Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на підприємствах

Реферат Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на підприємствахвідпустку);

Вѕ додаткові виплати при наданні щорічного від пуску (понад нормальні відпускних сум відповідно до законодавством);

Вѕ оплата додатково наданих (понад передбачених законодавством) відпусток працівників;

Вѕ оплата пільгових годин підлітків;

Вѕ оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються в освітніх установах;

Вѕ оплата на період навчання працівників, спрямованих на професійну підготовку, підвищення кваліфікації або навчання другим професіями;

Вѕ оплата праці працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків;

Вѕ оплата за місцем основної роботи праці працівників, залучаються на сільськогосподарські та інші роботи;

Вѕ суми, виплачені за опрацьованим час працівникам, які вимушено працювали неповний робочий час з ініціативи адміністрації;

Вѕ оплата працівникам-донорам за дні обстеження, здавання крові та відпочинку, що надається після кожного дня здачі крові;

Вѕ оплата простоїв не з вини працівника;

Вѕ оплата за час вимушеного прогулу.

У фонд матеріального заохочення включаються:

Вѕ щомісячна премія за виконання показників господарської діяльності;

Вѕ премія за якість продукції;

Вѕ оплата з фондів Генерального директора, директорів Автоскладального і Автоагрегатного заводів. br/>

Оплата праці за підсумками роботи підрозділів з виконання показників господарської діяльності


Щомісяця 20-го числа ПЕО підготовляє матеріали щодо виконання показників господарської діяльності за звітний місяць і доводить їх до керівників підрозділів.

Щомісяця 20-го числа матеріали з виконання показників господарської діяльності за звітний місяць розглядаються на балансової комісії, на підставі яких підводяться підсумки роботи підрозділів і затверджуються результати виконання показників підрозділів ЗАТ у відсотковому відношенні. p> Щомісяця 1-го числа ОТиЗ визначає фонд оплати праці підрозділів ЗАТ, враховуючи результати виконання показників за місяць, що передує звітному, і фактичний обсяг виробництва товарної продукції, робіт, послуг за звітний місяць.

Порядок нарахування фонду оплати праці

Початкові величини нормативів утворення фондів утворюються, виходячи зі сформованого на даний момент фактичного розміру Фонду оплати праці ЗАТ, департаментів, підрозділів.

Нормативи визначаються для наступних фондів:

Вѕ фонд оплати праці ЗАТ;

Вѕ фонди оплати праці департаментів, підрозділів;

Вѕ фонд Генерального директора;

Вѕ фонди директорів заводів.


Фонд оплати праці ЗАТ В«АклотопсВ» формується за нормативом від фактичного обсягу виробництва товарної продукції, робіт, послуг з ЗАТ. Затверджений норматив додається (Додаток 1). p> Фонд оплати праці по департаментах і підрозділам, фонди Генерального директора, директорів заводів утворюються за нормативом від фонду оплати праці ЗАТ В«АклотопсВ». Затверджений норматив додається (Додаток 1) -

Нормативи є постійними величинами і можуть змінюватися в крайніх випадках. Нормативи затверджуються Генеральним директором. p> Щомісяця до 1-го числа планованого місяця ОТиЗ проводить розрахунки і планує фонди оплати праці ЗАТ, департаментів, підрозділі, виходячи з планового обсягу виробництва товарної продукції, робіт, послуг і нормативів. Планові фонди оплати праці служать для планування витрат по заробітній платі у собівартості товарної продукції (Додаток 2). p> Щомісяця 1-го числа ОТиЗ на підставі фактичного обсягу произв одеситів товарної продукції, робота, послуг за звітний місяць (Додаток 2).

ФОП = Н * Q ф

Н - норматив утворення фонду оплати праці ЗАТ;

Е ф - фактичний обсяг виробництва товарної продукції, робіт, послуг ЗАТ за звітний місяць.

На підставі даних ПЕО по плановим і фактичним показниками господарської діяльності за звітний місяць ОТиЗ розраховує відсоток збільшення (зменшення) обсягів виробництва товарної продукції, робіт, послуг, продуктивності праці (вироблення, надання послуг на 1-го людини) по ЗАТ В«АклотопсВ» (Додаток 2).

D т отч = Т отч * 100/Т пл -% по обсягами товарної продукції, робіт, послуг;


D п отч = П отч * 100/П пл -% по продуктивності праці;


П отч = Т отч /Q отч , де:


Т отч - обсяг товарної продукції, робіт, послуг за звітний місяць;

Т пл - плановий обсяг товарної продукції, робіт, послуг;

П отч - продуктивність праці за звітний місяць;

П пл - планова продуктивність праці;

Q отч - чисельність за звітний місяць.


ФОП ЗАТ збільшується (Зменшується) на 0,1% за кожен 1% приросту (зниження) обсягу товарної пр...


Назад | сторінка 6 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз показників продуктивності праці працівників та фонду оплати праці на ...
  • Реферат на тему: Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці по Галузо виробни ...
  • Реферат на тему: Витрати на оплату праці в собівартості продукції, товарів (робіт, послуг)
  • Реферат на тему: Динаміка показників обсягу продукції і виробництва. Методи аналізу продукт ...
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з оплати праці та аналіз показників з праці
  • Додатки: