Главная > Курсовые обзорные > Розвиток творчої уяви у дошкільників за допомогою художнього конструювання

Розвиток творчої уяви у дошкільників за допомогою художнього конструювання


30-05-2013, 20:30. Разместил: tester4

Зміст


Введення

Глава 1. Конструювання як засіб розвитку творчих здібностей та уяви дітей дошкільного віку

.1 Уява і творчий потенціал особистості

.2 Конструювання та моделювання з паперу

Глава 2. Методичні умови розвитку уяви на заняттях конструюванням

.1 Аналіз розвитку уяви у дітей дошкільного віку

.2 Умови та методичні прийоми розвитку уяви на заняттях конструюванням

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Уява є форма активності, що виражається в зміні, перекомбінірованієм елементів досвіду і дозволяє використовувати його гнучко і точно. Уява є елемент символічної функції і складається разом з промовою у спільних діях дитини і дорослого за механізмом соціального наслідування. Найважливіший момент уяви - створення (бачення) цілісного образу раніше його частин. p align="justify"> Конструювання - найважливіший вид діяльності дітей дошкільного віку, пов'язаний з моделюванням як реально існуючих, так і придуманих дітьми об'єктів. У процесі конструювання дитина опановує навичками моделювання простору, знайомиться з відносинами, існуючими між що знаходяться в ньому предметами, вчиться перетворювати предметні відносини різними способами - надстраіваніе, прилаштовуванням, комбінуванням, конструюванням за завданням дорослого, за власним задумом. p align="justify"> У ранньому віці у нормально розвиваються дітей конструювання тісно пов'язане із сюжетною грою. Тому в дитячу конструктивну діяльність з будівельних матеріалів включаються різноманітні дрібні іграшки, що зображують людей, тварин, рослини, транспорт. Педагоги дошкільних установ створюють розвиваючу систему навчання дітей від наслідувальної діяльності до самостійної, творчої. p align="justify"> На заняттях педагогу необхідно створювати умови для виконання дітьми одного і того ж завдання при роботі з різним будівельним матеріалом: набором дерев'яних деталей, плоскими паличками, конструктором, підлоговим будівельним матеріалом, м'якими модулями. Систематичне і цілеспрямоване навчання дозволяє підвести дітей до оволодіння способами моделювання, до формування стійкого інтересу до цього виду діяльності. Необхідно стимулювати і заохочувати будівельні ігри дітей у вільний від занять час, допомагати розгортати сюжет, використовувати наявні конструктивні вміння, розкривати можливість створення знайомих будівель та їх варіантів з різноманітних будівельних наборів. p align="justify"> Зміст занять з конструювання тісно пов'язане зі змістом інших розділів програми, перш за все з соціальним розвитком, сенсорним вихованням, формуванням ігрової діяльності, розвитком мови, а також інших видів продуктивної діяльності (ліплення, аплікація, ручна праця, малювання).

Мета роботи: Вивчити особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку за допомогою художнього конструювання з паперу....

Об'єкт: Особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку

Предмет: Вплив художнього конструювання з паперу на розвиток уяви дітей старшого дошкільного віку.


Глава 1. Конструювання як засіб розвитку творчих здібностей та уяви дітей дошкільного віку


1.1 Уява і творчий потенціал особистості


Як відомо, основу творчого потенціалу особистості складає уяву, яке В«проявляється у всіх рішуче сторонах культурного життя, роблячи можливим художнє, наукове і технічне творчість. У цьому сенсі всі рішуче, що оточує нас і що зроблено рукою людини, весь світ культури, на відміну від світу природи, все це є продуктом людської уяви і творчості, заснованого на цьому уяві В». p align="justify"> Незважаючи на свою універсальну значущість, уяву, на відміну від інших вищих психічних функцій, до цих пір викликає дискусії: існує близько 40 визначень. В.В. Давидов і його співробітники (О.М. Дьяченко, Г.Г. Кравцов, Є.Є. Кравцова, В.Т. Кудрявцев, М.М. Палагина тощо) у запропонованому ними визначенні вказують властивості уяви, які й відрізняють дану В«складну психологічну системуВ» ​​від інших функцій.

Уява - це здатність дитини, по-перше, бачення цілого раніше частин і, по-друге, перенесення функції з одного предмета на інший, який не володіє цією функцією.

Уява пов'язано з дійсністю, тому уявляти - значить представляти (передбачати) завтрашній день (майбутнє), планувати його, реалізувати свою мрію за допомогою вольових якостей особистості, ерудиції, високої працездатності. Уява допомагає бачити світ повніше, яскравіше і вже з раннього віку розвивати активність дитячої особистості, прагнення створювати нове, творити, що перешкоджає розвитку В«духовних споживачів-дармоїдівВ». Психологи неодноразово підкреслювали особливу значимість дошкільного віку в загальній логіці розвитку психіки і особистості в онтогенезі. У своїх дослідженнях вони встановили, що центральним психологічним новоутворенням литического, тобто стабільного дошкільного періоду розвитку є уява, яка спочатку пов'язано з увагою, сприйняттям, промовою і мисленням, породжує емоції і, реалізуючись на основі волі, в першу чергу, осмисленої ініціативності, розвиває рівень домагань, мотивації, інтереси, здібності, товариськість та ін

Необхідність розвитку уяви у дітей підкреслюють всі вітчизняні вчені.

Так, Є.Є. Кравцова пише: В«Не зумів дитина стати чарівником в дитинстві, не навчився уявляти, і починають, як сніжний ком, рости різні проблеми - безпричинні страхи, низька здатність до навчання, відсутність задумів, погане розвиток діяльності і, як наслідок з усього цього, психологічна неготовність до навчання в школі В». В.Т. Кудрявцев стверджує: В«Уява дошкільника - це грунт, на якому виростає пізніше професійно розвинену уяву вченого, художника, вин...ахідника. Але це одночасно і основа теоретичного мислення на всіх наступних етапах розвитку, включаючи - передусім! - Молодший шкільний вік. По ходу дитячого розвитку уява не розчиняється в мисленні, а, вбираючи досвід мислення, набуває справді розумна - змістовно-узагальнюючий характер В». p align="justify"> Психологи та педагоги шукають ефективні шляхи і засоби розвитку творчої уяви в різних видах дитячої діяльності: художньої продуктивної (образотворчої, конструктивної, музичної, словесній творчості), у провідній ігрової діяльності дошкільнят, а також у процесі фізичного розвитку , сприйняття художніх творів, ознайомлення з навколишньою природою та ін

У зв'язку з сучасною проблемою розвиваючого навчання доцільним є вивчення специфіки уяви дітей-дошкільнят.

Уява є необхідною умовою для будь-якої діяльності людини. Особливо важливого значення набуває цей психічний процес для дітей при навчанні. Будь шкільний предмет (математика, література, розвиток мовлення, музика образотворче мистецтво тощо) вимагають ефективної роботи цієї психічної функції. Ось чому важливо цілеспрямовано розвивати творчу уяву на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. p align="justify"> Формуванню уяви сприяють:

. Використання на початковому етапі навчання спеціальних знань на конструювання, які виконуються учнями на предметно-дієвому рівні. p align="justify">. Використання завдань, що моделюють діяльність уяви на наочно-образному рівні. p align="justify">. Використання на уроках предметно-практичного навчання та в позакласній роботі широкого асортименту природних і синтетичних матеріалів для узагальнення чуттєвого досвіду учнів. p align="justify">. Спрямованість навчання на розвиток в учнів здібностей до сюжетного конструювання, включенню заданих елементів в простій, а потім в розгорнутий контекст. p align="justify">. Акцентування уваги на зображенні створюваних об'єктів в динаміці. p align="justify">. Виділення діяльності роботи з формою, що пропонує створення на основі форм вихідних матеріалів образів різних об'єктів. p align="justify">. Надання учням свободи у виборі матеріалів для виготовлення об'єктів. p align="justify">. Включення в якості структурного елементу на уроках предметно-практичного навчання режисерських і сюжетно-рольових ігор. p align="justify">. Створення в процесі занять проблемних ситуацій, неоднозначність вирішення яких стимулює діяльність творчої уяви і сприяє формуванню механізмів комбінаторики даного психічного процесу. p align="justify"> В умовах особистісно орієнтованої моделі навчання кожна дитина знаходить право і реальну можливість для розвитку своїх творчих здібностей. Шматочок фантазії є в кожній дитині, який, відчуваючи, мислячи, діючи, вносить в життя хоча б крихту свого В«ЯВ». br/>

.2 Конструювання та моделювання з паперу


При навчанні дітей конструктивної діяльності в ди...тячому саду використовуються будівельний матеріал, конструктори, папір, викидні та природні матеріали. Вид матеріалу визначає і вид конструювання:

В· конструювання з будівельного матеріалу,

В· конструювання з паперу,

В· конструювання з природного матеріалу і т. д.

Будівельний матеріал являє собою набір різноманітних геометричних тіл (куб, циліндр, призма і т.д.). Він ділиться на невеликий (настільний) і крупний. Під час занять матеріалу всього має бути більше, ніж потрібно для даної споруди (і за елементами, і за кількістю), щоб привчати дітей відбирати тільки необхідні деталі, відповідні їх задумом. p align="justify"> Організовуючи дитячу конструктивну діяльність з будівельних матеріалів, вихователь використовує і різноманітні дрібні іграшки, що зображують людей, тварин, рослини, транспорт і т. д. Діти дошкільного віку, створюючи предмети навколишнього, будують не взагалі, а з конкретною метою - будиночок для зайчика, міст для транспорту і пішоходів і т. д. Використання іграшок в конструюванні робить його більш осмисленим і цілеспрямованим і сприяє подальшому розвитку ігрової діяльності дітей. Зберігати будівельний матеріал найзручніше в спеціальних шафках з відділеннями для кожного виду деталей, при цьому матеріал завжди повинен бути покладений суворо за формами, щоб діти могли швидко взяти будь-яку з них. Розкладання матеріалу за формами не тільки полегшує роботу з ним, а й сприяє прискоренню запам'ятовування назв цих форм. p align="justify"> На сучасному етапі становлення теорії і практики дитячого конструктивного творчості особливе значення набуває забезпечення умов для реалізації дітьми власних задумів у роботі з папером. При цьому дуже важливо, щоб знання та вміння, отримані дошкільнятами на заняттях з конструювання та моделювання з паперу, активно ними використовувалися і інтерпретувалися в ході створення виразних образів. Конструювання та моделювання з паперу - це один з видів конструктивно-пластичного творчості, в основі якого лежить робота з різними видами паперу, пов'язана із створенням пластичних образів шляхом зміни площині листа за допомогою різноманітних прийомів (згинання, скручування, надрізання, обривання і т. д .).

