Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Гаврілушкіна О.П. Навчання конструюванню в дошкільних закладах для розумово відсталих дітей: Кн. для вчителя. - М.: Просве-щення, 1991.-94 с: ил

Міністерство освіти і науки Російської Федерації НОУ ВПО НОВОСИБІРСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ Юридичний факультет В В В В В  РЕФЕРАТ На тему В«Естітіческіе концепіціі Піфагора, Платона і АристотеляВ» З дисципліни В«Етика і естетикаВ» В В В В  Виконала: студентка 2-го курсу Факультету заочного навчання Корнєва Яна Вікторівна Перевірив: В В В  Новосибірськ 2012 В  Зміст:
Читати реферат

Реферат на тему: Управлінська психологія (Психологія управління)

Зміст Розділ 1. Психологія керівництва і лідерства. 4 Тема 1.1 Портрет сучасного керівника. 4 Тема 1.2 Стилі керівництва. 10 Тема 1.3 Лідерство. 14 Розділ 2. Мотивація в управлінській діяльності. 16 Тема 2.1 Роль керівника в процесі мотивації в управлінській діяльності. 16 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи інформаційних технологій

Наринської ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет Інформаційних технологій, економіки та управління Кафедра В«Інформаційні технологіїВ» ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Конспект лекцій для студентів спеціальності В«Автоматизовані системи обробки і управлінняВ» Укла...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи фінансового менеджменту

1. Зміст фінансового менеджменту та його місце в системі управління організацією Формування ринкової економіки Росії викликало потребу у фахівцях з фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент - наука управління фінансами підприємства, спрямована на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. І тут головне - вибрати методи, відповідні кожної мети, тобто що не суперечать їй, і зуміти їх застосувати. Фін...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи макроекономіки

Тема 1. Введення в макроекономіку. Суспільне відтворення Макроекономіка є найважливішим складовим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка макро (великий), яка звертає увагу на те, що даний розділ економічної теорії присвячений аналізу великомасштабних народногосподарських проблем. Основним предметом...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи фінансів

1. Сутність, функцій і види грошей Гроші - один з найбільш важливих елементів будь-якої економічної системи, що сприяє роботі економіки. Якщо діюча система працює добре і злагоджено, то вона вливає життєву силу в усі стадії процесу виробництва, в кругообіг доходів і витрат, сприяє повному використанню наявних потужностей і ресурсів. І навпаки. Якщо функціонуюча грошова система працює погано, з перебоями, то це може стати головною пр...
Читати реферат

Реферат на тему: Becoming of Great Britain

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Установа освіти Гомельський державний університет імені Франциска Скорини Л.Д. Акуличем країнознавства ВЕЛИКОБРИТАНІЇ КУРС ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 1 Для студентів спеціальності I-020306-01 В«Англійська м...
Читати реферат

Реферат на тему: Принципи виховання

1. Виховання та його місце в цілісному педагогічному процесі Поняття виховання одне з центральних в педагогіці. Трактування його змінювалася з часом і на сьогоднішній день існує кілька визначень. На думку деяких педагогів, у т. ч. Полякова С.Д., існує не менше трьох значень поняття виховання: широке, середнє і вузьке (професійне). p align="justify"> У широкому значенні виховання розуміється як вплив на зростаючого людини навколишньог...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи охорони праці на морському транспорті

Основи охорони праці на морському транспорті Іванов Б.Н. ВСТУП Місце і значення дисципліни Місце і значення дисципліни В«Основи охорони праці на морському транспортіВ» визначаються вимогами Державних нормативних документів України, а також відповідних Міжнародних конвенцій та Кодексів.
Читати реферат

Реферат на тему: Калькуляція і ціноутворення

Приватна установа освіти Інститут підприємницької діяльності Кафедра комерційної діяльності Калькуляція і ціноутворення КОНСПЕКТ Мінськ 2011 Загальні методологічні принципи калькулювання собівартост...
Читати реферат