Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ukrbukva/data/www/ukrbukva.net/engine/modules/show.full.php on line 555 DataLife Engine > Версия для печати > Методи діагностики творчого потенціалу
Главная > Курсовые обзорные > Методи діагностики творчого потенціалу

Методи діагностики творчого потенціалу


30-05-2013, 20:31. Разместил: tester8

Курсова робота

В«Методи діагностики творчого потенціалуВ»


Введення


Творчість розглядається як форма людської активності, що виконує перетворюючу функцію, і як основа внутрішнього механізму всіх когнітивних процесів - сприйняття, уваги, пам'яті, мислення , уяви.

Роль уяви у творчому процесі важко переоцінити. Творчість тісно пов'язане з усіма психічними процесами, в тому числі і з уявою. Ступінь розвитку уяви і його здатності мають для творчості не менше значення, ніж скажімо, ступінь розвитку мислення. p align="justify"> Психологія творчості виявляється в усіх його конкретних видах: винахідницькому, науковому, літературному, художньому і т.д. Які фактори визначають можливість творчості конкретної людини? Можливість творчості в значній мірі забезпечується наявними у людини знаннями, які підкріплені відповідними здібностями, і стимулюються цілеспрямованістю людини. Найважливішим умовам творчості є наявність певних переживань, які створюють емоційний тон творчої діяльності. p align="justify"> Проблема творчості завжди була цікава не тільки для психологів. Питання про те, що дозволяє одній людині творити, а іншого позбавляє цієї можливості, хвилював уми відомих вчених. Довгий час панував погляд про неможливість алгоритмізації та навчання творчому процесу, що було обгрунтовано відомим французьким психологом Т. Рібо. Він писав: В«Що стосується доВ« методів винаходи В», з приводу яких було написано багато вчених міркувань, то їх насправді не існує, тому що в противному випадку можна було б фабрикувати винахідників подібно до того, як фабрикують тепер механіків і годинникових справ майстрів В». Однак поступово ця точка зору стала піддаватися сумніву. На перше місце вийшла гіпотеза про те, що здатність до творчості можна розвивати. p align="justify"> Так, англійський учений Г. Уоллес зробив спробу дослідити творчий процес. В результаті йому вдалося виділити чотири стадії процесу творчості:

. Підготовка (зародження ідеї).

. Дозрівання (концентрація, В«стяганняВ» знань, прямо і побічно відносяться до даної проблеми, добування відсутніх відомостей).

. Осяяння (інтуїтивне схоплювання шуканого результату).

. Перевірка.

Результатом творчості є творчий продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Творчість є вихід за межі заданого, у ньому проявляється також активність несвідомих психічних процесів. Творчість проявляється в потенційній (творчий потенціал) або в актуальній (творча активність) формі. p align="justify"> ...Творчий потенціал інтелектуально обдарованої людини характеризує його особистість в цілому і являє собою систему когнітивних і некогнітівних компонентів, представлених інтелектуальними (оригінальність, гнучкість, адаптивність, швидкість й оперативність мислення; легкість асоціацій; рівень творчої уяви), і особистісними (мотиваційними, емоційними, вольовими, рефлексивними та ціннісно-смисловими) характеристиками у їх взаємодії.

Управління творчістю можливо шляхом створення сприятливих для цього умов:

В· зміст творчої активності;

В· створення творчого середовища;

В· спрямованість формує роботи на розвиток творчої особистості.

Здатність людини до творчості проявляється в процесі його життєдіяльності, при цьому будь-який з видів діяльності може здійснюватися індивідом, як на репродуктивному, так і на творчому рівні. Ступінь прояву творчості зумовлена, з одного боку, творчим потенціалом самої людини, а з іншого - рівнем його активності в розвитку і реалізації власного творчого потенціалу. Отже, стимулювання активності у розвитку свого творчого потенціалу може виступати в якості самостійної педагогічної завдання в процесі виховання творчої особистості. Чим вище готовність особистості до розвитку власного творчого потенціалу, тим ефективніше протікають даний процес і тим більш незалежним стає людина як суб'єкт власного розвитку. p align="justify"> Для осягнення джерел творчості та його психологічних механізмів необхідно розглядати творчість як якийсь цілісний процес, що неможливо зробити, не спираючись на розуміння особистості людини як єдиного і системного утворення. Так як творчість - це феномен цілісної особистості. Проблема цілісного і системного уявлення про особистість людини традиційна для психології 3. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Левін, Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, Б.П. Паригін, К.К. Платонов і; ін.) Кожен з напрямків має свої переваги, недоліки і різну ступінь розробленості. p align="justify"> Мета дослідження:

Вивчення теоретичних основ творчості і творчого потенціалу, а так само оцінити рівень його розвитку у випробовуваних в процесі тестування.

Предмет дослідження:

Творчий потенціал.

Об'єкт дослідження:

Творчого потенціалу людини.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теоретичні основи творчості, творчого потенціалу і методів діагностики творчого потенціалу дорослої людини за допомогою психологічної літератури.

2. Оцінити шляхом тестування рівень розвитку творчого потенціалу... у випробовуваних.

Актуальність дослідження:

Вивчення творчого потенціалу має наукову і практичну актуальність в силу того, що саме індивідуальне своєрідність і творча ініціатива кожної людини, реалізовані їм в особистому, професійної і громадської сферах, є істотним ресурсом розвитку суспільства.

Велика кількість змін, що відбуваються в житті нашого суспільства, настійно вимагає від людини готовності до ефективного використання своїх можливостей у нових умовах їх розвитку. Але людина не завжди виявляється готовий до відбувається в суспільстві змін. Для того щоб адекватно на них реагувати, він повинен активізувати свій творчий потенціал, розвивати в собі таку якість, як творчість (творческость). p align="justify"> Важливо оцінити творчий потенціал кожної людини, щоб допомогти йому і дати можливість розвиватися надалі в потрібному руслі.

