Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Роль соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні та розвитку соціально-особистісних компетенцій студентів

Реферат Роль соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні та розвитку соціально-особистісних компетенцій студентів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Установа освіти

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Реферат


Робота містить: 45 сторінок, 40 джерел, 1 додаток.

Соціально-особистісні компетенції, сучасне інноваційна освіта, студенти, педагоги, гуманітарні дисципліни, гуманізація освіти, освітня технологія, мотивація у навчанні.

Об'єктом дослідження є процес формування соціально-особистісних компетенцій студентів. Предметом дослідження є вплив соціально-гуманітарних дисциплін на процес формування соціально-особистісних компетенцій студентів. p align="justify"> Мета роботи: визначення ролі соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні та розвитку соціально-особистісних компетенцій студентів.

У роботі розглядаються місце і роль соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні соціально-особистісних компетенцій студентів. З позиції студента оцінюється вплив дисциплін гуманітарного циклу на формування особистості. У роботі проаналізовано широке коло спеціальної літератури з проблеми, а також використано матеріали анкетного опитування студентів. Автор роботи, спираючись на проведений у студентських групах опитування, аналізує вплив особистості викладача гуманітарних дисциплін на студентів негуманітарних спеціальностей. Основним висновком роботи є висновок про вплив соціально-гуманітарних дисциплін на формування соціально-особистісних компетенцій студентів. p align="justify"> Впровадження: Результати НДР також можуть знайти практичне застосування у викладанні дисциплін гуманітарного циклу у вузі. br/>

Зміст


Введення

. СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

. РОЛЬ І МІСЦЕ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В освітньому процесі

. РОЛЬ І МІСЦЕ ПЕДАГОГА ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У ФОРМУВАННІ У СТУДЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

. ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ У НАВЧАННІ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


Введення


У даному дослідженні в якості основного питання для вивчення обрано проблема впливу і ролі соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні соціально-особистісних компетенцій студентів. Проблема позначена не випадково. У рамках вищої школи широко ведуться дискусії про інноваційний освіті, його перспективи. Інтерес автора роботи до даної теми обумовлений такими причинами: будучи студенткою четвертого курсу вищого навчального закладу, автор включений в освітній процес вищої школи (бачить його В«зсерединиВ»), крім того, місцем роботи автора НДР є середня школа, яка готує майбутніх студентів. Суміщення діяльності вчителя і студента породило інтерес дослідника до питань освіти. p align="justify"> Освітній процес видається авторові наукової роботи як відкритий, доступний для обговорення та дискусій; як процес, де студент і педагог перебувають у стані діалогу, взаємно збагачують один одного знаннями. Таке бачення процесу утворення пропонується сучасними нормативними документами у сфері освіти (зокрема, декларується принцип відкритості освіти). Однак, в реальності не все не так однозначно, наприклад виступ автора на студентській науковій конференції породило у деяких присутніх викладачів питання: на якій підставі студентка (Не викладач вузу, людина без наукового ступеня) міркує про освітній стандарті, аналізує його положення. Відповідь очевидна: на підставі того, що одним з принципів сучасної освіти є його відкритість, можливість студента відчувати себе не об'єктом, а суб'єктом процесу навчання. p align="justify"> Освітній процес автором роботи розглядається не як освіта заради освіти, а як націлена на результат діяльність двох сторін: викладачів та студентів. Кінцевим результатом цього процесу, відповідно до сучасної парадигми освіти, повинен стати випускник, фахівець готовий до роботи в сучасних умовах, з компетенціями не тільки в своїй спеціальній сфері, але і володіє соціально-особистісними компетенціями: умінням працювати в команді, пристосовуватися до динамічно мінливої вЂ‹вЂ‹ситуації на ринку праці, готовий до подальшого підвищення кваліфікації, конструктивно відноситься до критики, готовий до інноваційної діяльності, мислячий, креативний. Формуванню таких компетенцій у студентів сприяють, багато в чому, соціально-гуманітарні дисципліни, які не тільки розширюють кругозір студента негуманітарного профілю, а й сприяють формуванню цих самих с...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціально-значущі якості особистості сучасних студентів
  • Реферат на тему: Прояви соціально-психологічної дезадаптації у студентів і чинники її формув ...
  • Реферат на тему: Соціально-психологічні Особливості розвитку емоційної культури студентів-пс ...
  • Реферат на тему: Проектна діяльність як засіб формування особистісних компетенцій
  • Реферат на тему: Динаміка соціально-психологічної адаптації студентів-психологів