У сучасному дошкільному закладі конструювання та моделювання з паперу стало досить поширеним видом образотворчого творчості.

На цих заняттях розвивається не тільки творче мислення дитини, а й дрібна моторика рук, необхідна і в інших видах діяльності дошкільника. Конструювання та моделювання з паперу дозволяє поглянути дітям з іншої точки зору на простий лист паперу, побачити в ньому виразні можливості для реалізації своїх задумів. А це є важливим для становлення його як особистості. p align="justify"> Про умови творчого розвитку особистості дитини не одноразо...во говорили багато дослідників (Н. А. Ветлугіна, Л. С. Виготський, Г. Г. Григор'єва, А. Н. Давидчук, О.М. Дьяченко, А. В. Запорожець, Є. І. Ігнатьєв, Е. В. Ільєнко, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, В. С. Кузін, В. А. Левін, А. В. Ліловий, Е. І. Миколаєва, Н. Н. Палагина, Є. А. Флерина та інші), кожен із яких розглядав творчість з певному аспекті. У їхніх роботах підкреслюється необхідність вирішення даної проблеми, починаючи з дошкільного віку, що характеризується особливою стійкістю до різних видів художньої діяльності, у тому числі і до конструктивно-пластичної. p align="justify"> І в цьому випадку конструювання та моделювання з паперу є одним з ефективних засобів активізації творчості дошкільнят, оскільки вони сприяють формуванню безлічі конструктивно-пластичних умінь, необхідних для оволодіння іншими видами творчості. При цьому найважливішим засобом активізації творчого розвитку є здатність мислити і вносити елементи творчості у свою діяльність. Саме цей аспект - В«вносити новий елементВ» - дуже часто практиками залишається неактуализированного. У вирішенні проблеми розвитку конструктивного творчості на сьогоднішній день можна виділити два напрямки. Перша пов'язана з тим, що педагоги приділяють увагу тільки навчанню елементарним способам отримання виробів з паперу. Більш складні прийоми дітям в дошкільному віці освоїти не пропонують, вважаючи їх неготовими і нездатними засвоювати багатоетапність виготовлення цих виробів. Друге характеризується тим, що, навчаючи дітей деяким технічним прийомам виготовлення виробів з паперу, педагоги не встановлюють взаємозв'язок даних технік з іншими техніками, знайомими дітям дошкільного віку. Тому дитина не інтегрує знання, вміння, враження, одержувані від різних видів творчості, що в цілому збіднює як змістовну сторону створюваних образів, так і їх виразність. p align="justify"> Папір - один з найбільш простих, доступних, легко оброблюваних матеріалів. З виробами з паперу ми знайомимося з самого раннього дитинства. p align="justify"> З паперу можна зробити масу всього цікавого, починаючи від простих ялинкових прикрас, саморобних листівок, аплікацій, і закінчуючи найскладнішими об'ємними моделями автомобілів, будівель і тварин.

Чим багатша фантазія, тим більша кількість виробів можна придумати.

Існують різні типи виробів з паперу: вироби зі смужок, вироби в техніці аплікації, вироби на основі коробочок, конусів, циліндрів; виготовлення різних макетів; виробів в техніці орігамі.

Заняття з моделювання і конструювання з паперу не вимагають особливих пристосувань, спеціального обладнаного робочого місця. Досить аркушів паперу і мінімуму інструментів, які є у кожної дитини (ножиці, лінійка, олівець, клей). А фігурки орігамі і зовсім можна складати де завгодно, в будь-якій ситуації - адже необхідні лише руки та аркуш паперу. p align="justify"> Залежно від задуму і призначення виробу застосовують папір, що розрізн...яється по товщині, фактурі, текстурі і кольору. Для роботи, пов'язаної зі складанням, використовують тонкий писальний і кольоровий папір. Картон, напівкартон, щільний папір - застосовуються для виготовлення різних конструкцій. p align="justify"> Навчившись м'яти папір, рвати, різати, закручувати в джгути, згинати в різних напрямках, освоївши вміння працювати з кресленнями, схемами, шаблонами, дитина зуміє виконати найрізноманітніші вироби - іграшки, сувеніри, площинні та об'ємні композиції .

