Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Планування балансового прибутку. Показники планування (нормування) оборотних коштів підприємства

Реферат Планування балансового прибутку. Показники планування (нормування) оборотних коштів підприємства

Зміст


1 Балансовий прибуток підприємства, її склад. Планування балансового прибутку

2 Визначення потреби підприємства в оборотних засобах. Показники планування (нормування) оборотних коштів підприємства

3 Завдання 3

Список використаних джерел1 Балансовий прибуток підприємства, її склад. Планування балансового прибутку


Балансова прибуток являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), іншої реалізації і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях (Малюнок 1). br/>В 

Малюнок 1. Блок-схема факторного аналізу балансового прибутку


Прибуток (Збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у діючих цінах без податку на додану вартість, акцизів, відрахувань до централізованих фондів держави і витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Прибуток (Збитки) від інших позареалізаційних операцій визначається як різниця між сумою отриманої виручки після проведення ніженазванних операцій та сумою виплат, пов'язаних з цими операціями. Зокрема:

- штрафів, пені і неустойок та інших економічних санкцій;

- відсотків, отриманих за сумами коштів, що значаться на розрахункових рахунках підприємства;

- курсових різниць по валютних рахунках і по операціях в іноземній валюті;

- прибутків і збитків минулих років, виявлених у звітному році;

- збитків від стихійних лих;

- втрат від списання боргів і дебіторської заборгованості;

- надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні;

- інших доходів, втрат і витрат, що відносяться відповідно до чинного законодавством на рахунок прибутків і збитків.

При цьому суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій, до складу витрат від позареалізаційних операцій не включаються, а відносяться на зменшення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків з прибутку.

Планування прибутку має велике значення для підприємства. Воно дозволяє правильно оцінити його фінансові ресурси, розмір платежів до бюджету, можливості розширеного відтворення і матеріального стимулювання працівників. Від обсягу прибутку, крім того, залежить і реалізація дивідендної політики акціонерного підприємства.

Методи планування фінансових результатів в даний час не регламентовані. Традиційно застосовують метод прямого рахунку або аналітичний. Розрахунки рекомендується виконувати окремо за видами діяльності. Це полегшує розрахунки, підвищує їх точність; має значення для передбачуваної величини податку на прибуток, оскільки доходи від деяких видів діяльності не обкладаються податком на прибуток, а інші оподатковуються за підвищеним або зниженим ставками.

Розрахунок прибутку методом прямого рахунку виконується за окремими видами виробів або групами однорідних виробів з наступним підсумовуванням в цілому по підприємству. При цьому використовують формулу:


П = В - ВФ - А - ПДВ - З, (1)


де П - прибуток від реалізації продукції;

В - виручка від реалізації продукції у відпускних цінах;

Вф - відрахування в позабюджетні фонди та інші централізовані фонди держави, включаються у відпускну ціну продукції;

А - акцизи;

ПДВ - податок на додану вартість;

З - повна собівартість реалізованої продукції;

або формулу


П = Пн.г + Пт - Пк.г, (2)


де Пн.г, Пк.г - прибуток у залишках готової продукції на початок і кінець планованого періоду;

Пт - прибуток на товарний випуск продукції.

По кожній з складових формули розрахунок робиться за схемою формули (1) з тією різницею, що при розрахунку прибутку в залишках продукції на початок і кінець планованого періоду прибуток розраховується з урахуванням виробничої собівартості, а прибуток на товарний випуск продукції визначається на базі повної собівартості товарної продукції.

Прямий рахунок методично простий, але при великій кількості найменувань продукції трудомісткість цього методу значно зростає.

Розрахунок вимагає:

а) визначення асортименту по всіх позиціях номенклатури;

б) складання калькуляцій по виробах можна продукції;

в) обчислення планової собівартості і договірних цін по непорівнянної продукції, що в свою чергу передбачає розробку кошторису виробництва по її елементах;

г) встановлення цін реалізації продукції, що випускається.

Недоліком методу є те, що він не дозволяє виявити фактори, що впливають на розмір прибутку, у плановому періоді.

Аналітичні методи знаходять застосування при плануванні прибутку в галузях з широким асортиментом продукції, а також як доповнення до прямого методу, для перевірки.

Базою розрахунку служать витрати на 1 тис. р.. товарної продукції, б...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Максимізація прибутку підприємства на основі зниження собівартості продукці ...
  • Реферат на тему: Собівартість продукції і прибуток підприємства
  • Реферат на тему: Економіко-статистичний аналіз виручки і прибутку від реалізації продукції в ...
  • Реферат на тему: Аналіз реалізації ПРОДУКЦІЇ та прибутку від реалізації
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з податку на прибуток, нерозподіленого прибутку та аналіз ...