Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Митний союз як форма торгово-економічної інтеграції

Реферат Митний союз як форма торгово-економічної інтеграції

Завдання 1. Митний союз як форма торгово-економічної інтеграції


Перші десятиліття XXI століття характеризуються посиленням глобалізаційних процесів, що припускають зближення національних економік з метою формування єдиного економічного простору і супроводжуються масштабними змінами в різних сферах життєдіяльності суспільства - політичній, соціальній, культурній та ін. Як наслідок, на сьогоднішній день у світі не залишилося практично жодної держави, яке в тій чи іншій формі не було б включено в процес співпраці та взаємодії в рамках глобального простору. Російська Федерація в цьому відношенні також не є винятком. Позиціонуючи себе як невід'ємну частину глобалізованого світу, наша країна є учасником багатьох міжнародних угод - з Європейським союзом, з Світовою організацією торгівлі, з Шанхайською організацією співробітництва та ін. Особливе значення для Росії має співробітництво з державами - членами СНД, які історично, культурно і лінгвістично пов'язані між собою.

Разом з тим багато «зачатки» інтеграції, що з'явилися в міжнародних договорах між країнами СНД періоду 1990-х рр., довгий час залишалися нереалізованими через острах ряду держав знову побачити реставрацію СРСР. Минуло два десятиліття, перш ніж в якійсь мірі ці побоювання були подолані. Сформувався на сьогоднішній день «локомотив» інтеграції представлений трьома державами - членами Митного союзу: Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Казахстан. Міжнародно-правова форма, обрана зазначеними державами для моделі специфічної міжнародної організації, створеної на пострадянському просторі, відповідає за своєю природою і ознаками міждержавною інтеграційного об'єднання.

Створенню Митного союзу передував тривалий процес об'єднань та погоджень у рамках СНД. Ще в січні 1995 р були підписані Угоди про Митний союз між Росією, Республікою Білорусь та Республікою Казахстан, влітку того ж року на кордоні Білорусі та Росії були зняті митні пости, а на кордоні Росії і Казахстану запроваджено спрощений порядок митного контролю. У 1996 р до Угод приєдналася Киргизька Республіка, а в 1999 р - Республіка Таджикистан. Однак повноцінний Митний союз через існуючі розбіжності в зазначений період створити не вдалося.

З 1999-2000 р було розпочато формування єдиного економічного простору на базі ЄврАзЕС - міжнародної організації, що об'єднує в своєму складі Росію, Білорусь, Казахстан, Киргизію, Таджикистан і Узбекистан (У жовтні 2008 р Узбекистан призупинив участь у роботі органів ЄврАзЕС). Саме в рамках ЄврАзЕС був створений Митний союз Росії, Казахстану і Білорусії, формальну основу якого склав Договір, підписаний в 2007 р Міждержавною Радою ЄврАзЕС.

27 листопада 2009 в рамках Митного союзу був прийнятий найважливіший міжнародний документ - Митний кодекс Митного союзу (ТК ТЗ), що створив уніфіковану міжнародно-правову базу у сфері митної переміщення товарів по території Митного союзу; при цьому держави передають на наднаціональний рівень все більше і більше державних повноважень. На даний момент можна вести мову про існування цілого пакету міжнародних договорів, укладених в рамках ЄврАзЕС і Митного союзу, які відображають єдині міжнародно-правові підходи держав-членів даних міждержавних інтеграційних об'єднань до технічного регулювання. Паралельно йде робота з гармонізації законодавств держав, що є членами ЄврАзЕС і Митного союзу, в окремих, найбільш сполучених з прийнятими міжнародними договорами областях (наприклад, гармонізація питань адміністративної відповідальності за порушення технічних регламентів Митного союзу).

Як торгово-економічне інтеграційне об'єднання Митний союз має своїми цілями:

забезпечення спільними діями держав-учасниць союзу їх соціально-економічного прогресу за допомогою усунення бар'єрів, що перешкоджають вільному взаємодії суб'єктів господарювання;

гарантування сталого розвитку економік держав-учасниць союзу, вільного товарообміну і добросовісної конкуренції;

створення умов для формування спільного економічного простору;

сприяння інтегруванню держав-членів союзу у світову економіку, а також виходу суб'єктів господарювання на світовий ринок.

У цілому, Митний союз являє собою міжнародну регіональну організацію, створену трьома державами на платформі Євразійського економічного співтовариства і має з ним ряд загальних міжнародних договорів установчого характеру. При цьому Митний союз просунувся по шляху інтеграції помітно далі, ніж багато інших міжнародних організацій регіонального характеру, що зумовлено, з одного боку, невеликим чисельним складом держав-учасниць, а з іншого - наявністю у них волі здійснювати інтеграційна взаємодія на якісно іншому рівні, ніж в інших міждержавних об'єднаннях на пострадянському просторі.


Завдання 2. Використовуючи інформаційні джерела та ресурси, знайдіть ...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблеми і перспективи розвитку Митного союзу і єдиного економічного просто ...
  • Реферат на тему: Порядок митного контролю транспортних засобів при переміщенні через митний ...
  • Реферат на тему: Порядок переміщення через митний кордон Митного союзу озоноруйнівних речови ...
  • Реферат на тему: Карантинний фітосанітарний контроль на митному кордоні Митного союзу та мит ...
  • Реферат на тему: Санітарно-епідеміологічний контроль на митному кордоні Митного союзу та мит ...