Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Формування мовного етикету у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Формування мовного етикету у дітей старшого дошкільного віку

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Рязанський державний університет імені С.А. Єсеніна

Інститут педагогіки, психології та соціальної роботи

Кафедра педагогіки та педагогічної освітиМагістерська дисертація

Тема:

Формування мовного етикету у дітей старшого дошкільного віку


Рязань +2014


Зміст


Введення

Глава 1. Психолого-педагогічні основи формування і розвитку мовного етикету

. 1 Основні поняття і характеристика проблеми розвитку мови дошкільників у вітчизняній та зарубіжній науці

. 2 Психолого-педагогічний та лінгвістичний аспекти формування етикетної мовної поведінки у дітей старшого дошкільного віку

. 3 Форми, методи і прийоми розвитку мовного етикету у дітей старшого дошкільного віку

Глава 2. Експериментальна перевірка ефективності методики формування мовного етикету в дошкільному віці

. 1 Виявлення рівня розвитку мовного етикету дітей старшого дошкільного віку

. 2 Формування мовного етикету у дітей старшого дошкільного віку

. 3 Визначення рівня сформованості мовного етикету у дітей старшого дошкільного віку

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


Введення


Виховання зростаючої людини як формування розвинутої особистості становить одну з головних завдань сучасного суспільства. В даний час виховання стає найголовнішою проблемою. Формування людини як особистості жадає від суспільства постійного і свідомо організованого удосконалювання системи суспільного виховання, подолання застійних, традиційних, стихійно сформованих форм. Така практика перетворення сформованих форм виховання немислима без опори на науково-теоретичне психологічне знання закономірностей розвитку дитини в процесі онтогенезу, бо без опори на таке знання існує небезпека виникнення волюнтаристського, маніпулятивного впливу на процес розвитку, спотворення його справжньої людської природи, техніцизм в підході до людини. Формуючи уявлення про норми і правила поведінки, ми впливаємо на відносини дитини з однолітками, батьками, іншими людьми, допомагаючи орієнтуватися у суспільному житті.

Культура поведінки - характерна ознака доброго виховання. Тому навчання хорошим манерам є такою ж важливою частиною виховного процесу, як і навчання, грамоті, музиці. Головну мету навчання ми бачимо в тому, щоб дитина не тільки знав як треба поводитися в суспільстві, а й умів це робити.

Етикет - слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносяться правила чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві. Сучасний етикет успадковує звичаї практично всіх народів від сивої давнини до наших днів. В основі своїй ці правила поведінки є загальними, оскільки вони дотримуються представниками не тільки якогось даного суспільства, але і представниками всіляких соціально-політичних систем, що існують у сучасному світі. Народи кожної країни вносять в етикет свої виправлення і доповнення, обумовлені суспільним ладом країни, специфікою її історичної будови, національними традиціями і звичаями. Засвоюючи етикетну лексику, дитина привласнює частину соціального мовного досвіду народу, опановує культурно-мовними еталонами, характерними для того культурного середовища, в якій він знаходиться. Введення словесних формул мовного етикету в загальну систему мовного взаємодії дошкільника з оточуючими дорослими і однолітками сприяє формуванню комфортного комунікативного поля і надає безумовний вплив на духовний світ дитини. Адже загальновідомо, що слово утворює душу.

Оволодіння рідною мовою як засобом і способом людського спілкування є найважливішим придбанням дошкільного дитинства. По засобах мови дитина налагоджує контакт з оточуючими людьми і важливо, щоб ці контакти носили доброзичливий характер. Для цього дитина повинна навчитися не тільки доброму, гуманному ставленню до людей, а й способам їх вираження, у тому числі і мовним способам. Вони визначають мовленнєвий поведінка людини, яка в значній мірі реалізується за допомогою візуально закріплених стереотипів спілкування. Стереотипи спілкування визначаються суспільством. Воно виробляє стандартизовані норми соціальної поведінки, в тому числ...


сторінка 1 з 44 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування мовного етикету у дітей дошкільного віку із затримкою психічного ...
  • Реферат на тему: Врахування особливостей розвитку мовного слуху у дітей старшого дошкільного ...
  • Реферат на тему: Розвиток мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними поруше ...
  • Реферат на тему: Формування навичок мовного спілкування в дітей дошкільного віку із заїкання ...
  • Реферат на тему: Особливості пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку в педагогіч ...