Гіпотеза:

Вважається, що для розвитку творчого потенціалу рівень розумового розвитку повинен бути трохи вище середнього. Проте, після досягнення необхідного рівня інтелектуальності подальше його збільшення ні як не позначається на розвитку творчих здібностей. p align="justify"> Використовувані методики:

1. Методика дослідження творчого потенціалу. (Фетіскін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії. 2002. - 490 с).

2. Самооцінка творчого потенціалу особистості (Фетіскін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії. 2002. - 490 с).

3. В«Культурно-незалежний тест інтелектуВ» Р. Кеттелла (Р. Римська, С. Римський. Практична психологія в тестах, або як навчиться розуміти себе та інших. - М.: АСТ-ПРЕСС КНІГА.1997. - 400 с., 4 л. Іл. - (практична психологія)).1. Теоретичний аналіз творчості, творчого потенціалу та його розвитку


1.1 Творчість


Творчість - процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності або підсумок створення суб'єктивно нового. Основний критерій, який відрізняє творчість від виготовлення (виробництва) - унікальність його результату. Результат творчості неможливо прямо вивести з початкових умов. Ніхто, крім, можливо, автора, не може отримати в точності такий же результат, якщо створити для нього ту ж вихідну ситуацію. Таким чином, в процесі творчості автор вкладає в матеріал якісь незвідні до трудових операцій або логічного висновку можливості, висловлює в кінцевому результаті якісь аспекти своєї особис...тості. Саме цей факт додає продуктам творчості додаткову цінність у порівнянні з продуктами виробництва.

Творчість - діяльність, що породжує щось якісно нове, ніколи раніше не існувало. Творчість - це створення чогось нового, цінного не тільки для даної людини, а й для інших. Творчість - процес створення суб'єктивних цінностей. p align="justify"> Творчість як процес (творче мислення)

Багато з дослідників зводять проблему людських здібностей до проблеметворческой особистості: не існує особливих творчих здібностей, а є особистість, що володіє певною мотивацією і рисами. Дійсно, якщо інтелектуальна обдарованість не впливає безпосередньо на творчі успіхи людини, якщо в ході розвитку креативності формування певної мотивації та особистісних рис передує творчим проявам, то можна зробити висновок про існування особливого типу особистості - В«Людини творчогоВ». p align="justify"> Одним з перших дослідників творчого мислення був психолог М. Вертгеймер. Згідно Вертгеймером, процес вирішення завдань в результаті простого згадування і механічного повторення не є розумним мисленням. Він пов'язує творче мислення з двома факторами: адаптивністю і структурностью. p align="justify"> Адаптивність означає, що творчі процеси спрямовані на поліпшення ситуації.

Структурність - таке творче мислення, коли в процесі вирішення проблемної ситуації відбувається її аналіз, з подальшою зміною функціональних значень окремих елементів ситуації в рамках цілісної структури.

Вертгеймер першим звернув увагу на те, що завдання, які стимулюють творче мислення, повинні бути не типовими, незвичайними для людини. Людина, яка вирішує творчу проблему, повинен поглянути на ситуацію по-новому, намагаючись використати приховані властивості об'єктів і незвичні їх зв'язку. p align="justify"> Такий погляд на творче мислення людини породив можливість діагностики і тестування здатності до творчості. Серед психологів, експериментально вивчають творче мислення, - Дж. Гілфорд, Е. Торранс, Д.Б. Богоявленська, Я.А. Пономарьов, Р. Стенберг та ін

Основним чинником наявності В«творческостиВ» вважається легкість, гнучкість, оригінальність і точність мислення. Торранс були виведені 12 чинників В«матеріалуВ» творчого мислення, які, у свою чергу, були розділені на 3 групи: вербальну, винахідливу і словесно - звукову. Від випробуваного потрібно проявити здатність мислити творчо. Так, якщо відповідь, який дає людина, дуже часто повторюється - це типова відповідь, якщо рідко - оригінальний. p align="justify"> Навчити думати творчо можна будь-якого розумово нормальної людини. Для цього необхідно розвинути відповідні здібності, що у процесі творчого мислення, та подолати внутрішні бар'єри до творчості. p align="justify"> Стадії творчого мислення

Г. Уоллес

Найбільш відомо сьогодні оп...ис послідовності стадій (етапів) творчого мислення, яке дав англієць Грем Уоллес в 1926 році. Він виділив чотири стадії творчого мислення

1. Підготовка - формулювання завдання; спроби її вирішення.

2. Інкубація - тимчасове відволікання від завдання.

. Осяяння - поява інтуїтивного рішення.

. Перевірка - випробування та/або реалізація решения.

Втім, це опис не є оригінальним і сходить до класичного докладуА. Пуанкаре 1908. p align="justify"> А. Пуанкаре

Анрі Пуанкаре у своїй доповіді в Психологічному суспільстві в Парижі (1908 року) описав процес скоєння ним декількох математичних відкриттів і виявив стадії цього творчого процесу, які згодом виділялися багатьма психологами.