Конструювання та моделювання з паперу, з одного боку, дає багато свободи: окремі деталі будь-якої форми можна вирізати, але з іншого - це додає складності: необхідно чітко уявляти остаточний результат. Тому в процесі навчання дошкільнят зазвичай використовують готові лекала деталей рослин, тварин і т. д.

Кожна з відомих технік конструювання та моделювання з паперу може використовуватися в роботі з дошкільнятами. Так, наприклад, на заняттях орігамі діти вчаться складати з квадратного аркуша паперу найпростіші фігурки птахів і тварин, кораблики, будиночки, машинки, квіти і багато інших цікавих виробів. З них можна складати різні композиції, поєднуючи деталі паперопластики та орігамі. p align="justify"> Першими дитячими іграшками-саморобками з паперу стають човники, пароплавчики, кораблики, літачки, шапочки, коробочки, виконані шляхом складання і згинання газетної або білого паперу. На перший план висувається швидше утилітарна спрямованість іграшки, а її художність, барвистість оформлення відходять на друге місце. p align="justify"> Можливість же виготовляти вироби з яскравого кольорового паперу піднімає рівень художнього завдання, і дитина втягується в активну творчу діяльність, він починає прикрашати, вдосконалювати свою іграшку, прагне зробити її нарядно, привабливіше. Діти відчувають почуття емоційного комфорту, відчуття радості дитинства, ні з чим не порівнянне відчуття задоволення від виконаної своїми руками вироби. Така іграшка мила серцю, з нею розмовляють, грають, її дбайливо зберігають. Різноманітні вироби використовуються в іграх, служать прикрасою дитячих кімнат і групових приміщень у дитячих садках. Особливо приваблює дошкільнят можливість самим створити такі вироби, які потім будуть використані в іграх, інсценуваннях, оформленні куточка, ділянки дитячого саду або подаровані на день народження, до свята своїм батькам, вихователям або друзям. br/>

Глава 2. Методичні умови розвитку уяви на заняттях конструюванням


2.1 Аналіз розвитку уяви у дітей дошкільного віку


З метою виявлення рівня розвитку уяви випробовуваних, використовувалася методика Дьяченко О.М., Кирилової О.І. В«Вивчення оригінальності рішення задач на уявуВ». p align="justify"> Дана методика дозволяє повно вивчити особливості творчої уяви і простежити специфіку цього процесу. Ця методика активізує діяльність уяви, виявляючи одне з осн...овних його властивостей - бачення цілого раніше частин. Дитина сприймає пропоновані тест-фігури як частин, деталей будь-яких целостностей і добудовує, реконструює їх. p align="justify">. Експерементальний матеріал: 20 карток з намальованими на них фігурами: контурне зображення частин предметів, наприклад стовбур з одного гілкою, гурток-голова з двома вухами і т.д., і прості геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник і т.д.) , кольорові олівці, папір.

. Порядок дослідження: Дітям було запропоновано завдання домалювати кожну з фігур так, щоб вийшла якась картинка, осмислене зображення якого предмета. p align="justify">. Аналіз результатів: Виявлення ступеня оригінальності, незвичайності зображення. Підраховувався коефіцієнт оригінальності кожної дитини, яка дорівнює кількості малюнків, не повторюються у нього і не повторюваних (за характером використання заданого еталону для домальовування) ні в кого з дітей групи. Коефіцієнт оригінальності співвідносився з одним з 6 типів рішення задачі на уяву. p align="justify"> Нульовий тип. Характеризується тим, що дитина ще не приймає завдання на побудову образу уяви з використанням заданого елемента. Він не домальовує його, а малює поруч щось своє (вільне фантазування). Тип - дитина домальовує фігуру на картці так, що виходить зображення окремого об'єкта (дерево), але зображення контурне, схематичне, позбавлене деталей.I тип - також зображується окремий об'єкт, але з різноманітними деталямі.тіп - зображуючи окремий об'єкт, дитина вже включає його в який-небудь уявний сюжет (не просто дівчинка, а дівчинка, що робить зарядку). тип - дитина зображує кілька об'єктів по уявному сюжету (дівчинка гуляє з собакою) . тип - задана фігура використовується якісно по-новому. Якщо в I-IV типах вона є основною частиною картинки, яку малював дитина (гурток-голова тощо), то тепер фігура використовується як один з другорядних елементів для створення образу уяви. p align="justify"> На першому етапі констатуючого дослідження було проаналізовано рівень та особливості розвитку уяви дітей старшого дошкільного віку старшої групи В«дзвіночкиВ» (іменована надалі експерементальной групою) та старшої групи В«ромашкиВ» (далі іменованої контрольною групою). Були отримані наступні результати:

За рівнем розвитку уяви: уява дітей розвинене слабо.

В експериментальній групі виявлено такі типи вирішення завдань на уяву 0 тип 10%, I тип 40%, II тип 30%, III тип 20%, IV тип 0%, V тип 0%. У контрольній: 0 тип 10%, I тип 40%, II тип 20%, III тип 30%, IV тип 0%, V тип 0%. p align="justify"> Виконані дітьми роботи в основному I і II типу, тобто оригінальних робіт мало. Надибуємо в роботах образи в основному типові, шаблонні (коло-сонце, голова; квадрат-дім, картина, телевізор і т.д.). роботи виконані в основному усередині контуру геометричних фігур.

