“еми реферат≥в
> –еферати > ƒипломн≥ проекти >  урсов≥ роботи > «в≥ти з практики >  урсов≥ проекти > ѕитанн€ та в≥дпов≥д≥ > ≈ссе > ƒоклади > ”чбов≥ матер≥али >  онтрольн≥ роботи > ћетодички > Ћекц≥њ > “вори > ѕ≥дручники > —татт≥  онтакти ѕартнери проекту
–еклама
–еферати, твори, дипломи, практика »  урсовые проекты » јудиторська перев≥рка ф≥нансових вкладень

–еферат јудиторська перев≥рка ф≥нансових вкладеньальн≥сть аудиторськоњ орган≥зац≥њ за надан≥ послуги;

√Ш про дотриманн€ аудиторською орган≥зац≥Їю комерц≥йноњ таЇмниц≥;

√Ш про на€вн≥сть ризику не ви€вленн€ суттЇвих неточностей або помилок в бухгалтерському обл≥ку та зв≥тност≥ у зв'€зку з виб≥рковим характером застосовуваних аудиторських процедур ≥ недосконал≥стю системи внутр≥шнього контролю економ≥чного суб'Їкта.

«а зобов'€занн€ми економ≥чного суб'Їкта лист-зобов'€занн€ маЇ м≥стити так≥ обов'€зков≥ вказ≥вки:

√Љ про в≥дпов≥дальн≥сть економ≥чного суб'Їкта ≥ його виконавчого органу за повноту ≥ достов≥рн≥сть поданоњ документац≥њ бухгалтерського обл≥ку та бухгалтерськоњ зв≥тност≥;

√Љ про забезпеченн€ в≥льного доступу до первинних документ≥в ≥ бухгалтерських рег≥страх, комп'ютерн≥й баз≥ даних ≥ будь-€кий ≥нший документац≥њ та ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл€ проведенн€ аудиторськоњ перев≥рки;

√Љ про направленн€ економ≥чним суб'Їктом за вказ≥вкою аудиторськоњ орган≥зац≥њ лист≥в на адресу його деб≥тор≥в ≥ кредитор≥в про п≥дтвердженн≥ (неп≥дтвердженн€) ними в≥дпов≥дноњ заборгованост≥;

√Љ про ненаданн€ тиску на аудиторську орган≥зац≥ю в будь форм≥ з метою зм≥ни њњ думки про достов≥рн≥сть бухгалтерськоњ зв≥тност≥ економ≥чного суб'Їкта.

јудиторська орган≥зац≥€ на св≥й розсуд або в≥дпов≥дно до побажань економ≥чного суб'Їкта може також додатково включати в текст листа-зобов'€занн€:

¬І загальн≥ в≥домост≥ про €к≥ надають аудиторською орган≥зац≥Їю послугах, квал≥ф≥кац≥њ персоналу, найб≥льш великих кл≥Їнтах, членство в рос≥йських ≥ м≥жнародних аудиторських орган≥зац≥€х ≥ сп≥лках;

¬І приблизний календарний план проведенн€ аудиту ≥ склад спр€мовуЇтьс€ групи аудитор≥в;

¬І загальну характеристику застосовуваних метод≥в проведенн€ про
верки;

¬І умови оплати аудиту;

¬І пропозиц≥€ про використанн€ послуг ≥нших аудитор≥в (–езидент≥в ≥ нерезидент≥в), незалежних експерт≥в у тих аспектах д≥€льност≥ перев≥р€Їтьс€ орган≥зац≥њ, €к≥ аудиторська орган≥зац≥€ та економ≥чний суб'Їкт вважатимуть необх≥дними;

¬І згоду економ≥чного суб'Їкта на використанн€ результат≥в попередньоњ аудиторськоњ орган≥зац≥њ;

¬І опис найважлив≥ших обмежень в≥дпов≥дальност≥ аудиторськоњ орган≥зац≥њ;

¬І рекомендац≥њ з використанн€ аудиторського висновку за
призначенн€м;

¬І пропозиц≥€ про подальший розвиток догов≥рних в≥дносин м≥ж аудиторською орган≥зац≥Їю та економ≥чним суб'Їктом.

