Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Мікропроцесор. Пристрій електромеханічних перетворювачів енергії

Реферат Мікропроцесор. Пристрій електромеханічних перетворювачів енергії

Уфимський державний авіаційний технічний університет

Кафедра ЕлектромеханікиПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

Мікропроцесор пристрій ЕМПЕСтудент

Шараф М.Ш.

Прийняв

Султангалеев Р.Н.Уфа 2013


Завдання на проектування


1. Проаналізувати фрагменти програми, визначити вміст акумулятора або порту р1, розрахувати час виконання програми при тактовій частоті f т=12МГц:

Mov A, # eeh

clr з

loop: subb a, # 11hloop

mov p1, A.

2. Чи можна виконати логічні операції: а) над вмістом акумулятора; б) над вмістом регістра, в якому знаходяться дані, що є зразком для порівняння; в) поразрядно; г) побайтно?

3. Які з зазначених нижче пристроїв повинні входити до складу мікропроцесорної системи:

а) процесор,

б) ПЗУ,

в) оперативна пам'ять,

г) порти введення-виведення?

. Які методи адресації операндів можуть бути використані в області РПД і РСФ.


Введення


Застосування мікропроцесорів (МП) дозволило створити новий клас обчислювальної техніки - мікропроцесорні системи, узагальнена логічна структура яких наведена на малюнку 1.

Центральне місце в цій структурі займає мікропроцесор, який виконує арифметичні і логічні операції над даними, здійснює програмне керування процесом обробки інформації, організовує взаємодію всіх пристроїв, що входять в систему. Робота МП відбувається під впливом сигналів схеми синхронізації і початкової установки, часто виконуваної у вигляді окремого кристала.

Показаний на малюнку 1 МП може являти собою або однокристальний МП з фіксованою системою команд або багатокристальний МП з мікропрограмного управлінням.

Представлена ??на малюнку 1 структура відображає магістральної-модульний принцип організації мікропроцесорних пристроїв та систем. Окремі блоки є функціонально закінченими модулями зі своїми вбудованими схемами управління, виконаними у вигляді одного або декількох кристалів БІС або НВІС. Міжмодульні зв'язки і обмін інформацією між модулями здійснюються за допомогою колективних шин (магістралей), до яких мають доступ всі основні модулі системи. У кожен даний момент часу можливий обмін інформацією тільки між двома модулями системи.

Магістральний принцип побудови сполучення модулів (інтерфейс ЕОМ) передбачає наявність інформаційно-логічної сумісності модулів, яка реалізується шляхом використання єдиних способів подання інформації, алгоритму управління обміном, форматів команд і способу синхронізації.


Для більшості мікропроцесорів характерна трехшінная структура, яка містить шину адреси (ША), двунаправленную шину даних (ШД) і шину управління (ШУ)...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Узагальнена структура системи управління
  • Реферат на тему: Розробка системи обміну файлами між двома комп'ютерами, в яких відомі I ...
  • Реферат на тему: Система команд. Структура слова команд. Синтаксис команд. Групи команд
  • Реферат на тему: Мікропроцесорні системи Керування автотранспортного засоби та їх структура ...
  • Реферат на тему: Пристрій введення інформації заданої форми подання