Стадії

1. Спочатку ставиться завдання і протягом деякого часу робляться спроби вирішити її. p align="justify"> В«Протягом двох тижнів я намагався довести, що не може існувати жодної функції, аналогічної тій, яку я назвав згодом Автоморфні. Я був, однак, абсолютно неправий; кожен день я сідав за робочий стіл, проводив за ним годину або два, досліджуючи велика кількість комбінацій, і не приходив ні до якого результату В». p align="justify">. За цим слідує більш-менш тривалий період, протягом якого людина не думає про так і не вирішеною поки завданню, відволікається від неї. У цей час, вважає Пуанкаре, відбувається несвідома робота над завданням. p align="justify">. І нарешті, настає момент, коли раптово, без безпосередньо передували цьому роздумів про завдання, у випадковій ситуації, яка не має до задачі ніякого відношення, у свідомості виникає ключ до вирішення. p align="justify"> В«Одного разу ввечері, всупереч своїй звичці, я випив чорної кави; я не міг заснути; ідеї тіснилися, я відчував, як вони стикаються, поки дві з них не з'єдналися, щоб утворити стійку комбінаціюВ».

На противагу звичайним повідомленнями такого роду, Пуанкаре описує тут не тільки момент появи у свідомості рішення, а й ніби дивом стала видимою роботу несвідомого, безпосередньо передувала цьому. Жак Адамар, звертаючи увагу на цей опис, вказує на досконалу його винятковість: В«Я ніколи не відчував цього чудесного почуття і я ніколи не чув, щоб його випробовував хто-небудь, крім нього [Пуанкаре]В»

. Після цього, коли ключова для вирішення ідея вже відома, відбувається завершення рішення, його перевірка, розвиток. p align="justify"> В«До ранку я встановив існування одного класу цих функцій, який відповідає гіпергеометрична ряді; мені залишалося лише записати результати, що зайняло тільки кілька годин. Я хотів представити ці функції у вигляді відношення двох рядів, і ця ідея була абсолютно свідомої і обдуманої; мною керувала аналогія... з еліптичними функціями. Я запитував себе, якими властивостями повинні володіти ці ряди, якщо вони існують, і мені без зусиль вдалося побудувати ці ряди, які я назвав тета-автоморфних В». p align="justify"> Теорія

теоретизуючи, Пуанкаре зображує творчий процес (на прикладі математичного творчості) як послідовність двох етапів: 1) комбінування частинок - елементів знання і 2) подальший відбір корисних комбінацій.

Пуанкаре зауважує, що комбінування відбувається поза свідомістю - у свідомості виникають вже готові В«дійсно корисні комбінації і деякі інші, що мають ознаки корисних, які він [винахідник] потім відкинеВ». Виникають питання: що за частки беруть участь у несвідомому комбінуванні і як відбувається комбінування; як діє В«фільтрВ» і що це за ознаки, за якими він відбирає деякі комбінації, пропускаючи їх до тями. Пуанкаре дає таку відповідь. p align="justify"> Первісна свідома робота над завданням актуалізує, В«приводить в рухВ» ті елементи майбутніх комбінацій, які мають відношення до розв'язуваної задачі. Потім, якщо, звичайно, завдання не вирішується відразу, настає період несвідомої роботи над завданням. У той час як свідомість зайнята зовсім іншими речами, в підсвідомості отримали поштовх частинки продовжують свій танець, стикаючись і утворюючи різноманітні комбінації. Які ж з цих комбінацій потрапляють у свідомість? Це комбінації В«найбільш красиві, тобто ті, які найбільше впливають на це спеціальний почуття математичної краси, відоме всім математикам і недоступне профанам до такої міри, що вони часто схильні сміятися над нимВ». Отже, відбираються і проникають у свідомість найбільш В«математично красивіВ» комбінації. Але які характеристики цих красивих математичних комбінацій? В«Це ті, елементи яких гармонійно розташовані таким чином, що розум без зусилля може їх охоплювати цілком, вгадуючи деталі. Ця гармонія служить одночасно задоволенням наших естетичних почуттів і допомогою для розуму, вона його підтримує і нею він керується. Ця гармонія дає нам можливість передчувати математичний закон В». В«Таким чином, це спеціальне естетичне почуття відіграє роль решета і цим пояснюється, чому той, хто позбавлений його, ніколи не стане справжнім винахідникомВ». p align="justify"> Фактори, що заважають творчому мисленню:

- некритичне прийняття чужої думки (конформізм, угодовство)

зовнішня і внутрішня цензура

ригідність (у тому числі передача шаблонів, алгоритмів у вирішенні завдань)

бажання знайти відповідь негайно

Творчість і особистість

Творчість можна розглядати не тільки як процес створення чогось нового, але і як процес, що протікає при взаємодії особистості (або внутрішнього світу людини) і дійсності. При цьому зміни відбуваються не тільки в дійсності, але і в особистості. p align="justify"> Характер зв'язку т...ворчості та особистості

В«Особистість характеризується активністю, прагненням суб'єкта розширювати сферу своєї діяльності, діяти за межами вимог ситуації і рольових приписів; спрямованістю - стійкою домінуючою системою мотивів - інтересів, переконань і т.д.В».

Дії, що виходять за межі вимог ситуації, і є творчими діями.

Відповідно до принципів, описаними С.Л. Рубінштейном, виробляючи зміни в навколишньому світі, людина змінюється сам. Таким чином, людина змінює себе, здійснюючи творчу діяльність. p align="justify"> Б.Г. Ананьєв вважає, що творчість - це процес об'єктивації внутрішнього світу людини. Творче вираження є вираженням інтегральної роботи всіх форм життя людини, проявом його індивідуальності. p align="justify"> У найбільш гострій формі зв'язок особистісного та творчого розкривається у Н.А. Бердяєва. Він пише: Особистість є не субстанцією, а творчий акт. p align="justify"> Мотивація творчості

В.М. Дружинін пише:

В основі творчості лежить глобальна ірраціональна мотивація відчуження людини від світу, воно прямує тенденцією до подолання, функціонує за типом В«позитивного зворотного зв'язку"; творчий продукт тільки підстьобує процес, перетворюючи його в погоню за горизонтом.

Таким чином, через творчість здійснюється зв'язок людини з світом. Творчість саме стимулюється. p align="justify"> творчість креативність потенціал особистість

1.2 Творчий потенціал і його розвиток


Творчий потенціал (англ. Creativepotential) - сукупність якостей людини, що визначають можливість і межі його участі у трудовій діяльності.

Творчий потенціал є складне, інтегральне поняття, яке включає в себе природно-генетичний, соціально-особистісний та логічний компоненти, в сукупності, що представляють собою знання, вміння, здібності і прагнення особистості перетворити (поліпшити) навколишній світ у різних сферах діяльності в рамках загальнолюдських норм моралі та моральності.

Творчий потенціал людини багато авторів пов'язують з такими особистісними рисами, як сміливість, самовпевненість, свобода, визнання самого себе. Ф. Баррон і Д. Харрінгтон [Barron, Harrington, 1981] до цього списку додають самостійність суджень, здатність знаходити привабливість в труднощах, естетичну орієнтацію і здатність ризикувати. М. Кшікжентміхалий [Csikszentmihalyi, 1988], описуючи творящую особистість, відзначає, що у творчому процесі завжди задіяні її пізнавальні здібності, особистісні риси, особливості мотиваційної сфери. p align="justify"> Структура творчого потенціалу

Творчий потенціал включає компоненти:

мотиваційно-цільовий;

змістовний;

операційно-діяльнісний;

рефлексивно - оцінні компоненти.

Мотиваційно - цільовий компонент відображає особистісне ставлення до діяльності, виражене в цільових настановах, інтересах, мотивах. Він припускає наявність в учнів інтересу до певного виду діяльності; прагнення до придбання загальних і спеціальних знань, умінь і навичок. Представлений зовнішньою мотивацією, що забезпечує інтерес до предмета, і внутрішньою мотивацією, яка є більш значущою для творчої діяльності, це:

мотивація по результату, коли навчається орієнтований на результати діяльності;

мотивація по процесу, коли учень зацікавлений самим процесом діяльності.

Змістовний компонент включає сукупність знань, умінь, навичок загальноосвітнього характеру, які сприяють вирішенню творчих завдань.

Операційно - діяльнісний компонент заснований на комплексі умінь і навичок організації творчої діяльності. Він включає способи розумових дій і розумових логічних операцій, а також форми практичної діяльності: загальнотрудові, технічні, спеціальні. Даний компонент відображає можливості учнів у створенні чогось нового і спрямований на самовизначення і самовираження в індивідуальній творчій діяльності. p align="justify"> рефлексивно-оцінний компонент включает: внутрішні процеси осмислення і самоаналізу, самооцінку власної творчої діяльності та її результатів; оцінку співвідношення своїх можливостей і рівня домагань у творчості.

Вважається, що практично всі діти, за рідкісним винятком, від пріродиспособни вільно сприймати творчу енергію. Практично всі діти наділені від природи багатою фантазією, здатністю творческімисліть і генерувати незвичайні ідеї. З плином часу, під впливом дорослих, ці здібності загасають. Але десь у глибині душі кожного з нас живе маленька дитина і його нереалізовані фантазії та мрії. p align="justify"> Відповідно, якщо ви хочете розвинути в собі творческіеспособності, ваш дрімаючий потенціал, можна спробувати вивільнити і реалізувати той потенціал, який залишився незатребуваним в дитинстві.

Що ж блокує нашу природну здатність до творчості? Коли, вкакой момент ми втратили її? p align="justify"> У дитинстві багато дітей любили складати маленькі чотиривірші, лічилки та ін Уявіть, що у вас з легкістю вийшло написати невелике оповідання, і ви вирішили показати його батькам. У свою чергу батьки посміялися над наївним твором дитини, й не висловили ні якого захвату. Отже, ваша творчість залишилося неоціненим і не затребуваним і на тому і заглохло. p align="justify"> Так само можете собі уявити, що, будучи в молодших класах школи, ви написали віршик про однокласника і пустили його по всьому класу. Віршик благополучно В«дійшовВ» до вчителя, вчитель показав віршик вашим батькам, а батьки у свою чергу вас сильно насварили за поезію. p align="justify"> Оскільки підсвідомість люди...ни мислить асоціаціями - В«якщо насварили за стихи - значить писати вірші - це поганоВ», після цього ви не те, що не захочете складати вірші, вам буде важко читати вірші іншого автора.

Отже, що ж найчастіше є факторами, блокуючими наш творчий потенціал? Це може бути неувага, критика і насмішки оточуючих. Це може бути наша власна сором'язливість, страх здатися смішним, страх розкритися перед оточуючими. Це може бути мненіеокружающіх, що дитяча творчість - це щось несерйозне, негідну уваги і марне в реальному житті. p align="justify"> Звичайно, у кожної людини своя історія В«загибелі генія всередині себеВ» і скільки людей, стільки й різних індивідуальних причин втрати творчого потенціалу. І якщо ви вирішили воскресити той талант, який даний вам спочатку, для цього існує безліч практичних способів. br/>

.3 Креативність


Показником творчого розвитку є креативність.

Креативність (від англ. create - створювати, англ. creative - творчий, творчий) - творчі здібності індивіда, що характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення і входять в структуру обдарованості як незалежний чинник, а також здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем. Згідно з авторитетним американському психологу Абрахаму Маслоу - це творча спрямованість, природжено властива всім, але втрачаємо більшістю під впливом середовища.

На побутовому рівні креативність проявляється як кмітливість - здатність досягати мети, знаходити вихід, з уявною безвихідній ситуації використовуючи обстановку, предмети і обставини незвичайним чином. Ширше - нетривіальне і дотепне рішення проблеми. Причому, як правило, мізерними і неспеціалізованими інструментами або ресурсами, якщо потреба матеріальна. І сміливому, нестандартному, що називається не штампованому підходу до вирішення проблеми або задоволенню потреби знаходиться в нематеріальній площині. p align="justify"> Креативність з точки зору психології

На думку Еліса Пола Торренса, креативність включає в себе підвищену чутливість до проблем, до дефіциту або суперечливості знань, дії за визначенням цих проблем, по пошуку їх рішень на основі висування гіпотез, з перевірки і зміни гіпотез, по формулюванню результату рішення. Для оцінки креативності використовуються різні тести дивергентного мислення, особистісні опитувальники, аналіз результативності діяльності. З метою сприяння розвитку творчого мислення можуть використовуватися навчальні ситуації, які характеризуються незавершеністю або відкритістю для інтеграції нових елементів, при цьому учнів заохочують до формулювання безлічі питань. p align="justify"> Експертні й експериментальні оцінки здатності людини до виробництва знань показують, що креативні здібності людини не дуже великі. ... Шляхом залучення всіх працівників у безперервне вдосконалення організації (метод Кайдзу) креативність організації різко зростає. p align="justify"> Гіпотези походження креативності

Є кілька гіпотез щодо виникнення креативних здібностей. Згідно з першою вважається, що творчі здібності виникли у людини розумної поступово, протягом тривалого часу і з'явилися наслідком культурних і демографічні зміни людства, зокрема, зростання чисельності народонаселення, шляхом додавання здібностей найрозумніших і обдарованих особин в популяціях, з подальшим закріпленням даних властивостей у потомство.

За другою гіпотезою, висловленої в 2002 годуантропологомРічардом Клайном зі Стенфордського університету, поява креативності носило стрибкоподібний характер. Вона виникла внаслідок раптової генетичної мутації близько 50 тисяч років тому. p align="justify"> 1.4 Методи діагностики творчого потенціалу


Проблема-діагностика творчості, проблема, в якій не можуть розібратися самі психологи. Перевірка, тестування чужої творчості виявилося внутрішньо дуже суперечливою завданням. Тести творчості покликані спонукати людину до винаходу нових, різноманітних, оригінальних рішень. Наприклад, потрібно придумати якомога більше способів незвичайного вживання самого звичайного предмета (олівець, цегла і т.д.), придумати якомога більше удосконалень небудь іграшки, намалювати якомога більше картинок з заданим вихідним еле ментом і т.д. Це завдання на так зване дивергентное мислення - на здатність розгортання розумової діяльності по безлічі різноманітних шляхів, що є найважливішою частиною творчих здібностей. Оцінюється загальна кількість відповідей та їх різноманітність. Оцінюється і оригінальність кожної відповіді. Вона розраховується механічно: як часто зустрічається відповідей раніше обстеженій групі людей. Є стандартний список відповідей різного ступеня оригінальності, ці списки можуть відрізнятися в різних культурах, професійних групах і т.д.

На основі розрахованих таким чином оцінок обчислюється сумарний бал за творчі здібності. Здається все дуже просто і логічно. Однак, парадокс в тому, що проблема тесту творчості ніколи не отримає остаточного рішення, а будь-яке проміжне буде швидко знецінюватися. p align="justify"> Для розвитку творчого потенціалу необхідно звертати людини до своїх емоційним станам, здійснюючи цілеспрямоване перетворення стоять перед ним інтелектуальних проблем в емоційні. Цей принцип трансформації когнітивного змісту в емоційний зміст виступає в якості основного принципу розвитку творчого потенціалу. p align="justify"> Механізм розвитку творчого потенціалу через емоції універсальний; він працює у всіх віках.


.5 Методи розвитку творчих здібностей і вирішення творчих завдань


Методи розвитку творчих здібностей вчені поділяють на дві групи. Методи першої... групи (мозковий штурм, синектика, МФО, контрольні питання) базуються на загальних механізмах - асоціативному мисленні і свідомо випадковому характері пошуку. Вони прості у використанні, але не пов'язані з сутністю об'єктів застосування. p align="justify"> Методи другої групи (АРИЗ, функціонально - вартісний аналіз), навпаки, більш складні у використанні, але зате добре пов'язані з сутністю об'єктів застосування.

Найбільш простий метод - метод В«проб і помилокВ» дослідники користувалися і користуються цим методом при вирішенні найрізноманітніших завдань. Головна мета при розповіді про цей метод - допомогти учням зрозуміти, що методи випадкового пошуку зжили себе. Суть цього методу полягає в тому, що винахідник при пошуку рішення задачі перебирає всі можливі варіанти рішення й знаходить найбільш підходящий. Недоліком методу є те, що не можна розробити хоча б наближену методику його використання. Тому метод В«проб і помилокВ» трудомісткий, а його використання не гарантує успішного вирішення завдання. p align="justify"> Наступним кроком з удосконалення методу В«проб і помилокВ» були методи контрольних питань. Наприклад наводиться список А.Ф. Осборна (хоча існують ще методики Т. Ейлоарта і Хефеле). br/>

2. Експериментальне дослідження


.1 Методики дослідження творчого потенціалу


У дослідженні рівня творчого потенціалу брало участь 15 чоловік. Серед них були 7 дівчат і 8 юнаків у віковій категорії від 18 до 23 років. Всі випробовувані студенти і всі вони працюють у різних сферах. Серед них є секретарі, менеджери, кухарі, бухгалтера та ін

У віх випробовуваних є хобі. Хтось захоплюється музикою, пише вірші, пісні, читає реп, хтось професійно займається футболом і захоплюється фотографією, а хтось займається танцями. p align="justify"> В ході дослідження я використала три методики.


.2 Методика дослідження рівня творчого потенціалу

творчість креативність потенціал особистість

Ціль: Методика дозволяє визначити самооцінку особистісних якостей або частоту їх прояву, які й характеризують рівень розвитку творчого потенціалу особистості.

Процедура проведення: Експериментатор зачитує інструкцію, відповідає на запитання і пропонує приступити до тестування. Після закінчення тестування експериментатор збирає бланки відповідей і перевіряє наявність відповідей на всі пункти тесту.

Інструкція: За 9-бальною шкалою оцініть кожне з 18 тверджень. Обрану оцінку відзначте в бланку відповідей.

Обробка та інтерпретація результатів

На основі сумарного числа набраних балів визначте р...івень вашого творчого потенціалу.


Сума балловУровень творчого потенціалу особистості 18-39Очень низький уровень40-54Нізкій уровень55-69Ніже среднего70-84Чуть нижче среднего85-99Средній100-114Чуть вище среднего115- 129Више среднего130-142Високій уровень143-162Очень високий рівень

1. Самооцінка творчого потенціалу особистості

Мета: Методика дозволяє визначити творчий потенціал випробуваного.

Процедура проведення: Експериментатор зачитує інструкцію, відповідає на запитання і пропонує приступити до тестування. Після закінчення тестування експериментатор збирає бланки, перевіряючи наявність відповідей на всі пункти тесту.

Інструкція: Виберіть один із запропонованих варіантів поведінки в даних ситуаціях і запишіть його в бланку відповідей.

Обробка результатів та інтерпретація

Підрахуйте бали: за відповідь В«аВ» - 3 бали, за "б" - 1, "в" - 2 бали.

49 і більше балів. У вас закладений значний творчий потенціал, який надає вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо ви насправді зможете застосувати ваші здібності, то вам доступні найрізноманітніші форми творчості. Вам пощастило, так як ви вже знаєте, в чому ваш талант і де ви можете проявити свої здібності. Але перед вами важке завдання - зберегти і розвинути те, що ви маєте. Тому постійно вдосконалюйте свою пам'ять, придбайте нові знання, творіть і вигадуйте нове.

Від 24 до 48 балів. У вас цілком нормальний творчий потенціал. Ви маєте ті якості, які дозволяють вам творити, але у вас є і проблеми, які гальмують процес творчості. У всякому разі, ваш потенціал дозволить вам проявити себе, якщо ви, звичайно, цього побажаєте. Якщо ви захочете - ви досягнете успіху, тільки для цього вам потрібно глибше зрозуміти себе, розібратися в тому, що вас особливо приваблює, знайти ту сферу діяльності, в якій ви зможете максимально проявити свій талант. Найчастіше ставте собі запитання: В«Моє ця справа?В»

23 і менше балів. Ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий. Але, може бути, ви просто недооцінили себе, свої здібності? Відсутність віри у свої сили може привести вас до думки, що ви взагалі не здатні до творчості. Позбавтеся від цього і таким чином вирішите проблему. Вам потрібно повірити в свої сили і знання, у свої здібності і талант. Повірте, що на світі немає не талановитих людей. У кожної людини є задатки таланту, його потрібно тільки виявити. Для того щоб це відбулося, шукайте свій талант, починайте різні справи, пробуйте ...себе в різних сферах діяльності. І ви обов'язково знайдете свій талант, своє місце, Себе.

Пояснення до тесту:

Група, що складається з питань під номерами 1,2,13,14 , визначає рівень вашої допитливості;

11 і 18 - стабільність;

16 - амбіційність;

3 і 17 - слухову пам'ять;

8 - зорову пам'ять;

6 - ваше прагнення до незалежності;

9 і 15 - здатність абстрагуватися;

4 - здатність зосереджуватися на чомусь одному.

З цих здібностей і складається творчий потенціал. Чим вище показники, в якійсь групі, тим сильніше розвинена названа здатність. p align="justify"> 2. Культурно-вільний тест інтелекту Р. Кеттелла

Мета: Тест призначений для визначення рівня інтелектуального розвитку осіб, незнайомих навіть з абеткою - незалежно від впливу таких чинників, як культурний рівень, освіта і т.п.

Процедура проведення: Перед початком тестування випробуваному видається Матчі-бланк і Тестова зошит (форма А і Б). Психолог просить випробуваного відкрити 1-у сторінку Тестовій зошити і почати знайомство із загальною інструкцією до тесту:

Після того, як психолог переконався, що інструкція зрозуміла випробуваним правильно, дається команда В«перевернути сторінкуВ», і починається робота над субтестів 1-ої частини тесту.

Кожен субтест починається з 2-3 В«пробнихВ» завдань або прикладів, які дозволяють випробуваному опанувати логікою виконання завдань. При цьому правильну відповідь вказується тільки в першому прикладі (він вже викреслять на відповідному бланку). Решта приклади випробуваний вирішує самостійно і викреслює букви, відповідні правильним відповідям у відповідному бланку. Психолог перевіряє правильність рішення залишилися прикладів і спільно з випробуваним виправляє помилки. p align="justify"> Матчі-бланк складається з 2-х частин, що відповідають двом частинам тіста. Кожна частина відповідної бланка містить 4 колонки, відповідні 4-м субтестам. Кількість рядків у колонці відображає кількість завдань у кожному субтесте. p align="justify"> Після виконання всіх В«пробнихВ» завдань, психо...лог дає команду: В«Перегорнули сторінку, почалиВ», - і засікає час за секундоміром. За командою В«СтопВ» випробуваний закінчує роботу над субтестом. p align="justify"> Між 1-ої та 2-ої частинами тесту можна зробити невелику перерву. 2-а частина тесту починається з повторення основних моментів загальної інструкції. Кожен субтест як і раніше починається з 2-3-х В«пробнихВ» завдань або прикладів. Правильна відповідь вказується тільки для 1-го прикладу. Решта приклади випробуваний вирішує самостійно, психолог перевіряє правильність рішення. На відміну від 1-ої частини тесту ніяких вербальних пояснень до В«пробнимВ» завданнях не наводиться. Робота над основними завданнями починається по команді В«перегорнули сторінку, почалиВ», закінчується по команді В«стопВ». Букви, відповідні правильним рішенням, викреслюються на другій частині відповідному бланку. p align="justify"> Можливо індивідуальне та групове проведення тесту. При груповому проведенні кожен випробовуваний повинен мати тестовий зошит і Матчі-бланк. Піддослідним, що сидить поруч, рекомендується пропонувати різні форми тестових зошитів (А і Б). Так само слід використовувати паралельні форми при ретестірованіі з невеликим тимчасовим інтервалом. br/>

Час роботи над окремими субтестів (у хвилинах)

Субтест 1Субтест 2Субтест 3Субтест 41 частина 4433 +2 частину 3333

Інструкція: В«Цей тест складається з двох великих частин, побудованих аналогічним чином.

Кожна частина містить графічні завдання, які розбиті на чотири групи (чотири субтеста) по 8-14 завдань у кожній.

У кожному субтесте завдання розташовані в порядку наростання складності. Можливо, Вам не вдасться правильно вирішити всі завдання. Все одно завжди намагайтеся вирішити якомога більше. Якщо Ви не впевнені в правильності рішення, то краще вибрати те рішення, яке здається найбільш імовірним, ніж взагалі не вирішити завдання. Всі завдання мають тільки одне правильне рішення. p align="justify"> Час вирішення кожного субтеста обмежене. Ви будете починати і закінчувати роботу точно за вказівкою експериментатора. Якщо Ви закінчите завчасно, перевірте свої рішення ще раз. p align="justify"> Усі рішення заносите в Матчі-бланк. Нічого не пишіть і не робіть ніяких позначок у цьому зошиті. p align="justify"> Чекайте вказівок для подальшої роботи!

Чи не перевертайте сторінку без дозволу! В»

Обробка та інтерпретація результатів: Відповідні бланки з результатами випробуваного обробляються за допомогою спеціальних ключів. За кожну правильну відповідь випробуваному нараховується один бал. Сума В«сирихВ» балів підраховується окремо по 1-ій і 2-ої частини тесту, а також по 1-ій і 2-ої частини тесту разом. ...Суми В«сирихВ» балів заносяться в першу підсумкову таблицю відповідному бланку. В«СиріВ» бали переводяться в шкальні IQ-бали (X = 100; ? = 15 ) за допомогою Нормативні таблиць. Номер таблиці перекладу залежить від віку випробуваного (кількість повних років і повних місяців на момент тестування), зазначеного над кожною таблицею.

Отримані результати графічно відображаються у другій підсумковій таблиці. Тут же відображено співвідношення IQ-балів і процентилей. p align="justify"> Підсумкової оцінкою тесту є коефіцієнт інтелекту (1Q), що представляє собою інтегральний показник інтелектуального розвитку випробуваного.

Вважається, що середня норма знаходиться в межах від 90 до 110 балів. Показники вище цього рівня можуть свідчити про обдарованість випробуваного, нижче нього - про відставання в розумовому розвитку. br/>

2.3 Аналіз результатів


За результатами першого дослідження, стало відомо, що у двох випробовуваних високий рівень творчого потенціалу, у п'ятьох випробовуваних рівень творчого потенціалу вище середнього, у шістьох випробовуваних рівень творчого потенціалу трохи вище середньої і у трьох випробовуваних середній рівень творчого потенціалу.


Таблиця 1

Рівень творчого потенціалаКолічество% випробовуваних з даним рівнем творчого потенціалаОчень низький уровень0Нізкій уровень0Ніже среднего0Чуть нижче среднего0Средній2 чол. (13,3%) Трохи вище среднего6 чол. (40%) Вище среднего5 чол. (33,3%) Високий уровень2 чол. (13,3%) Дуже високий уровень0

За результатами другого дослідження, стало відомо, що у всіх 15 випробовуваних цілком нормальний творчий потенціал. Всі вони володіють тими якостями, які дозволяють їм творити, але у них є і проблеми, які гальмують процес творчості. У всякому разі, потенціал піддослідних дозволить їм проявити себе, якщо вони, звичайно, цього побажають. Якщо випробовувані захочуть - вони доб'ються успіху, тільки для цього їм потрібно глибше зрозуміти себе, розібратися в тому, що їх особливо приваблює, знайти ту сферу діяльності, в якій вони зможуть максимально проявити свій талант. Піддослідні повинні частіше задавати собі питання: В«Моє ця справа?В» p align="justify"> Отримані дані означають, що без якої або бази навченості, без хорошої інтелектуальної основи, високий розвиток творчого потенціалу неможливо.

Це означає, що Людина з IQ150 одиниць може бути менш творчим, ніж людина з IQ 125 одиниць. Однак, при дуже високому IQ (170-180 одиниць), як і у випадку недостатнього розвитку, створюється перешкода над нормальним розвитком творчого потенціалу. Високочолі інтелектуали рідко бувають творчими людьми, оскільки вони націлені на навчання і засвоєння. p align="justify"> Висновок


В ході дос...лідження я вивчила теоретичні основи творчості, творчого потенціалу і дізналася методи діагностики творчого потенціалу особистості. Також я оцінила рівень творчого потенціалу випробовуваних за допомогою двох методик та проаналізувала результати. p align="justify"> Мені стало відомо, що творчий потенціал в людині закладений з дитинства, і якщо його не блокувати, він розвиватиметься, головне правильно направити дитину і допомогти йому в розвитку талантів.

Так само мені стало відомо, що для того щоб розвинути свій творчий потенціал, потрібно всього лише почати займатися чим то абсолютно новим, головне щоб це нове заняття вам подобалося. Тоді В«новеВ» з'єднатися зі В«старимВ» у перш невідомих, дивних і чудесних формах. Сформуються нові навички, збагатитися соціальний досвід і збільшиться творчий потенціал. p align="justify"> З біографій знаменитих творчих людей було відмічено, що нове, абстрактне заняття в корені змінювала їх долю, визначало їх успіх, а іноді рятувало життя. Наприклад, Девід Сенборн зміг вижити тільки завдяки своєму саксофону, Елвіс Преслі володів карате, і це довгий час рятувало його від відходу в інший світ. А Стів Гедд - знаменитий барабанщик - навчився танцювати чечітку, що дозволило йому сформувати свій геніальний стиль гри на барабанній установці. p align="justify"> Багато психологів використовують цей спосіб збільшення творчого потенціалу для лікування багатьох психологічних і фізіологічних хвороб. Бо саме нове захоплення ефективно збільшує творчий потенціал і вдосконалює душу особистості. br/>

Бібліографічний список


1. Варламова Є.П., Степанов С.Ю. Психологія творчої унікальності. - М.: Інститут психології РАН, 2002. - 256 с.

2. Гамезо М.В . Загальна психологія. (Навчально-методичний посібник). М.: - Ось-89, 2007. - 352 с.

3. Грановська Р.М. Творчість і конфлікт у дзеркалі психології. СПб.: Мова, 2010. - 416 с.

4. Грачова Л.В. Тренінг внутрішньої свободи. Актуалізація творчого потенціалу. М.: Річ, 2006. - 60 с.

5. Дозорова І.В. Розвиток творчого потенціалу особистості в системі додатково освіти. Матеріалиізінтернет - конференції.

URL: # "justify"> 6. Дружиніна В.М. Психологія: Підручник для гуманітарних вузів. 2-е вид. СПб.: Пітер, 2009. - 656 с.: Іл. - (Серія В«Підручник для вузівВ»).

7. Занковського А.І. Формування творчих здібностей: сутність, умови, ефективність// Зб. науч. тр. Свердловськ: СІПІ, 1990. С. 28.

8. Зденек М. Підручник по т...ворчому мисленню. Як розкрити потенціал свого мозку. К.: Попурі, 2011 - 352 з.

9. Ключников С.Ю. Шлях до себе: Как пробудити творчий потенціал. Вид. 3-е, перераб., Доп. М.: Біловоддя, 2006. - 544 с.

10. Леонтьєв О.М. Лекції з загальної психології. Учебнік.СПб.: Сенс, Академія, 2007. - 512 с.

11. Мартинівська С.М. Про критерії актуалізації творчого потенціалу майбутнього фахівця// Сучасні проблеми науки та освіти. - 2006. - № 1 - С. 70-70 URL: science-education.ru/9-81 (дата обігу: 09.06.2011).

12. Маклаков А.Г. Загальна психологія: Підручник для вузів. - СПб.: Пітер, 2007. - 583 с.: Мул. - (Серія В«Підручник нового століттяВ»).

13. Моляко В.А. Проблеми психології творчості і розробка підходу до вивчення обдарованості// Питання психології. 1994. № 5. С. 86-95.

14. Наумова Н.Є. Розвиток творчого потенціалу та особистісних можливостей учащіхся.URL: # "justify"> 15. Немов Р.С. Психологія. Підручник для студентів педагогічних навчальних закладів. М.: Владос. 1998.

16. Пономарьов Я.А. Психологія творчості. М.: Наука. 1976 - 303 с.

17. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології: в 2 т. - т. 1. - М., 1989. (Уяву: 344-360.)

18. Р. Римська, С. Римський. Практична психологія в тестах, або як навчиться розуміти себе та інших. - М.: АСТ-ПРЕСС КНІГА.1997. - 400 сек., 4 л. Іл. - (Практична психологія)

19. Тертелю А.Л. Психологія. Курс лекцій: навч. посібник. ТОВ В«Видавництво ПроспектВ», 2006. -248 С.

20. Фетіскін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., 2002. C.65-67.

21. Харламова Т.М. Креативність у структурі художніх здібностей вчителя образотворчого мистецтва [Електронний ресурс]// Психологічні дослідження: електрон. науч. журн. 2010. № 3 (11). URL: psystudy.ru/index.php/num/2010n3-11/329-kharlamova11.html (дата звернення: 08.06.2011).

22. Чуфарофскій Г.А. Загальні основи психології. 4-е видання. М.: Владос, 2000.

23. Яковлєва Є.Л. Дисертація. Психологія розвитку творчого потенціалу школяра. 1997 г.URL: childpsy.ru/dissertations/id/20273.php/

24. Інтернет-журнал POINT/Тест на в...изначення творчого потенціалу/URL: point.ru/news/stories/2027/ # story (дата звернення 05.05. 2011).

25. Вікіпедія - вільна енциклопедія. Креативність. URL: # "justify"> 26. Вікіпедія - вільна енциклопедія. Творчість. URL: # "justify"> 27. Електронний ресурс. Особистість і творчість. URL: # "justify"> 28. Електронний ресурс. Школа початківців письменників. Форум. URL: # "justify"> 29. Електронний ресурс. Тести збірник для класного керівника/Оцінка рівня творчого потенціалу особистості/URL: # "justify"> 30. Електронний ресурс. Бібліотека он-лайн. Оцінка рівня творчого потенціалу/URL: # "justify"> 31. Електронний ресурс. Тести. Робота журналіста: ваша творчий потенціал/URL:Вернуться назад