Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике

Реферат на тему: Організація бухгалтерської служби освітньої установи "Професійне училище № 10"

Зміст 1. Коротка характеристика організації - бази практики - Державна освітня установа початкової професійної освіти В«Професійне училище № 10В» 2. Організація бухгалтерської служби організації - бази практики Державна освітня установа початкової професійної освіти В«Професійне училище № 10В» 3. Бухгалтерський облік і бухгалтерська звітність організації згідно програми практики за темами 3.1 Облік основних засобів 3.2 Облік нематеріальни...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку підприємства на прикладі ТОВ "ЛМ-сервіс"

Тема 1. Загальна характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства. Організація бухгалтерського обліку Об'єктом розгляду є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю В«ЛМ-сервісВ». Основним видом діяльності підприємства є гарантійне та постгарантійне обслуговування стільникових телефонів і цифрової техніки (послуги). p> Бухгалтерський облік на ТОВ В«ЛМ-сервісВ» (далі - Товариство) здійснюється бухгалтерією Товариства, як самостійним стру...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ "ГРЦ Макєєва"

САНКТ-Петербурзький державний університет Економічний факультет Кафедра статистики, обліку та аудиту Спеціальність В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит В» Звіт про навчально-ознайомчої практиці Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ "ГРЦ Макєєва" В  Студента Каменкова В.С. В  Санкт-Петербург ...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ЗАТ НВП "Бетта"

Зміст звіту Введення Тема 1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності організації. Організація бухгалтерського обліку Тема 2. Облік основних засобів Тема 3. Облік нематеріальних активів Тема 4. Облік вкладень у необоротні активи Тема 5. Облік коштів і розрахункових операцій Тема 6. Облік фінансових інвестицій Тема 7. Облік кредитів і позик Тема 8. Облік матеріалів
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку в птахорадгосп "Котельникове"

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ Мінсільгоспу Росії ФГТУ СПО ВОЛОГОДСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЩОДЕННИК - ЗВІТ виробничої переддипломної практики студента-заочника за спеціальності 0601 В«Економіка і бухгалтерський облік В» В  2006р Зміст Виробничо-ек...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі

Звіт про роботу, виконану в період навчально-ознайомчої практики в секторі бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Чуваської Республіки Я, студент 3 курсу спеціальністю В«Державне та муніципальне управлінняВ» проходив навчально-ознайомчу практику з __ червня по __ липня 2009г в секторі бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Міністерства економічного розвитку і торгівлі Чуваської Республіки. Основною метою практики є отримання практичних...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку в магазині "Будівництво"

Зміст Введення 1. Характеристика підприємства 1.1 Організація бухгалтерського обліку 1.2 Облікова політика 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2.1 Облік товарних запасів і інших оборотних активів 2.2 Облік витрат на продаж 2.3 Облік продажу товарів 2.4 Облік розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками 2.5 Облік розрахунків по єдиному податку на поставлений дохід
Читати реферат

Реферат на тему: Надання супутніх послуг з компіляції фінансової інформації

Введення Метою проходження переддипломної практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих під час навчання; набуття практичних навичок в області бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Переддипломна практика була пройдена в ТОВ "Олімпія Консалтинг Груп" у кількості дев'яти тижнів. Практика грунтується на теоретичних знаннях, отриманих під час навчання, і включає в себе формування професійних навичок, збір і вивчення матеріалу для подальшого напис...
Читати реферат

Реферат на тему: Обласне державне установа "Державний архів Саратовської області"

Федеральне агентство з освіти Саратовський державного соціально-економічний університет кафедра документознавства та документаційного забезпечення управління В  В  ЗВІТ про навчальній практиці Обласне державне установа В«Державний архів Саратовської областіВ» Студентки 2 курсу 8 групи Шахбалаевой Анжели Керівники: від організації Волкова О.Г. ...
Читати реферат

Реферат на тему: Документування і діловодство в ТОВ "Автоелемент"

1. Структури і функцій діловодної служби Виробнича практика проходила в секретаріаті ТОВ В«АвтоелементВ», виробничої компанії, що здійснює виробництво, і збут автомобільних фільтрів і фільтруючих елементів на весь спектр автотракторної техніки. Структура компанії ТОВ В«АвтоелементВ» включає в себе наступні відділи: відділ маркетингу та реклами, відділ ЕОТ, секретаріат і бухгалтерію, відділ контролю якості продукції, конструкторський відділ, відділи постачанн...
Читати реферат