–екомендуЇтьс€ наступна форма листа-зобов'€занн€ аудиторськоњ орган≥зац≥њ про згоду на проведенн€ аудиту:

«разок

Ѕланк або кутовий штамп

јудиторськоњ орган≥зац≥њ


ќф≥ц≥йне найменуванн€

економ≥чного суб'Їкта,

пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ та посада

в≥дпов≥дального особи


¬их≥дний є (...),

дата п≥дписанн€

Ћ»—“-«ќЅќ¬'я«јЌЌя ѕ–ќ «√ќƒ” Ќј ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ј”ƒ»“”

Ўановний (...). —правжн≥м оф≥ц≥йно п≥дтверджуЇмо прийн€тт€ ¬ашоњ пропозиц≥њ про проведенн€ аудиторськоњ перев≥рки бухгалтерськоњ зв≥тност≥ (найменуванн€ економ≥чного суб'Їкта).

«г≥дно д≥ючими положенн€ми та нормами аудиту перев≥рц≥ будуть п≥ддан≥ бухгалтерський баланс, зв≥т про ф≥нансов≥ результати, додатки до балансу, рег≥стри бухгалтерського обл≥ку та окрем≥ первинн≥ документи за (пер≥од, за €кий проводитьс€ аудит).

јудит проводитьс€ нами в≥дпов≥дно до чинного законодавства –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ (вказуютьс€ законодавч≥ та нормативн≥ акти, що регулюють аудиторську д≥€льн≥сть ≥ пор€док складанн€ бухгалтерськоњ зв≥тност≥).

ћетою аудиту Ї висловленн€ думки аудиторськоњ орган≥зац≥њ про достов≥рн≥сть бухгалтерськоњ зв≥тност≥ (найменуванн€ економ≥чного суб'Їкта) за (цей р≥к або ≥нший зв≥тний пер≥од) в ус≥х суттЇвих аспектах. ” ход≥ аудиту буде також перев≥рено д≥€льн≥сть (даЇтьс€ перел≥к ф≥л≥й, п≥дрозд≥л≥в ≥ доч≥рн≥х ф≥рм економ≥чного суб'Їкта, що п≥дл€гають аудиту). ƒл€ обгрунтуванн€ своњх висновк≥в ми використовуЇмо р€д тест≥в ≥ процедур перев≥рки достов≥рност≥ та достатност≥ обл≥ковоњ ≥нформац≥њ, стану внутр≥шнього контролю, у реал≥зац≥њ €ких спод≥ваЇмос€ на допомогу прац≥вник≥в ¬ашоњ орган≥зац≥њ.

«важаючи великого обс€гу п≥дл€гають аудиту документ≥в, виб≥ркового характеру тест≥в та ≥нших властивих аудиту обмежень Ї певний ризик неви€вленн€ окремих помилок ≥ неточностей. ћи зробимо все, щоб звести даний ризик до розумного м≥н≥муму, але (€к це загальноприйн€то в аудит≥) гарантувати абсолютну точн≥сть висновк≥в не можемо. ѕро ви€влен≥ в≥дхиленн€ в бухгалтерському обл≥ку та зв≥тност≥ в≥д встановленого пор€дку, так само €к про ви€влен≥ нами факти навмисних спотворень бухгалтерськоњ зв≥тност≥, ¬и будете про≥нформован≥ нашим письмовим зв≥том.

 р≥м того, ми можемо надати ¬ам наступн≥ додатков≥ послуги за ¬ашим доручен...


Ќазад | стор≥нка 2 з 8 | Ќаступна стор≥нка

—хож≥ реферати:

  • –еферат на тему: ќбс€г аудиту бухгалтерськоњ зв≥тност≥ та стад≥њ аудиторськоњ перев≥рки
  • –еферат на тему: –озкритт€ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ ≥нформац≥њ про податков≥ зобов'€занн€ ...
  • –еферат на тему: ѕлануванн€ аудиту бухгалтерськоњ зв≥тност≥
  • –еферат на тему: ѕ≥дготовка документ≥в дл€ орган≥зац≥њ та проведенн€ внутр≥шнього аудиту
  • –еферат на тему: —кладанн€ бухгалтерськоњ зв≥тност≥ по обл≥ку майна орган≥зац≥њ на приклад≥ ...
  • –еклама