Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Реформи адміністративно-політічного управління 60-70-х років XIX ст.

Тема. Реформи адміністративно-політічного управління 60-70-х років XIX ст. Мета: візначіті, в чому пролягав необхідність проведення реформ адміністративно-політічного управління в Російській імперії, а такоже з'ясувати суть та значення проведеного перетвореності; розвіваті в учнів уміння встановлюваті причинно-наслідкові зв'язки, з'ясовувати суть історічніх подій та Явища, делать Висновки, розвіваті навички Самостійної роботи З джерела ІНФОРМАЦІЇ; Сприяти пра...
Читати реферат

Реферат на тему: Робота з архівними документами. Читання старослов'янських текстів

Міністерство освіти Республіки Білорусь УО "Брестський державний політехнічний коледж" Стверджую Заст. директора з навчальної роботи ________________Н.В. Ратникова "______" _____________________2008г. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виконання практичної роботи № 1 з дисципліни "Основи реставраційної археології та архітектури" для учнів денного відділення за спеціальністю 2-70 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Проблеми історії Росії XIX століття: основні положення історіографії

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ РОСІЇ XIX СТОЛІТТЯ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ Рекомендована література за всіма темами Джерела загального характеру 1. Зовнішня політика Росії XIX і початку XX в. Документи Міністерства закордонних справ. Серія 1-2, М., 1979. p> 2. Хрестоматія з історії СРСР. Т. 2. М., 1952. p> 3. Дворянська імперія в другій половині XVIII століття: зб. док. М., 1960. p> 4. Російське законодавство X-XX століть. Т. 6-9. М., 1988. p...
Читати реферат

Реферат на тему: Предмет і основні функції історії

1. Визначення поняття історії: 1) історія - процес розвитку людського суспільства або особистості в часі; 2) історія наука, що вивчає цей процес. Вона зародилася в Греції близько 3 тис. років тому. p> Предметом історичної науки є минуле людського суспільства у всьому його різноманітті і конкретності, яке ми вивчаємо з метою пізнання справжнього і визначення перспектив майбутнього. p> 2. Основні функції історичної свідомості: Історична свідомість - це сукупніст...
Читати реферат

Реферат на тему: Православ'я та історичний процес у Росії

Лекція 3. ПРА вославіе І ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС В РОСІЇ 1. Співвіднесення православ'я із західним християнством До кінця Х століття молода Київська Русь переживала епоху глибокої кризи язичництва. До часу становлення державності Русі основні цивілізації розвивалися в рамках монотеїстичних релігій. Залучення до цивілізації, якого вимагало становлення державності, з необхідністю рухало Русь до прийняття однієї зі світових релігій. У 988 ро...
Читати реферат

Реферат на тему: Обчислювальна математика

Зміст Введення Тема 1. Рішення задач обчислювальними методами. Основні поняття 1.1 Похибка 1.2 Коректність 1.3 Обчислювальні методи Тема 2. Рішення нелінійних рівнянь 2.1 Постановка завдання 2.2 Основні етапи відшукання рішення 2.3 Метод поділу відрізка навпіл (метод дихотомії, метод бисекции) 2.4 Метод простих ітерацій 2.5 Метод Ньютона (метод дотичних) 2.6 Мет...
Читати реферат

Реферат на тему: Матриці

Матриці Основні питання лекції: загальні визначення, пов'язані з поняттям матриці; дії над матрицями; визначники 2-го і 3-го порядків; визначники порядку n, їх обчислення; властивості визначників; зворотна матриці; ранг матриці. Матрицею розміру mхn називається прямокутна таблиця чисел, яка містить m рядків і n стовпців. Числа, складові матрицю, називаються елементами матриці. Матриці позначаються прописними (заголовними) літерами латинського ал...
Читати реферат

Реферат на тему: Елементи комбінаторікі. Початки Теорії ймовірностей

елементами КОМБІНАТОРІКІ В§ 1. Основні принципи комбінаторікі Досить Поширеними є задачі, в якіх треба найти або число можливіть розміщень предметів, або число способів, Якими можна здійсніті Деяк вибір, тощо. Такі задачі назівають комбінаторнімі, а галузь математики, яка вівчає теорію скінченних множини, комбінаторікою. Найпростіші задачі комбінаторікі вімагають підрахунку числа підмножін заданої множини. Основними принципами (правилами) комбіна...
Читати реферат

Реферат на тему: Аналіз диференціальних рівнянь

Лекція: Аналіз диференціальних рівнянь Зміст В  1. Основні поняття 2. Завдання, призводять до диференціальних рівнянь 2.1 Рівноприскорений рух 2.2 Геометричні задачі 3. Диференціальні рівняння першого порядку 3.1 Рівняння з відокремлюваними змінними 1. Основні поняття
Читати реферат

Реферат на тему: Методи розв'язання крайових задач, в тому числі "жорстких" крайових задач

Методи розв'язання крайових задач, у тому числі В«жорсткихВ» крайових завдань Методи Олексія Юрійовича Виноградова 1 Введення На прикладі системи диференціальних рівнянь циліндричної оболонки ракети - системи звичайних диференціальних рівнянь 8-го порядку (після поділу приватних похідних). Система лінійних звичайних диференціальних рівнянь має вигляд:
Читати реферат