Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація бухгалтерського обліку в магазині "Будівництво"

Реферат Організація бухгалтерського обліку в магазині "Будівництво"

Зміст


Введення

1. Характеристика підприємства

1.1 Організація бухгалтерського обліку

1.2 Облікова політика

2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

2.1 Облік товарних запасів і інших оборотних активів

2.2 Облік витрат на продаж

2.3 Облік продажу товарів

2.4 Облік розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками

2.5 Облік розрахунків по єдиному податку на поставлений дохід

2.6 Облік грошових коштів

2.7 Облік праці та заробітної плати

2.8 Облік кредитів і позик

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Найважливішим етапом господарської діяльності організації як завершального процесу кругообігу її засобів є процес продажу товарів і готової продукції, в результаті, якого виявляється суспільна корисність проданого товару або готової продукції, відповідність вимогам покупця, замовника або ринку і шляхом зіставлення доходів і витрат організації обчислюється фінансовий результат. Продаж товарів і готової продукції, будучи найважливішим джерелом доходів організації, виступає як об'єкт оподаткування, формуючи дохідну частину бюджету держави.

Головне завдання організації - це всемірне задоволення потреб споживача у його продукції, надання послуг з високими споживчими властивостями і якістю при мінімальних витратах. Від здійснення свого головного завдання суспільство має обов'язково отримувати позитивний фінансовий результат від продажу та забезпечувати його зростання в наступні роки.

Основними завданнями обліку процесу продажу є: -визначення повного обсягу продажу в кількісному і вартісному вираженні;

- виявлення фактичних результатів від продажу товарів і готової продукції.

Мета виробничої практики - вивчити і проаналізувати існуючий механізм організації обліку продажу товарів, провести аналіз господарської діяльності в магазині В«БудівництвоВ», показати існуючі форми обліку та розрахунків, які могли б сприяти вдосконаленню обліку продажу товарів.

Основними джерелами інформації з'явилися дані первинного і синтетичного обліку, фінансова, бухгалтерська, податкова та статистична звітності магазину за 2005 - 2007 рр.. p> 1. Характеристика підприємства


Основним видом діяльності є роздрібна продаж парфумерної продукції.

Закупівля товару - складова частина комерційної діяльності торгового Товариства, включає в себе:

- вивчення і планування купівельного попиту;

- виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників товару;

- організацію господарських зв'язків з постачальниками товарів, включаючи розробку і укладання договорів поставки (приклад Договору наведено у додатку 1);

- організацію обліку та контролю за ходом виконання договірних зобов'язань.

Перелік постачальників магазину:

1. ТОВ В«МедіасвітВ»;

2. ТОВ В«ОРІОН - Косметікс В»;

3. ІП Бенда Володимир Андрійович;

4. ТОВ В«Ей - Пі - Трейд В»;

5. ВАТ В«Амур - Джел В»;

6. ТОВ В«АнтаресВ»;

7. Агентство друку Експрес

Для того, щоб дати економічну характеристику магазину, проаналізуємо фінансово-господарську діяльність у 2005 - 2007 рр.. за допомогою аналітичних таблиць. Оцінимо спочатку основні економічні показники господарської діяльності.

Таблиця 1 - Основні економічні показники господарської діяльності мережі магазинів В«БудівництвоВ» в 2005-2007рр., руб.

Показники

2005

2006

2007

Ставлення 2007р. до 2005р.,%

1

2

3

4

5

Виручка (нетто) від продажу товарів (Без ПДВ, акцизів і ін), тис. р.. /Td>

8758708

6600995

9901492

113,0

Собівартість проданих товарів, робіт, послуг, тис.р.

7045857

6437592

9612628

136,4

Валовий прибуток, тис.р.

1712851

163403

288864

16,8

Чистий прибуток (збиток), тис. р..

1455923

138892

245534

16,8

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

10

10

10

10


Рентабельність продажів,%

19,5

2,...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку готової продукції та її продажу в рослин ...
  • Реферат на тему: Автоматизація обліку продажу товарів на прикладі магазину дитячих товарів & ...
  • Реферат на тему: Облік готової продукції та операцій з продажу готової продукції на підприєм ...
  • Реферат на тему: Облік готової продукції і його продажу
  • Реферат на тему: Порядок обліку випуску і продажу готової продукції на ВАТ &Електроцинк&