Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Визначення фінансового результату діяльності науково-дослідної організації &БратскСтальПроект& від реалізації готової продукції

Реферат Визначення фінансового результату діяльності науково-дослідної організації &БратскСтальПроект& від реалізації готової продукції

Зміст


Введення

. Облік амортизації основних засобів

.1 Поняття основних засобів підприємства і амортизації

.2 Методи нарахування амортизації основних засобів на підприємстві

.3 Бухгалтерський облік нарахування амортизації основних засобів

. Визначення фінансового результату діяльності Науково Дослідницької Організації «БратскСтальПроект» від реалізації готової продукції

.1 Коротка характеристика досліджуваного підприємства

.2 Облік витрат на виробництво готової продукції в Науково Дослідницької Організації «БратскСтальПроект»

.3 Облік фінансового результату від реалізації готової продукції

Науково Дослідницької Організації «БратскСтальПроект»

Висновок

Список використаних джерел

Програми А Вихідні дані для виконання курсової роботи

Програми Б Класифікація основних засобів, що включаються в амортизаційні групиВведення


Для функціонування будь-якого підприємства необхідна наявність сукупності матеріально-речових цінностей. Ефективне використання цих цінностей прямо впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. Економічний потенціал підприємств складають основні та оборотні кошти. Основні засоби - це засоби праці довготривалого використання, які, багаторазово беручи участь у виробничому процесі, переносять свою вартість у міру зносу на собівартість готової продукції, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми. Основні засоби належать підприємству на правах власності і можуть перебувати в експлуатації, запасі, на консервації або здаватися в оренду (крім, довгостроково орендованих). Порядок віднесення об'єктів до основних засобів та їх склад регулюються законодавством та нормативними документами.

Метою даної курсової роботи є - дослідження теоретичних і практичних засад бухгалтерського обліку амортизації основних засобів відповідно до нормативним регулюванням бухгалтерського обліку.

Для досягнення цієї мети, були поставлені наступні завдання:

- вивчити поняття основних засобів підприємства;

- дослідити методи нарахування амортизації основних засобів на підприємстві;

- розглянути бухгалтерський облік нарахування амортизації основних засобів.

Актуальність даної теми полягає в тому, що основні засоби відіграють величезну роль у процесі праці, так як вони у своїй сукупності утворюють виробничо - технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства. Вибір правильної та оптимальної облікової політики нарахування амортизації багато в чому допомагає підприємству мінімізувати податки і прискорити процес оновлення парку обладнання.. Облік амортизації основних засобів


.1 Поняття основних засобів підприємства і амортизації


Основні засоби - це засоби праці довготривалого використання, які, багаторазово беручи участь у виробничому процесі, переносять свою вартість у міру зносу на собівартість готової продукції, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми. Основні засоби в процесі виробництва поступово зношуються і в міру зношування передають свою вартість на готову продукцію, роботи, послуги. До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, (п. 5 ст. 1 ПБУ 6/01). У процесі експлуатації ОС втрачають свої технічні властивості і якості, тобто зношуються. Будь-які об'єкти, що входять до складу ОС, крім землі, піддані фізичному і моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої властивості і приходять в непридатність. Це означає, що вони не можуть виконувати свої функції.

На темпи фізичного зносу впливають такі чинники:

) умови експлуатації та зберігання ОС;

) інтенсивність використання - ступінь завантаження, режими та особливості технологічних процесів;

) ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища;

) якість обладнання;

) кваліфікованість персоналу.

Фізичний знос можна частково відновити, зробивши ремонт, реконструюючи і модернізуючи ОС. Проте з часом витрати на ремонт не окупаються, стають непотрібними.

Моральний знос виявляється інакше, ніж фізичний. Основні фонди по своїй конструкції, продуктивності, витратам на обслуговування та експлуатацію відстають від своїх новітніх аналогів....


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік амортизації основних засобів і методи її нарахування
  • Реферат на тему: Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
  • Реферат на тему: Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
  • Реферат на тему: Облік амортизації та зносу основних засобів
  • Реферат на тему: Облік амортизації (зносу) основних засобів та методи її обчислення в умовах ...