Таким чином, можна підвести такі підсумки:

. ...Розвиток рівня уяви в експериментальній і контрольній групах на одному рівні (в основному I і II тип рішення завдань на уяву).

. В обох групах є діти з нульовим типом вирішення завдань на уяву.

. Діти що має високий рівень уяви (IV і V тип) відсутні як в контрольній, так і в експериментальній групі.

Всі ці дані визначили необхідність проведення розвиваючих заходів з розвитку уяви за допомогою конструювання.


.2 Умови та методичні прийоми розвитку уяви на заняттях конструюванням


Конструктивна діяльність - це практична діяльність, спрямована на отримання певного, заздалегідь задуманого реального продукту, відповідного його функціональному призначенню. Конструювання володіє надзвичайно широкими можливостями для розумового, морального, естетичного, трудового виховання. p align="justify"> На заняттях конструюванням здійснюється розвиток сенсорних і розумових здібностей дітей.

При правильно організованої діяльності діти набувають:

В· конструктивно-технічні вміння:

В· споруджувати окремі предмети з будівельного матеріалу - будівлі, мости і т.д.;

В· робити з паперу різні вироби - ялинкові іграшки, кораблики і т.д.;

В· узагальнені вміння:

В· цілеспрямовано розглядати предмети,

В· порівнювати їх між собою і розчленовувати на частини,

В· бачити в них спільне та відмінне,

В· знаходити основні конструктивні частини, від яких залежить розташування інших частин,

В· робити умовиводи і узагальнення.

Важливо, що мислення дітей у процесі конструктивної діяльності має практичну спрямованість і носить творчий характеру. При навчанні дітей конструювання розвивається плануюча розумова діяльність, що є важливим фактором при формуванні навчальної діяльності. Діти, конструюючи споруду або саморобку, подумки уявляють, якими вони будуть, і заздалегідь планують, як їх будуть виконувати і в якій послідовності. p align="justify"> Конструктивна діяльність сприяє практичного пізнання властивостей геометричних тіл і просторових відносин:

В· мова дітей збагачується новими термінами, поняттями (брусок, куб, піраміда тощо), які в інших видах діяльності вживаються рідко;

В· діти вправляються у правильному вживанні понять (високий - низький, довгий - короткий, широкий - вузький, великий - маленький), у т...очній словесному вказівці напряму (над - під , вправо - вліво, вниз - вгору, ззаду - спереду, ближче і т.д.).

Конструктивна діяльність є також засобом морального виховання дошкільників. У процесі цієї діяльності формуються важливі якості особистості:

В· працьовитість,

В· самостійність,

В· ініціатива,

В· завзятість при досягненні мети,

В· організованість.

Спільна конструктивна діяльність дітей (колективні споруди, поробки) відіграє велику роль у вихованні первинних навичок роботи в колективі:

В· вміння попередньо домовитися (розподілити обов'язки, відібрати матеріал, необхідний для виконання споруди або вироби, спланувати процес їх виготовлення і т. д.);

В· працювати дружно, не заважаючи один одному.

Виготовлення дітьми різних виробів та іграшок для подарунка мамі, бабусі, сестрі, молодшому товаришеві або однолітка виховує дбайливе і уважне ставлення до близьких, до товаришів, бажання зробити їм щось приємне. Саме це бажання часто змушує дитину трудитися з особливою ретельністю і старанням, що робить його діяльність ще більш повнокровним і приносить йому велике задоволення. p align="justify"> Нарешті, конструктивна діяльність має велике значення і для виховання естетичних почуттів. При знайомстві дітей з сучасними будівлями і з деякими доступними для їхнього розуміння архітектурними пам'ятниками (Кремль, Великий театр і т.д.) розвивається художній смак, вміння захоплюватися архітектурними багатствами і розуміти, що цінність будь-якої споруди полягає не тільки у відповідності його практичному призначенню, але і в його оформленні - простота і чіткість форм, витриманість колірних поєднань, продуманість прикраси і т. д.

Виготовлення виробів з природного матеріалу формує у дітей не тільки технічні вміння і навички, а й особливе ставлення до оточуючого їх світу - діти починають бачити і відчувати красу смарагдового моху і яскраво-червоної горобини, химерність коренів і гілок дерев, відчувати красу і доцільність їх поєднань.

Однак таке багатостороннє значення у вихованні дітей конструктивна діяльність набуває тільки за умови здійснення систематичного навчання, використання різноманітних методів, спрямованих на раавітіе не тільки конструктивних умінь і навичок, а й цінних якостей особистості дитини, його розумових здібностей.

Навчання технікам конструювання та моделювання з паперу передбачає з'єднання ігри, праці і навчання в єдине ціле, що забезпечує єдине рішення пізнавальних, практичних та ігро...вих завдань. Заняття проводяться в ігровій формі, в їх основі лежить діяльність, тобто створення оригінальних творчих робіт. p align="justify"> Конструювання та моделювання з паперу розвиває у дітей здатність працювати руками під контролем свідомості, у них вдосконалюється дрібна моторика рук, точні рухи пальців, відбувається розвиток окоміру (що важливо для майбутніх школярів, які готуються до оволодіння листом).

Під час роботи розвивається пам'ять, удосконалюються трудові вміння, формується культура праці, дітей навчають акуратності, вмінню дбайливо й економно використовувати матеріал, утримувати в порядку робоче місце.

Захоплюючі заняття дозволяють дитині відкрити в собі творчі здібності, розвинути уяву, художній смак.

Крім того, ці заняття розвивають комунікативні навички дітей, так як створення тематичних композицій вимагає участі кількох людей, колективу. Важливий той факт, що заняття з конструювання та моделювання дозволяють організувати дозвілля дітей дошкільного віку як вдома, так і в дошкільних освітніх установах. Виготовлення простих паперових іграшок вводить дитину у дивовижний світ конструктивно-пластичного творчості. p align="justify"> Перед тим як приступити до навчання дітей основним технікам і прийомам конструювання та моделювання, слід познайомити їх з правилами безпечної роботи з папером, клеєм, ножицями. По краю паперу не можна проводити пальцем; не можна водити краями папери по шкірі. Ножицями слід користуватися дуже обережно: не розмахувати ними, не залишати ножиці в розкритому вигляді; передавати ножиці можна тільки в закритому вигляді і кільцями вперед. Клеєм потрібно користуватися дуже акуратно: не допускати попадання клею в рот і в очі (при попаданні негайно промити теплою водою), по закінченні роботи з клеєм ретельно вимити руки. p align="justify"> У конструюванні і моделюванні з паперу можна виділити декілька технік:

. Декупаж (фр. decouper - вирізати) - декоративна техніка по тканині, посуді, меблів та ін, що полягає в скрупульозному вирізанні зображень з різних матеріалів (дерева, шкіри, тканин, паперу і т. п .), які потім наклеюються або прикріплюються іншим способом на різні поверхні для декорування. Ця техніка вкрай кропітка, вимагає багато часу, терпіння і передбачає безліч спроб, перш ніж результат стане задовільним. p align="justify">. Вицінанкою - вирізання з паперу симетричних візерунків і створення ажурних контурів. Здавна вицінанкою використовували для прикраси будинку. Візерунчастими смужками прикрашалися вікна, полички, столи, ікони. p align="justify">. Квіллінг (бумагокручение) - це техніка виготовлення квітів, тварин та інших виробів з паперових стрічок. З одного боку, ці твори близькі Росії, чимось нагадуючи вологодські мережива, а з іншого - на початковому етапі навчання техніка дозволяє з мінімальним умінням отримати гарний результат. p align="justify">. Паперове конструювання (Origa...mic architecture) - це форма паперового ремесла, заснована і розвинена архітектором Масахіро Чатані (Masahiro Chatani) в 1980 р. Для виготовлення використовуються аркуші паперу або тонкого картону, які надрізають і складають. p align="justify">. Орігамі - стародавнє мистецтво складання фігурок з паперу. Мистецтво оригамі своїм корінням сягає до Стародавнього Китаю, де і була відкрита папір, і налічує більше 2000 років. Це мистецтво не знає кордонів і доступно людям будь-якого віку - і дорослим, і дітям. У давнину орігамі було не тільки мистецтвом, але і наукою, навчальною точності й терпінню. Крім того, орігамі завжди вважалося на Сході символом миру, спокою, сімейного вогнища. p align="justify"> Папір - доступний для дитини і універсальний матеріал - широко застосовується не тільки в малюванні, аплікації, а й у художньому конструюванні і навіть ліплення. Здатність паперу зберігати надавати їй форму, відомий запас міцності дозволяє робити не тільки забавні вироби, а й цілком потрібні для повсякденного вжитку предмети (закладки, упаковки для подарунків, підставки під олівці, кошики і т. д.). p align="justify"> Вироби конструювання та моделювання з паперу виконуються за чіткою схемою, в певній послідовності і допомагають дітям освоювати найрізноманітніші технології, починаючи з найпростіших конструкторських завдань.

У процесі складання і склеювання паперових виробів діти знайомляться з різними геометричними фігурами: трикутником, квадратом, трапецією і т. д., вчаться орієнтуватися в просторі і на аркуші паперу, ділити ціле на частини, знаходити вертикаль, горизонталь, діагональ, дізнаються багато іншого, що відноситься до геометрії та математики.

Виконуючи різні дії з папером в процесі її обробки, застосовуючи різні способи і прийоми, діти вчаться естетично осмислювати образи знайомих предметів, передавати їх в образотворчій діяльності, підкреслюючи їх особливості в перетвореної формі.

