Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Вплив ринкових реформ на розвиток місцевого самоврядування

Реферат Вплив ринкових реформ на розвиток місцевого самоврядування

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Саратовський Соціально-Економічний Інститут ФГБОУ ВПО

Російський Економічний Університет імені Г.В.Плеханова

Кафедра національної економіки та державного та муніципального управління
Курсова робота

З дисципліни: Система муніципального управління

На тему: Вплив ринкових реформ на розвиток місцевого самоврядування
СаратовЗміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи функціонування муніципальних утворень в умовах ринку

.1 Економічна основа місцевого самоврядування: склад, особливості та проблеми формування

1.2 Необхідність реалізації органами місцевого самоврядування соціально-економічної політики, спрямованої на розвиток ринкових відносин

Глава 2. Аналіз функціонування муніципального освіти в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі м Саратов)

2.1 Оцінка соціально-економічного розвитку м Саратов

2.2. Аналіз ефективності роботи органів місцевого самоврядування м Саратов, спрямованої на розвиток ринкових відносин

Глава 3. Напрями розвитку муніципальних освіти в ринкових умовах

.1 Застосування інструментів територіального маркетингу

3.2 Підвищення інвестиційної привабливості муніципального освіти

Висновок

Список використаної літературиВведення


Актуальність курсової роботи зумовлена ??тим, що в процесі становлення місцевого самоврядування істотну роль грає забезпечення його діяльності конкретними матеріальними передумовами. Самоврядування може бути реальним тільки в тих випадках, коли воно забезпечене економікою, бо коріння самоврядування в економіці .

Однією з головних умов життєдіяльності місцевого самоврядування є наявність у нього матеріально-фінансової бази. Формування товарно-грошових відносин, правове регламентування всього обсягу форм власності, поява безлічі суб'єктів реальних ринкових відносин поставили перед місцевим самоврядуванням завдання створення власної фінансово-економічної бази на нових засадах.

Економічні основи діяльності органів місцевого самоврядування проявляються в конгломераті одночасно існуючих декількох факторів життя, до яких віднесено: муніципальна власність, кошти місцевого бюджету, а також майнові права муніципальних утворень, вплив на них економічних перетворень.

Актуальність курсової роботи і подолання проблем формування місцевого самоврядування в Росії обумовлена ??також факторами, які пов'язані з федеративної природою російської держави і перенесенням всієї тяжкості правового регламентування місцевого самоврядування на рівень суб'єктів Російської Федерації, абсолютно різнопланово розуміючих цінність інститутів місцевого самоврядування, які в більшості випадків навіть не активізують в належній мірі ці процеси на своїй території, з невирішеністю багатьох проблем, викликаних економічними труднощами, як в регіонах, так і в країні в цілому, з відсутністю скоординованого розмежування компетенцій між федеральними органами, органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування.

Мета курсової роботи є визначити як розвивається на сьогоднішньому етапі місцеве самоврядування в тісному взаємозв'язку з ринком.

Поставлена ??мета передбачає вирішення низки завдань:

- Розкрити теоретичні основи функціонування муніципального освіти;

- Дати оцінку соціально-економічному розвитку конкретного муніципального освіти

- Охарактеризувати основні напрями та динаміка ринкової економіки муніципальних утворень;

Методологічну базу дослідження склали кілька груп джерел. До першої віднесені законодавчі та нормативно-правові акти. До другої віднесені навчальна література (підручники і журнали). І до третьої віднесені спеціалізовані веб сайти. Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів основної частини, які розкривають сутність теми дослідження, висновків та списку літературиГлава 1. Теоретичні основи функціонування муніципальних утворень в умовах ринку


1.1 Економічна основа місцевого самоврядування: склад, особливості та проблеми формування


Згідно ФЗ №131 від 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. від 25.11.2013) Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації raquo ;...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Діяльність органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного роз ...
  • Реферат на тему: Розробка програмного забезпечення для органів місцевого самоврядування посе ...
  • Реферат на тему: Взаємовідносини територіального громадського самоврядування з органами місц ...
  • Реферат на тему: Аналіз діючої структури органів місцевого самоврядування на прикладі муніци ...
  • Реферат на тему: Кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування на прикладі Муніципал ...