Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Ведення бухгалтерії у бюджетній установі

Реферат Ведення бухгалтерії у бюджетній установіі велике коло законодавств про діяльність бюджетних організаціях і контролю.

Специфічні особливості аналізу бюджетних організаціях викликають необхідність доповнити спільні завдання бюджетних організаціях більш конкретними, як, наприклад, точне виконання затвердженого бюджету, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, мобілізація коштів до бюджету і виявлення додаткових доходів.

Метою виробничої практики є проаналізувати діяльність бюджетних організаціях на прикладі МУ В«ЦБ Муо Кіровського району МВ м. УфиВ» РБ і висунення реченні та рекомендації щодо вдосконалення діяльність бюджетної організації. Для успішного досягнення поставленої мети необхідно розглянути аспекти, пов'язані з:

вивченням теоретичного матеріалу, що діє в даний час в нормативних актах;

вивченням організації аналізу в бюджетних організаціях;

вивченням організації і ведення бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях;

вивченням результатів аналізу для вироблення управлінських рішень;

проаналізувати бухгалтерську звітність

Джерелами інформації для проведення фінансового аналізу МУ "ЦБ Муо Кіровського району МВ м. Уфа РБ" є:

оборотні відомості по рахунках бухгалтерського обліку бюджетної організації (форма № 0503130) станом на 01.04.09 р., 01.07.09р., 01.10.09г., 01.01.10 р., 01.04.10г. , 01.07.10р., 01.10.10г., 01.01.11р.

звіт про фінансові результати діяльності бюджетної організації (форма № 0503121) станом на 01.04.09 р., 01.07.09р., 01.10.09г., 01.01.10 р., 01.04.10г., 01.07.10р., 01.10.10г., 01.01.11р.


Розділ 1


1.1 Організаційно-економічна характеристика МУ В«ЦБ Муо Кіровського району ГО м. УфиВ» РБ

бухгалтерський облік бюджетний аналіз

Комунальний заклад В«Централізована бухгалтерія муніципальних установ освіти Кіровського району Міського округу місто Уфа Республіки БашкортостанВ», (далі - Установа) створено відповідно до Постанови глави Адміністрації Міського округу місто Уфа Республіки Башкортостан № 2 від 30 грудня 2005р .

Скорочена назва Установи: МУ В«ЦБ Муо Кіровського району м. УфаВ». Місце знаходження Установи: 450077 РБ м. Уфа Кіровський район, вул. Пушкіна 85. p align="justify"> Установа є некомерційною організацією, яка не має прибутку як основної мети своєї діяльності, фінансується повністю за рахунок коштів бюджету Міського округу міста Уфа Республіки Башкортостан.

Установа є юридичною особою, що знаходиться в оперативному управлінні Управління освіти Адміністрації Міського округу місто Уфа Республіки Башкортостан і безпосередньому підпорядкуванні відділу освіти Адміністрації Кіровського району Міського округу місто Уфа Республіки Башкортостан. p align="justify"> Власниками майна установи є Міністерство освіти Міського округу місто Уфа Республіки Башкортостан. Повноваження власника щодо наділення Установи майном на праві оперативного управління здійснює Комітет з управління муніципальної власністю Адміністрації Міського округу місто Уфа Республіки Башкортостан. Установа набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації. p align="justify"> Установа має самостійний баланс і кошторис, відокремлене майно, особовий рахунок отримувача коштів в територіальному фінансовому управлінні Міністерства фінансів Республіки Башкортостан на території муніципального освіти Міський округ місто Уфа Республіки Башкортостан, гербова печатка Республіки Башкортостан, штампи і бланки зі своїм найменуванням.

Установа для досягнення цілей своєї діяльності мають право від свого імені укладати угоди, набувати і здійснювати майнові права, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства Російської Федерації та Республіки Башкортостан.

Фінансові операції з отримання та витрачання бюджетних коштів здійснюється керівником освітнього закладу за наявності першого підпису розпорядника кредитів - начальника відділу освіти.

Метою Установи є:

організація обліку надходження і витрачання бюджетних коштів та коштів, отриманих за рахунок позабюджетних джерел;

забезпечення систематичного контролю за виконанням затверджених в установленому порядку лімітів бюджетних зобов'язань, кошторисів доходів і видатків, дотриманням бюджетної дисципліни, забезпеченням економії матеріальних цінностей та грошових коштів;

організація обліку наявності та руху майна, зобов'язань, господарських операцій;

формування повної і достовірної, своєчасної та якісної бухгалтерської звітності про виконання кошторисів доходів і видатків на утримання муніципальних осві...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організаційно-управлінський аналіз адміністрації міського поселення міста Б ...
  • Реферат на тему: Муніципальне казенне установа "Відділ культури Адміністрації муніципал ...
  • Реферат на тему: Аналіз системи кадрової політики Відділу освіти Муніципального району Куюрг ...
  • Реферат на тему: Характеристика муніципального регулювання громадського харчування в міськом ...
  • Реферат на тему: Юридична діяльність Міністерства освіти Республіки Башкортостан
  • Додатки: