Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація бухгалтерського обліку в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі

Реферат Організація бухгалтерського обліку в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі

Звіт про роботу, виконану в період навчально-ознайомчої практики в секторі бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Чуваської Республіки


Я, студент 3 курсу спеціальністю В«Державне та муніципальне управлінняВ» проходив навчально-ознайомчу практику з __ червня по __ липня 2009г в секторі бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Міністерства економічного розвитку і торгівлі Чуваської Республіки.

Основною метою практики є отримання практичних навичок роботи в органах влади. Основними завданнями є:

Гј ознайомлення з діяльністю відділу,

Гј вивчення взаємодій відділу з органами державної влади,

Гј вивчення завдань, функцій, основних напрямків діяльності,

Гј вивчення роботи відділу.

За ходу проходження практики, керівник довіряв мені доручення, які на час практики ставали моїми обов'язками. У перелік обов'язків входили доручення такі як:

Г? сканування та ксерокопіювання документів для відправлення в інші установи і органи влади,

Г? передача документів особисто в руки співробітникам інших міністерств Уряду Чуваської Республіки, а також в інші установи,

Г? прийом і відправка факсограм,

Г? робота з документами (пошук, сортування, підшитий документації),

Г? прийом дзвінків.

У перервах між дорученнями керівника мною були вивчені документи регламентують діяльність міністерства, а також документи, книги і журнали, з якими ведеться робота в даному відділі. Крім цього, я був ознайомлений з програмою 1-С, з якою працюють в даному секторі.

Про Міністерство [1]


Міністерство економічного розвитку і торгівлі Чуваської республіки є органом виконавчої влади Чуваської республіки і утворюється постановою Кабінету Міністрів Чуваської республіки. p> У своїй діяльності Міністерство керується Конституцією РФ, федеральними законами, законами Чуваської Республіки, указами і розпорядженнями Президента РФ і Президента Чуваської Республіки, постановами і розпорядженнями Уряд РФ, Кабінету Міністрів Чуваської Республіки. p> Міністерство володіє правами юридичної особи, має самостійний баланс, особові рахунки одержувача бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного герба РФ і своїм найменуванням, користується правами і несе обов'язок відповідно до чинним законодавством.

Фінансування апарату Мінекономрозвитку Чувашії здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки. p> Зміст положення Міністерство економічного розвитку і торгівлі Чуваської республіки.


Загальна характеристика та діяльності і проблеми роботи сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення МЕРТ ЧР


В даний час фінансовими питаннями діяльності МЕРТ ЧР займаються:

Г? Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення МЕРТ ЧР

Г? Міністерство фінансів ЧР

Г? Федеральне казначейство РФ по ЧР

Важливе місце в цих питаннях займає сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення МЕРТ. У своїй діяльності даний відділ керується:

В· Конституцією Російської Федерації і Конституцією Чуваської Республіки, федеральними законами і законами Чуваської Республіки, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації та Президента Чуваської Республіки, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації та Кабінету Міністрів Чуваської Республіки;

В· наказами та інструкціями, методичними вказівками Міністерства Фінансів Російської Федерації та Міністерства Фінансів Чуваської Республіки, Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, Міністерства економічного розвитку і торгівлі

В· ЧР, Положенням про Міністерство, а також цим Положенням про Секторі. p> До функцій сектора бух. обліку та фінансування МЕРТ відносяться:

1) Організація ведення бухгалтерського обліку та складання консолідованої бюджетної звітності по главі 840 В«Міністерство економічного розвитку і торгівлі Чуваської Республіки В»на основі первинних документів, бухгалтерських записів, звітності, представленої одержувачами коштів бюджету; уявлення звітних даних у встановлені терміни відповідним органам. p> 2) Забезпечення:

Гј суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів доходів і видатків, законності списання з бухгалтерського балансу нестачу, дебіторської заборгованості та втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;

Гј прогнозування кошторисно-фінансових показників Міністерства за напрямами його діяльності;

Гј своєчасного і правильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку та звітності господарських операцій;

Гј своєчасного виконання зобов'язань по взаємовідносинах з бюджетом і державними позабюджетними фондами;

Гј систематичного аналізу фінансово - господарської діяльності Міністерства;


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз фінансового становища СРСР, Російської Федерації та Чуваської Респуб ...
  • Реферат на тему: Характеристика Відділу Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргауш ...
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності Міністерства освіти і молодіжної політики Чуваської Респу ...
  • Реферат на тему: Діяльність Міністерства майнових та земельних відносин Чуваської Республіки ...
  • Реферат на тему: Повноваження, організація і порядок діяльності прокуратури Чуваської Респуб ...