Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции

Реферат на тему: Загальні закономірності та відмінності проблематики філософії Сходу і Заходу

Тема: Загальні закономірності та відмінності проблематики філософії Сходу і Заходу Розвиток філософії на Сході та Заході при всій її самобутності і специфічності має ряд загальних закономірностей. Філософська думка і на Сході, і на Заході зароджується в лоні міфології як початкової форми суспільної свідомості. Для міфології характе...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи цивільної оборони

Тема заняття: Основи цивільної оборони Питання семінару 1. Громадянська оборона, її організаційна структура, місце в загальній системі національної безпеки Росії . Основи державної політики в ГО . Основні поняття і задачі цивільної оборони . Принципи організації і ведення цивільної оборони...
Читати реферат

Реферат на тему:

ФГТУ ВПО В«ОРЛОВСЬК ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇВ» КУРСЬКИЙ ФІЛІЯ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНИХ правових дисциплін З дисципліни: В«Кримінальне правоВ» Фондова лекція Тема № 20: В«Поняття Особливої вЂ‹вЂ‹частини кримінального права, її система і завдання. Теоретичні основи квал...
Читати реферат

Реферат на тему: Розвиток політології в Республіці Білорусь

У чому полягають особливості розвитку політології в Республіці Білорусь? Політична думка Білорусі має багату історію. Вона була тісно пов'язана з економічною, політичною і духовним життям білоруського народу, давала змістовні відповіді на злободенні проблеми, поставлені тим чи іншим етапом конкретно-історичного розвитку Білорусі. Вона відображала накопичений досвід нашого народу і свідчила про високий теоретичному рівні національно...
Читати реферат

Реферат на тему: Слабкі місця стінок черевної порожнини

Тема лекції В«Слабкі місця стінок черевної порожниниВ» Актуальність теми: знання стінок черевної порожнини, їх слабких місць На стінки черевної порожнини виявляється певний тиск зсередини, яке створюється тиском внутрішніх органів і м'язовим тонусом передньо-бокових стінок живота.
Читати реферат

Реферат на тему: Акти суду першої інстанції. Виконання судового рішення

каспійську Громадський університет Кафедра приватноправових дисциплін В«Цивільне процесуальне право РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАНВ» Алмати, 2011 Тема 19. Акти суду першої інстанції . Акти с...
Читати реферат

Реферат на тему: Сенсорні і гностичні розлади

Сенсорні і гностичні розлади Нейропсихологія Три блоки. блок - функціональний - відповідає за неспання і тонус (ретикулярна формація, таламус, базальні ганглії, лімбічна система) блок - отримання, переробки, зберігання інформації. Висока модальна специфічність (від 1 до 3), вза...
Читати реферат

Реферат на тему: Група речовин, які ізолюються екстракцією органічними розчинниками - пестициди

Лекція Група речовин, які ізолюються екстракцією органічними розчинниками - пестициди План отрутохімікат пестицид фосфорорганічний Хлорорганічний Загальна характеристика групи Охорона навколишнього середовища при використанні пестицидів
Читати реферат

Реферат на тему: Процеси запозичення, інтенсивної адаптації та активізації іншомовної лексики

Введення Процеси запозичення, інтенсивної адаптації та активізації іншомовної лексики відносяться до ряду основних динамічних процесів, що характеризують розвиток лексичного складу російської літературної мови кінця XX століття. Запозичення - це творчий процес, в якому слово ніколи не залишається незмінним. У мові-реципієнті відбувається, як правило, активне засвоєння чужого лексичного матеріалу. Функціонування іншомов...
Читати реферат

Реферат на тему: Діяльність органів дізнання на етапі попереднього розслідування кримінальної справи

Міністерство внутрішніх справ російської федерації Бєлгородський юридичний інститут Кафедра кримінального процесу ЛЕКЦІЯ Дисципліна: Дізнання в органах внутрішніх справ по темі: Діяльність органів дізнання на етапі попереднього розслідування кримінальної справи Час - 2 години ...
Читати реферат