У процесі роботи дошкільнята створюють моделі предметів і об'єктів дійсності, відображаючи характерні їх ознаки в узагальненому вигляді, відволікаючись від другорядних особливостей і виділяючи найбільш яскраві та привабливі деталі. Так, образ набуває нових рис, оригінальне трактування, що виражається в кілька умовної, незграбною формі. Це пов'язано зі специфікою обробки матеріалу: прийомами згинання, складання частин у певній послідовності, склеювання окремих деталей. Незважаючи на те, що поробки часто лише віддалено нагадують ті чи інші предмети і об'єкти, це не заважає дитині пізнавати їх, жваво доповнюючи в уяві відсутні частини. p align="justify"> Така діяльність має велике значення в розвитку творчої уяви дитини, її фантазії, художнього смаку, акуратності, вміння дбайливо й економно використовувати матеріал, намічати послідовність операцій, активно прагнути до отримання позитивного результату, утримувати в порядку робоче місце .

Діти оволоді...вають навичками і культурою праці, що важливо для їх підготовки до успішного навчання в школі.

Не випадково А. Лілов розглядає творчість як людську діяльність вищого рівня пізнання і перетворення навколишнього природного і соціального світу.

Творчі можливості дітей проявляються вже в дошкільному віці. Діти роблять безліч відкриттів і створюють цікавий, часом оригінальний продукт у вигляді малюнка, конструкції, вірші. Однак для реалізації такого розвитку необхідні умови, за яких діти із задоволенням малюють, ліплять, вирізають і наклеюють, конструюють різні об'єкти. Необхідно розширювати досвід дитини, якщо ми хочемо створити досить міцні основи для її творчої діяльності. p align="justify"> Основою особистості людини, як сказав В. В. Давидов, є творче начало: сутність особистості людини пов'язана з потребою і здатністю творення. Саме потреба і здатність виступають в якості основоположних компонентів одного процесу - процесу творчості. І в даному випадку не важливо, розглядаємо ми творчість дорослого або дитини. І в тому і в іншому випадку необхідний мотив (потреба у творчості у формі спонукальною реакції до дії) і здатність (інтеграція природної схильності та наявного досвіду в конкретній діяльності), без яких важко собі уявити процес творення. p align="justify"> Виходячи з цього слід підкреслити виділену нами послідовність розвитку творчості на заняттях з художнього конструювання з паперу:

. Засвоєння дітьми досвіду на заняттях з художнього конструювання, прояв інтересу до процесу роботи. p align="justify">. Виникнення задуму і відображення його в попередньому нарисі, малюнку. p align="justify">. Інтерпретація художнього образу. p align="justify">. Інтеграція того, що дитина засвоїла. p align="justify">. Трансформація, перетворення отриманого образу, і його створення. p align="justify"> Матеріали дослідження дозволили виявити рівень володіння дітьми старшого дошкільного віку вміннями і навичками роботи з папером і можливості їх використання у власному конструктивно-пластичному творчості. Встановлено, що для старших дошкільнят характерні неповні та поверхові уявлення про основні технічні прийоми роботи з папером, їх конструктивних особливостях, засобах художньої виразності. Отримані матеріали свідчать про те, що основна маса старших дошкільників при виконанні діагностичних завдань вкрай невпевнена. Як правило, дошкільнята, в більшості своїй, спочатку не можуть слідувати всім етапам виконання саморобки, але в процесі цілеспрямованої педагогічної роботи усувають наявні проблеми. Це дозволяє зробити висновок, що діти старшого дошкільного віку здатні засвоювати не тільки елементарні прийоми роботи з папером, а й опановувати складними багатоетапними діями для отримання певного конструктивно-пластичного образу. p align="justify"> На заняттях з конструювання розвиваються розумові здібності дитини. Розширюється запас знань на основі уявлень про форми і просто...ровому положенні предметів різноманітних навколишнього світу, різних величинах, різноманітті кольорів. p align="justify"> Конструювання носить емоційний творчий характер. Формуються вміння володіти своїм психічним станом - творчий підйом (іноді дитина не може з ним впоратися - починає кричати, емоції зашкалюють його, стійкий інтерес до роботи (є діти, які швидко втрачають інтерес). p align="justify"> Якщо підвести підсумок, то виходить, що конструювання відіграє велику роль у розвитку психічних процесів дошкільника, а саме,

В· розвивається зорова і тактильна пам'ять;

В· увагу;

В· кмітливість і кмітливість;

В· формується вміння говорити і сперечатися;

В· планувати свої дії;

В· уяву;

В· фантазія;

В· спостережливість

Від рівня розвитку психічних процесів залежать творчі властивості особистості дитини.

