Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аудиторська перевірка фінансових вкладень

Реферат Аудиторська перевірка фінансових вкладеньальність аудиторської організації за надані послуги;

Г? про дотримання аудиторською організацією комерційної таємниці;

Г? про наявність ризику не виявлення суттєвих неточностей або помилок в бухгалтерському обліку та звітності у зв'язку з вибірковим характером застосовуваних аудиторських процедур і недосконалістю системи внутрішнього контролю економічного суб'єкта.

За зобов'язаннями економічного суб'єкта лист-зобов'язання має містити такі обов'язкові вказівки:

Гј про відповідальність економічного суб'єкта і його виконавчого органу за повноту і достовірність поданої документації бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності;

Гј про забезпечення вільного доступу до первинних документів і бухгалтерських регістрах, комп'ютерній базі даних і будь-який інший документації та інформації, необхідної для проведення аудиторської перевірки;

Гј про направлення економічним суб'єктом за вказівкою аудиторської організації листів на адресу його дебіторів і кредиторів про підтвердженні (непідтвердження) ними відповідної заборгованості;

Гј про ненадання тиску на аудиторську організацію в будь формі з метою зміни її думки про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Аудиторська організація на свій розсуд або відповідно до побажань економічного суб'єкта може також додатково включати в текст листа-зобов'язання:

В§ загальні відомості про які надають аудиторською організацією послугах, кваліфікації персоналу, найбільш великих клієнтах, членство в російських і міжнародних аудиторських організаціях і спілках;

В§ приблизний календарний план проведення аудиту і склад спрямовується групи аудиторів;

В§ загальну характеристику застосовуваних методів проведення про
верки;

В§ умови оплати аудиту;

В§ пропозиція про використання послуг інших аудиторів (Резидентів і нерезидентів), незалежних експертів у тих аспектах діяльності перевіряється організації, які аудиторська організація та економічний суб'єкт вважатимуть необхідними;

В§ згоду економічного суб'єкта на використання результатів попередньої аудиторської організації;

В§ опис найважливіших обмежень відповідальності аудиторської організації;

В§ рекомендації з використання аудиторського висновку за
призначенням;

В§ пропозиція про подальший розвиток договірних відносин між аудиторською організацією та економічним суб'єктом.

Рекомендується наступна форма листа-зобов'язання аудиторської організації про згоду на проведення аудиту:

Зразок

Бланк або кутовий штамп

Аудиторської організації


Офіційне найменування

економічного суб'єкта,

прізвище, ім'я, по батькові та посада

відповідального особи


Вихідний № (...),

дата підписання

ЛИСТ-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО ЗГОДУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Шановний (...). Справжнім офіційно підтверджуємо прийняття Вашої пропозиції про проведення аудиторської перевірки бухгалтерської звітності (найменування економічного суб'єкта).

Згідно діючими положеннями та нормами аудиту перевірці будуть піддані бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, додатки до балансу, регістри бухгалтерського обліку та окремі первинні документи за (період, за який проводиться аудит).

Аудит проводиться нами відповідно до чинного законодавства Російської Федерації (вказуються законодавчі та нормативні акти, що регулюють аудиторську діяльність і порядок складання бухгалтерської звітності).

Метою аудиту є висловлення думки аудиторської організації про достовірність бухгалтерської звітності (найменування економічного суб'єкта) за (цей рік або інший звітний період) в усіх суттєвих аспектах. У ході аудиту буде також перевірено діяльність (дається перелік філій, підрозділів і дочірніх фірм економічного суб'єкта, що підлягають аудиту). Для обгрунтування своїх висновків ми використовуємо ряд тестів і процедур перевірки достовірності та достатності облікової інформації, стану внутрішнього контролю, у реалізації яких сподіваємося на допомогу працівників Вашої організації.

Зважаючи великого обсягу підлягають аудиту документів, вибіркового характеру тестів та інших властивих аудиту обмежень є певний ризик невиявлення окремих помилок і неточностей. Ми зробимо все, щоб звести даний ризик до розумного мінімуму, але (як це загальноприйнято в аудиті) гарантувати абсолютну точність висновків не можемо. Про виявлені відхилення в бухгалтерському обліку та звітності від встановленого порядку, так само як про виявлені нами факти навмисних спотворень бухгалтерської звітності, Ви будете проінформовані нашим письмовим звітом.

Крім того, ми можемо надати Вам наступні додаткові послуги за Вашим доручен...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Обсяг аудиту бухгалтерської звітності та стадії аудиторської перевірки
  • Реферат на тему: Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання ...
  • Реферат на тему: Планування аудиту бухгалтерської звітності
  • Реферат на тему: Підготовка документів для організації та проведення внутрішнього аудиту
  • Реферат на тему: Складання бухгалтерської звітності по обліку майна організації на прикладі ...
  • Додатки: