Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження приміщень квартири, пошкоджених затокою з метою визначення вартості їх відновлювального ремонту, г. Краснодар

Реферат Дослідження приміщень квартири, пошкоджених затокою з метою визначення вартості їх відновлювального ремонту, г. Краснодар

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Приватне освітня установа

вищої освіти

Південний інститут менеджменту

Центр підвищення кваліфікації і

додаткової професійної освіти

ВИПУСКНА атестаційних робіт

(ДИПЛОМНА РОБОТА)

на тему:

«Дослідження приміщень квартири, пошкоджених

затокою з метою визначення вартості їх відновлювального ремонту, м Краснодар »

Краснодар +2014

Реферат


судово-експертної діяльності, СУБ'ЄКТ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБ'ЄКТИ ЕКСПЕРТИЗИ (ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ), СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ЗАВДАННЯ КОНКРЕТНОГО експертних досліджень, ВИД ЕКСПЕРТИЗИ, РІД ЕКСПЕРТИЗИ, ВИД ЕКСПЕРТИЗИ, підвид ЕКСПЕРТИЗИ, ЗАВДАННЯ РОДА, ВИДУ, І підвид СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА (ССТЕ), ПРЕДМЕТ ССТЕ, ЗАВДАННЯ ССТЕ, ОБ'ЄКТИ ССТЕ, ОБ'ЄКТ ЕКСПЕРТНОГО ПОЗНАНИЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ССТЕ, експертного огляду, ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, етапів дослідження, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТНІ ЗРАЗКИ, обґрунтування висновків судових експертів, висновок експерта, обгрунтованість укладання судових експертів, ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕМОНТ, вартості відновлювального ремонту, ФАКТ АВАРІЇ, АКТ про затоплення, ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ, ЕКСПЕРТИЗА нанесеного збитку, експлікації, АКТ БТІ, проектно-кошторисна документація.

Метою випускної атестаційної роботи є закріплення теоретичних знань при освоєнні циклу спеціальних дисциплін, отриманих слухачем в процесі навчання. Закріплення теоретичних знань здійснюється за допомогою підготовки та захисту випускної атестаційної роботи з дослідження житлового об'єкта нерухомості - квартири, пошкодженої затокою, з метою визначення вартості її відновлювального ремонту і складання Висновку експерта за формою і структурою, пропонованої законодавством у галузі судово-експертної діяльності. Автором проведено дослідження житлового об'єкта нерухомості - приміщень квартири, пошкоджених затокою, і зроблені висновки по поставленому завданню. Висновок експерта містить вступну, дослідницьку та заключну частину (висновки) по поставленому завданню.

У роботі використовувалися розрахунково-конструктивний, аналітичний і статистичний методи досліджень.

Теоретично вивчено законодавство, що регулює судово-експертну діяльність, ціноутворення в будівництві та кошторисна справа в будівництві. Практично оформлено обстеження об'єкту і складено акт огляду приміщень, пошкоджених затокою. Визначено обсяги ремонтних робіт і будівельних матеріалів, складений акт про затоці, проведена оцінна вартість робіт, виконаний розрахунок обгрунтувань матеріалів і технологій, проведена оцінка відповідності об'єкта проектно-кошторисної документації, в тому числі експертиза обсягів та вартості будівельно-монтажних робіт.


1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

будівельний експертиза приміщення вартість

У період становлення демократичного суспільства одне з першочергових завдань держави полягає у зміцненні законності та правопорядку. Рішення її вимагає не тільки постійної та активної діяльності органів дізнання, слідства, прокурорського нагляду і суду, але також ефективного функціонування інституту судової експертизи, яка є одним з найважливіших засобів доказування при розслідуванні злочинів та судовому розгляді справ. Судова будівельно-технічна експертиза (ССТЕ) як рід судових інженерно-технічних експертиз відіграє важливу, а іноді й вирішальну роль у справах про нещасні випадки, аварії та руйнування в будівництві, а також при вирішенні цивільних спорів про правильність та правомірності будівництва та експлуатації будівельних об'єктів , про право власності на нерухомість житлової та містобудівної сфери і т.д.

Будівництво - найбільш древня сфера людської діяльності, що надає певну специфіку системі правовідносин у суспільстві. Правові проблеми супроводжували будівництву з біблійних часів - згадка про них можна знайти і в Старому Завіті, де говориться: якщо цареві добре, нехай пошукають там, в Вавилоні, чи царем Киром дано дозвіл будувати цей Божий дім в Єрусалимі. Той самий будинок, який будується з великого каменя, і дерево кладеться в стіни А робота та швидко і з успіхом йде.

Технічні дисципліни, акумулюють у собі результати досліджень в галузі будівництва, відносяться до числа зрілих і теоретично розроблених. Само собою зрозуміло, що звернення до думку знавців мало місце ...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження приміщень квартири №25, розташованої за адресою: м Пенза, вул. ...
  • Реферат на тему: Методи визначення фізичного зносу при визначенні вартості відновлювального ...
  • Реферат на тему: Дослідження транспортного засобу з метою визначення вартості відновлювально ...
  • Реферат на тему: Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, Класифікація судово ...
  • Реферат на тему: Дослідження домоволодіння та земельної ділянки, функціонально пов'язано ...