Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація документообігу

Реферат Організація документообігуіплено за нею на праві оперативного управління.

Лікарня має право здійснювати підприємницьку діяльність і самостійно розпоряджається доходами від цієї діяльності та майном, придбаним за рахунок підприємницької діяльності, які враховуються на окремому балансі, після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Джерелами формування майна і фінансових ресурсів дитячого садка:

? кошти федерального бюджету;

? кошти, що направляються фондом обов'язкового медичного страхування і страховими компаніями;

? кошти, отримані від надання платних медичних послуг;

? добровільні майнові внески і пожертвування;

? кредити банків та інших кредиторів.

Грошові кошти, не використані протягом року, залишаються на розрахунковому рахунку дошкільного закладу і вилученню не підлягають.

Організація будує свої відносини з іншими установами, підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виключно на основі договорів.

Дитячий садок В«КазкаВ» реалізує роботи та послуги за цінами і тарифами, встановленими органом управління міністерства освіти.

Для виконання статутних цілей організація має право самостійно

- придбавати або орендувати основні та оборотні кошти за рахунок наявних фінансових ресурсів, тимчасової фінансової допомоги і одержуваних для цих цілей позик кредитів у банку;

- планувати свою діяльність і визначати перспективу розвитку, виходячи з попиту на послуги та укладених договорів.

- визначати і встановлювати форми і системи оплати праці, а також інші форми заохочення, що не суперечать чинному законодавству;

- в установленому порядку визначати розмір коштів, спрямованих на оплату праці працівників організації, виробничий і соціальний розвиток;

- встановлювати для працівників дошкільного закладу додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги, не передбачені трудовими законодавством, за рахунок внутрішніх коштів.

Організація зобов'язана:

- нести відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації, за порушення договірних, кредитних, розрахункових та податкових зобов'язань, представлених послуг, користування якими може принести шкоду здоров'ю населення та інших правил господарювання , встановлених законодавством;

- забезпечувати своїм працівникам безпечні умови праці і нести відповідальність в установленому порядку за шкоду, заподіяну здоров'ю свого і ввірених їм дітей;

- здійснювати оперативний бухгалтерський облік результатів виробничої діяльності, складати економічну, статистичну та бухгалтерську діяльність у порядку і в строки, встановлені законодавством Російської Федерації;

Припинення діяльності організації може здійснюється у вигляді ліквідації, або реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення на іншу організаційно-правову форму) на умовах і в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

При ліквідації та реорганізації звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів у законодавством Російської Федерації.

Інформаційна довідка:

Структурний підрозділ муніципальне дошкільний навчальний заклад дитячий сад нагляду та оздоровлення В«КазкаВ» розташоване за адресою: м. Сєров, вул. Короленка, 31. p align="justify"> Дата заснування 1978.

Дитячий сад розташований в центрі міста, що забезпечує можливості співпраці з установами додаткової освіти: центром дитячої творчості, музеєм, театром, музичної, художньої школами, спортивною школою та іншими установами культури та спорту.

Кількість груп 11, з них 3 групи раннього віку, 1 клас (на базі МСОШ № 1)

Мається Логопункт, кабінет психолога.

Дитячий сад є базовим закладом Північного педагогічного коледжу (для підготовки студентів).

Протягом декількох років дитячий садок брав участь в експериментальній роботі разом з МСОШ № 1 за програмою В«ПоліфорумВ».

Чисельний склад вихованців на 1.01.11 рік - 185 осіб (25 осіб - 1...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну наймачеві при ...
  • Реферат на тему: Аліментні зобов'язання батьків і дітей за законодавством Російської Фед ...
  • Реферат на тему: Захист трудових прав працівників за законодавством Російської Федерації та ...
  • Реферат на тему: Кримінальна відповідальність за найманство за законодавством Російської Фед ...
  • Реферат на тему: Основні елементи у формуванні корпоративної культури організації (на прикла ...
  • Додатки: