Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Митно-тарифне регулювання ввезення сільськогосподарської продукції на територію Російської Федерації в умовах Митного Союзу

Реферат Митно-тарифне регулювання ввезення сільськогосподарської продукції на територію Російської Федерації в умовах Митного Союзу


Дипломна робота


РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить 90 с., 5 малюнків, 20 таблиць, 5 додатків, 44 джерела

МИТНИЙ СОЮЗ, митно-тарифного регулювання, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ, ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА

Об'єктом дослідження роботи є заходи митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах Митного союзу.

Предметом дослідження є митно-тарифне регулювання ввезення сільськогосподарської продукції на територію Російської Федерації в умовах Митного союзу.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб вивчити і проаналізувати сучасну митно-тарифну політику Російської Федерації з ввезення сільськогосподарської продукції на територію РФ в умовах створення єдиної митної території Митного союзу

Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження послужили праці вчених-теоретиків у галузі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних відносин. Використовувалися методики Комісії Митного союзу, пов'язані з митно-тарифним регулюванням, так само були проаналізовані дослідження сучасних російських авторів з проблем митно-тарифного, нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Зміст


Введення

. Митно-тарифного регулювання ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЄЮ

.1 Митно-тарифне регулювання в Росії в діяльності ТС

.2 Нетарифні інструменти регулювання в умовах ТЗ: вплив на ввезення сільськогосподарської продукції

. ВВЕЗЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ТЕРИТОРІЮ РФ В УМОВАХ МИТНОГО СОЮЗУ: ВОЗДЕЙСТВИЕ митно-тарифного ЗАХОДІВ

.1 Організаційно-економічна характеристика Амурзетского митного поста біробіджанських митниці

.2 Динаміка і структура ввезення сільськогосподарської продукції на територію РФ

.3 Сучасний стан митно-тарифного регулювання при ввезенні сільськогосподарської продукції на територію Російської Федерації в період створення Митного союзу

. ЗМІНИ В митно-тарифного регулювання ПІД ВПЛИВОМ ВСТУПУ РОСІЇ В СОТ ДЛЯ ВВЕЗЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА ПЕРСПЕКТИВУ

.1 Вплив СОТ на митно-тарифну політику РФ

.2 Напрями митно-тарифного регулювання на 2014 - 2015 рр. і основні проблеми

ВИСНОВОК

СПИСОК

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

ДОДАТОК Г

ДОДАТОК Д


ВСТУП


На сучасному етапі розвитку світової економіки в період глобалізації та інтеграції світового господарства митно-тарифне регулювання виступає як найбільш поширений зовнішньоторговельний інструмент протекціонізму з одного боку, з іншого боку як дієвий регулятор, сприяючий більшої відкритості ринку. На сьогоднішній день весь міжнародний товарообіг охоплений митно-тарифним регулюванням. При цьому протягом останніх десятиліть спостерігається процес неухильного зниження ставок імпортних мит.

З 1 липня 2010 на території Російської Федерації введений в дію Митний кодекс Митного союзу (далі - МК МС), норми якого мають пряму дію, і поширюються на єдину митну територію Митного союзу, яку складають території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, а також знаходяться за межами територій держав - членів Митного союзу штучні острови, установки, споруди та інші об'єкти, щодо яких держави - члени Митного союзу мають виняткову юрисдикцією (п. 1 ст. 2 МК МС ). Загалом порядок здійснення митних операцій при ввезенні товарів на єдину митну територію Митного союзу і вивезенні їх з цієї території відповідає порядку, применявшемуся в Російській Федерації раніше.

Рішення про формування правової бази Митного союзу в рамках ЄврАзЕС прийнято главами держав Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації на засіданні Міждержавної Ради ЄврАзЕС, яке відбулося в м Сочі 16 серпня 2006. Це обгрунтовано тим, що на пострадянському економічному просторі роль ядра об'єктивно належить «євразійської трійці» - Росія, Казахстан і Білорусь, - володіє майже 83% економічного потенціалу колишнього СРСР. Основними цілями створення Митного союзу є забезпечення вільного переміщення товарів у взаємній торгівлі і сприятливих умов торгівлі з третіми країнами, а також розвиток економічної інтеграції Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Ключовою ідеєю створення Митного союзу було введення єдиного митного тарифу (ЕТТ) і відсутність митних бар'єрів всередині єдиної митної території Митного союзу.

Актуа...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порядок ввезення на митну територію Митного союзу та вивезення з митної тер ...
  • Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання в рамках Митного Союзу
  • Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання в рамках Митного союзу: міжнародна практика та пр ...
  • Реферат на тему: Порядок ввезення на митну територію Митного союзу товарів, які підлягають п ...
  • Реферат на тему: Карантинний фітосанітарний контроль на митному кордоні Митного союзу та мит ...