Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Формування моральної культури особистості молодших школярів

Реферат Формування моральної культури особистості молодших школярів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

«МОГИЛЕВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.А. КУЛЕШОВА »


формування моральної культури особистості молодшого школяра


Курсова робота з педагогіки

студентки групи «А», 3 курсу,

Початкова освіта. Англійська мова,

денної форми навчання

Юлії Мусатовой Миколаївни

Науковий керівник

кандидат пед. наук, доцент

Галина Семенівна Поддубський

Могильов


ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретико-методологічні аспекти формування моральної культури особистості молодших школярів.

1.1Нравственная культура особистості як педагогічна проблема.

1.2 Особливості моральної культури особистості молодших школярів на сучасному етапі.

.3 Зміст виховної роботи вчителя з формування моральної культури особистості молодших школярів.

Глава 2. Педагогічні основи формування моральної культури особистості молодших школярів.

.1 Діагностика рівня моральної культури особистості в учнів 4 «Е» класу.

.2 Шляху, форми, методи формування моральної культури особистості в учнів експериментального класу.

.3 Аналіз результатів дослідної роботи.

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


ВСТУП


У вчених міркуваннях про позитивний і добром ми виходимо, як правило, на загальнолюдські цінності, норми, ідеали, які невпинно складалися і продовжують складатися в нашому суспільстві. Кожен вчинок людини, якщо він в тій чи іншій мірі впливає на інших людей і небайдужий для інтересів суспільства, викликає оцінку з боку оточуючих. Ми оцінюємо його як хороший чи поганий, правильний чи неправильний, справедливий або несправедливий. При цьому ми користуємося поняттям моралі. Мораль суб'єктивно вільна для кожного, вона не вимагає обов'язкового виконання, на відміну від норм і правил, регульованих державою. Людина, як суб'єкт, повинен володіти моральною культурою особистості, тобто він повинен розуміти і приймати встановлені норми і моралі. Ось тому всі ідеали, визнані суспільством, повинні стати внутрішньою установкою людини, яка служить головним поведінковим регулятором, допомагаючи розрізняти добро і зло, прекрасне і нице.

У всі віки люди високо цінували моральну культуру. Глибокі соціально-економічні перетворення, що відбувалися в сучасному суспільстві, змушують нас розмірковувати про майбутнє нашої країни, про її молоді.

В даний час розмиті моральні орієнтири, підростаюче покоління вважають бездуховним і агресивним. Це визначає необхідність корекції традиційних підходів до проблеми моральної культури, висуває завдання наукового дослідження процесу формування цієї якості в учнів. Проблема морального виховання може бути вирішена за умови формування у підростаючого покоління відповідної системи цінностей, заснованої на відновленні культури в учнів.

Подолання негативних явищ у середовищі молодших школярів обумовлює необхідність оновлення змісту діяльності сучасної школи, вдосконалення методики морального виховання і формування моральної культури учнів. Успішне вирішення досліджуваної проблеми вимагає її всебічного вивчення та наукового обґрунтування з урахуванням відбуваються перетворень в суспільстві.

Як зазначено в «Програмі безперервного виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь на 2011 - 2015 роки», одним із завдань виховання є «формування моральної, естетичної та екологічної культури» [1, с.3].

Перед загальноосвітньою школою поставлено завдання підготовки відповідального учня, здатного самостійно оцінювати що відбувається і будувати свою діяльність відповідно до інтересів оточуючих його людей. Вирішення цього завдання пов'язане з формуванням стійких моральних якостей особистості школяра.

Значення і функція початкової школи в системі безперервної освіти визначається не тільки її наступністю іншими ланками освіти, а й неповторною цінністю цієї ступіні в становленні та розвитку особистості дитини.

У зв'язку з цим, проблема прищеплення моральності молодшим школярам, ??виховання їх в дусі ненасильства, світу, поваги, доброзичливості і толерантності є однією з проблем сучасної освіти.

Досліджувана нами проблема знайшла відображення у фундаментальних роботах А.М.Архангельского, А.С.Макаренко, І.Ф.Харламова, С.Т. Шацького, В.А. Сухомли...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи та засоби формування моральної культури особистості
  • Реферат на тему: Формування моральної культури старших школярів
  • Реферат на тему: Формування фізичної культури особистості учнів
  • Реферат на тему: Вплив ЗАСОБІВ масової ІНФОРМАЦІЇ на Формування мовної культури та культури ...
  • Реферат на тему: Виховання духовно-моральної культури у дошкільників