ігнорують глибинний і історичний та культурний досвід людини, якій властиво постійне прагнення називати предмети та явища, які його оточують. Колірна картина світу не є винятком. Тому у лінгвістів кольоропозначень - одна з найпопулярніших лексичних груп. Мовознавці, типології та етимологи досліджували десятки мов і дійшли висновку, що існує ряд універсальних рис у системі цветообозначенія. Крім того, різні ставлення до того чи іншого відтінку відображається в образних висловах, ідіомах і приказках, існуючих в мові. Адже вони акумулюють соціально- історичну, інтелектуальну, емоційну інформацію конкретно національного характеру (Верещагін Є. М., Костомаров В. Г. 1980).

Саме ці факти і обгрунтовують вибір теми даної дипломної роботи, її актуальність і значення для лексикології зокрема і для філологічної науки в цілому. Робота вносить певний внесок у розвиток фразеології в плані вивчення фразеологічних одиниць, що містять у своїй семантиці елемент цветообозначенія, що і визначає її теоретичну значимість. Практична значущість полягає в можливості застосування результатів дослідження в курсі лексикології, при створенні спецкурсів і навчальних посібників, при написанні курсових робіт, а також при практичному вивченні лексики по темі В«цветообозначеніяВ». p> Метою даної дипломної роботи є дослідження фразеологічних одиниць, містять у своїй семантиці елемент цветообозначенія. p> Для досягнення поставленої мети, автором був позначений ряд конкретних завдань:

виявити особливості фразеологічних одиниць, що містять у своїй семантиці елемент цветообозначенія;

визначити способи перекладу ФЕ, які є найбільш адекватними;

розглянути взаємозв'язок між старовиною походження цветообозначенія, його прототіпічного і можливостями його вживання у складі ФЕ.

При такому підході об'єктом дослідження стають безпосередньо ФЕ, що містять у своїй структурі елемент цветообозначенія.

У процесі дослідження застосовувалися різні лінгвістичні прийоми і методи, як то:

метод порівняльно-порівняльного аналізу;

соціолінгвістичний метод кореляцій мовних явищ англійської та російської мов;

синхронно - Діахронний підхід

Теоретичною базою дослідження даного дипломного проекту є:

роботи з лексикології, вступу до мовознавства та загального мовознавства (Арнольд І.В., Реформатський А. А., Нікітін М В.);

дослідження з фразеології (Виноградов В.В., Кунин А.В.);

посібники з перекладознавства (Виноградов В.В.,

Казакова Т.А...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Досвід дослідження динамічних процесів у семантиці на матеріалі «Старшій» і ...
  • Реферат на тему: Синтез і дослідження поливольфрамофенилсилоксанов, містять атоми вольфраму ...
  • Реферат на тему: Визначення особливостей перекладу фразеологічних одиниць
  • Реферат на тему: Семантичні особливості фразеологічних одиниць біблійного походження в англі ...
  • Реферат на тему: Парадокс і особливості його перекладу на російську мову на матеріалі прози ...
  • Додатки: