Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Вплив водно-фізичних властивостей грунту на параметри агротехнології вирощування овочевих культур

Реферат Вплив водно-фізичних властивостей грунту на параметри агротехнології вирощування овочевих культур

Міністерсво СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФГТУ ВПО МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ природооблаштування

Кафедра грунтознавства та землеробства


РЕФЕРАТ

Тема: «Вплив водно-фізичних властивостей грунту на параметри агротехнології вирощування овочевих культур»Москва 2012

Зміст


Введення

. Опрацювання в галузі вивчення водно-фізичних властивостей грунтів

. Вплив щільності на параметри агротехнології

. Вплив вологоємності на параметри агротехнології

. Вплив водопроникності на параметри агротехнології

Висновки

Список літератури


Введення


Питання впливу водно-фізичних властивостей грунту на параметри агротехнології вирощування овочевих культур можна розглянути з точки зору впливу агротехнології на трансформацію (зміна) властивостей грунту, а отже, на її родючість і врожайність овочевих культур.

Агротехніка овочевих культур - це система прийомів впливу на овочеві рослини і на комплекс умов їх росту і розвитку. Вона визначається біологічними особливостями і природничоісторичними умовами району. Для успішного вирощування овочевих культур і отримання хороших урожаїв необхідно знати грунт. Кращими властивостями володіють грунту, в яких тверда частина, вода і повітря знаходяться в рівних співвідношеннях 1: 1: 1.

У даній роботі будемо розглядати наступні водно-фізичні властивості грунту: щільність, вологоємність і водопроникність.

Розглянемо властивості грунту, на прикладі агрокліматичних умов Центрального нечорноземна району. Нечорноземна зона відрізняється малою розораністю земель при надмірній розчленованості рельєфу і дрібноконтурні полів.

Наведемо агрокліматичні характеристика даного району на прикладі Московської області. Клімат lt; # justify gt; грунт агротехнологія меліоративний водопроникність

1. Опрацювання в галузі вивчення водно-фізичних властивостей грунтів


Вплив водно-фізичних властивостей ґрунтів на параметри агротехнології вирощування сільськогосподарських культур завжди цікавило дослідників.

Агротехнології впливають на зміну властивостей грунту, від яких залежить її родючість а, отже, і врожайність культур. Всі овочеві культури дуже вимогливі до родючості грунту. Це пояснюється тим, що вони створюють високі врожаї протягом порівняно короткого вегетаційного періоду.

У свою чергу збереження і підвищення родючості грунту є важливим завданням землеробів в Нечорноземної зоні. Так, наприклад, у роботі Івеніна В.В., Івеніна А.В., Миколаєва А.П. при розгляді питання «Впливу деяких елементів агротехніки на врожайність картоплі», було відзначено, що особливої ??актуальності проблема родючості набуває в картоплярстві, яке використовує енергоємні технології з високим виносом з грунту поживних речовин. Виникає необхідність пошуку ресурсно та енергозберігаючих технологій обробітку картоплі, що забезпечують отримання запланованої врожайності при високої економічної ефективності. І тут важливе значення має вибір оптимальної системи обробітку грунту. Ними була проведена порівняльна оцінка впливу різних способів основного обробітку грунту, ширини міжрядь і способу нарощування гребенів на врожайність картоплі, його товарні якості і агрофізичні показники грунту. Дослідження показали, що при поєднанні певних технологічних операцій можна отримати як максимальну, так і найменшу врожайність. [6]

Вперше на необхідність планової організації території і важливість всебічного впливу на клімат і ґрунт з метою підвищення її родючості та врожаю сільськогосподарських культур вказали в кінці 19 ст. творець науки про грунті професор В.В. Докучаєв і його сучасники - професор П.А. Костичёв і А.А Ізмаїльський. В даний час очевидно, що проблема підвищення родючості грунтів і зростання урожаїв може бути вирішена лише комплексним методом, в якому різні прийоми впливу на грунт не протиставляються, а поєднуються. Тільки в цьому випадку, будь то обробка, добриво, зрошення або яке-небудь інше захід, вони підсилюючи один одного, дадуть необхідний позитивний результат.

Н.А. Качинський назвав ряд умов, які обов'язкові в комплексі агротехнічних заходів, спрямованих на безперервне підвищення родючості грунтів і врожаю сільськогосподарських культур:

. Районування території в сільськогосподарських цілях на основі природних факторів і в першу чергу на основі поглибленого аналізу гру...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підготовка грунту под овочеві культури. Техніка для обробітку грунту. Вир ...
  • Реферат на тему: Вплив багаторічного застосування добрив на агрофізичні властивості вилужено ...
  • Реферат на тему: Поліпшення властивостей грунту, з метою отримання запланованого врожаю
  • Реферат на тему: Агропроизводственная характеристика, рекомендація щодо використання та підв ...
  • Реферат на тему: Проектування сівозмін, системи обробітку грунту, відтворення родючості та к ...