творчий дошкільник конструювання папір

Висновок


Відмінною особливістю уяви є, за висловом С. Л. Рубінштейна, своєрідний В«відліт від дійсностіВ», коли на основі окремого ознаки реальності будується новий образ, а непросто реконструюються і перебудовуються наявні уявлення, що характерно для функціонування внутрішнього плану дій. Одним з основних питань при розгляді розвитку уяви є, на наш погляд, питання про специфіку засобів, які використовує дитина при створенні продуктів уяви. p align="justify"> Початок розвитку дитячої уяви зв'язується із закінченням періоду раннього дитинства, коли дитина вперше демонструє здатність заміщати одні предмети іншими і використовувати одні предмети в ролі інших (символічна функція). Подальший розвиток уяву отримує в іграх, де символічні заміни відбуваються досить часто і за допомогою різноманітних засобів і прикладів. p align="justify"> Про розвиненості дитячого уяви в дошкільному віці судять не тільки за поданнями і ролям, які діти беруть на себе в іграх, але і на основі аналізу матеріальних продуктів їхньої творчості, зокрема виробів і малюнків.

Психічні процеси - це пам'ять, мислення, уяву, увагу, мову, спостереження і т. д.

Особливо продуктивні у розвитку психічних процесів - ізодеятельностью і конструювання.

Конструювання - надзвичайно сприятливий вид діяльності дитини саме тому, що являє невичерпні можливості для розвитку психічних функцій дошкільника.

Щоб оволодіти вмінням В«створюватиВ» необхідно розвивати зорове сприйняття - спостереження і увага. Адже ...для того щоб побудувати який-небудь предмет, попередньо необхідно добре з ним познайомитися, запам'ятати форму, величину, конструкцію, розташування частин. p align="justify"> У підсумку можна зробити висновок, що в результаті навчання дітей техніці конструювання та моделювання з паперу розвиваються конструктивні вміння, які лежать в основі конструктивно-пластичного творчості, в результаті якого у дітей формується самостійне творче начало, пов'язане з інтерпретацією , інтеграцією і трансформацією засвоєного досвіду. Все це призводить до розвитку у дітей умінь і навичок щодо створення нових оригінальних виробів, здібностей реалізовувати власні задуми, знаходити нестандартні рішення, здійснюючи суттєві зміни і вносячи різноманітне комбінування відомих операцій, часто призводять до вигадування дітьми нових способів дій. p align="justify"> Це підтверджує можливість розвитку творчості на заняттях з конструювання та моделювання з паперу.


Список використаної літератури


1.Бакушінскій А. В. Художня творчість і виховання. - М., 1925. p> 2.Богоявленская Д.Б. Психологія творчих здібностей. М.: ACADEMIA, 2002. p>. Весь світ в одній коробці ... конструктори для дітей// Мама і малюк. № 08, 2005. p>. Ветлугина Н. А.та ін Самостійна художня діяльність дошкільнят. - М.: Просвещение, 1980

. Виготський Л. С. Уява і творчість. - М.: Вища школа, 1991. p>. Гончар В.В. Модульне орігамі. В«Айріс-пресВ», 2008. p>. Гурвіц В.М. Розвиток творчості у дітей старшого дошкільного віку на заняттях з художнього конструювання// Викладач ХХI століття. - 2010. - Т. 1. - № 4. - С. 112-114. p>. Давидов В. В. Теорія навчання. - М.: Інтор, 2007. - 159 с. p>. Дьяченко О.М. Розвиток уяви дошкільника. - М.: Міжнародний Освітній і Психологічний Коледж Психологічний Інститут Російської Академії Освіти, 1996. p>. Козлина А. В. Уроки ручної праці в дитячому садку і початковій школі. - М.: Мозаїка-Синтез, 2008. - 64 с. p>. Комарова Т. С. Образотворче мистецтво дітей в дитячому садку і школі. - М.: Педагогічне товариство Росії, 2000. p>. Комарова Т.С. Дитяче художня творчість: Методичний посібник для вихователів та педагогів. - М., 2005. p>. Комарова Т.С. Ізодеятельностью в дитячому саду: навчання та творчість. - М.: Педагогіка, 2000. p>. Комарова Т.С. Ізодеятельностью в дитячому саду: програма і методичні рекомендації. - М., 2006. p>. Космінська В. Б. та ін "Теорія і методика образотворчої діяльності в дитячому садку". М., ИНФРА-М, 2007. p>. Куцакова Л.В. Конструювання та художня праця у дитячому садку. ? М.: Сфера, Творчий центр, 2005. p>. Лілов А. Природа художньої творчості. - М.: Мистецтво, 2009. - 479 с. p>. Матеріали курсу В«Конструювання як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного вікуВ»: лекції 1-4. - М.: Педагогічний університет В«Перше вересняВ», 2008. p>. Парамонова Л. Конструювання як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Теорія, практичні... рекомендації, конспекти занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації та читачів, які цікавляться темою дитячого конструювання,// ​​«Дошкільна освітаВ» N17, 18 (233, 234), 2008. p>. Парамонова Л. Н. Конструювання з природного матеріалу. // Дошкільне виховання. ? № 7.? 2005. p>. Соколова С.В. Орігамі для дошкільнят: Методичний посібник для вихователів ДНЗ, - СПб.: Детсве - ПРЕС, 2005. p>. Урадовскіх Г. Художнє конструювання з деталей конструктора/Г. Урадовскіх;// Дошкільне вспітаніе.-2005.-N 2 - С.15-22.Вернуться назад