Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Використання інтернет-технологій у туристському менеджменті

Реферат Використання інтернет-технологій у туристському менеджментііміджу компаній в очах споживачів. p align="justify"> Особливу роль відіграють Інтернет-технології в туристичному менеджменті, даючи можливість перевести управлінську діяльність у турфірмах на якісно новий рівень, різко підвищивши її оперативність, гнучкість, глибину охоплення, можливості приймати виважені управлінські рішення на основі всебічного аналізу ситуацій на ринку турпослуг і, що важливо, створюючи для співробітників умови, коли вони з високою ефективністю і віддачею можуть виконувати покладені на них завдання.

Саме ефективний менеджмент, що враховує реалії туристичного ринку, дозволяє турфірмам не тільки зберігати свої позиції в бізнесі в умовах гострої конкурентної боротьби, а й розширювати діяльність, надаючи споживачам якісні турпродукти. Сучасний менеджмент вже немислимий без використання інтернет-технологій, що створюють діючі в реальних умовах часу комунікації, як всередині компанії, так і в поза: з споживачами послуг, партнерами по бізнесу, фінансовими, юридичними, страховими організаціями, ЗМІ і т.д.

Безсумнівно, що вивчення питань, пов'язаних використання інтернет-технологій у туристському менеджменті, є актуальним як з наукової, так і з практичної сторони, що і визначило мету і завдання курсової роботи.

Мета курсової роботи - вивчити можливості використання інтернет-технологій у туристському менеджменті.

Завдання:

- визначити основні терміни і категорії, пов'язані з туристським менеджментом;

розглянути переваги та недоліки застосування інтернет-технологій при організації туристського менеджменту;

розглянути можливості зменшення ризиків і негативних аспектів при використанні технічних засобів в організації управління туристським бізнесом;

- проаналізувати основні напрямки застосування сучасних технічних і програмних засобів для організації управління внутрішньої діяльністю туристської компанії, взаємодією з партнерами з туристського бізнесу, проведенням рекламних акцій і наданням інтернет-послуг користувачам;

розробити пропозиції щодо підвищення ефективності туристського менеджменту за рахунок застосування сучасних інтернет-технологій.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел.

У вступі до курсової роботи обгрунтована актуальність теми, сформульовані мета і завдання дослідження, відображена загальна структура роботи.

У першому розділі визначено основні поняття, пов'язані з управлінською діяльністю в туризмі, проаналізовано переваги та недоліки інтернет-технологій, застосовуваних при організації туристського менеджменту, розглянуті можливості зменшення ризиків і негативних аспектів при використанні технічних засобів в організації управління туристським бізн...


Назад | сторінка 2 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання інтернет-технологій при проведенні реклами туристських послуг ...
  • Реферат на тему: Можливості Інтернет - технологій в розробці, формуванні та просуванні турпр ...
  • Реферат на тему: Використання Інтернет-технологій в управлінні
  • Реферат на тему: Використання Інтернет-технологій у навчанні іноземних мов
  • Реферат на тему: Маркетингова діяльність на основі технологій Інтернет
  • Додатки: