Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Складання і використання бухгалтерської звітності. Аналіз форми №5 &Додаток до бухгалтерського балансу&

Реферат Складання і використання бухгалтерської звітності. Аналіз форми №5 &Додаток до бухгалтерського балансу&

Складання і використання бухгалтерської звітності. Аналіз форми №5 Додаток до бухгалтерського балансу


Зміст


Введення

1. Складання і використання бухгалтерської звітності

1.1 Поняття і склад бухгалтерської (фінансової) звітності

. 2 Користувачі бухгалтерської звітності

1.3 Загальні вимоги, пропоновані до складу бухгалтерської (фінансової) звітності та формуванню її показників

2. Аналіз форми №5 Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати

2.1 Загальні підходи до аналізу та складом форми 5

. 2 Аналіз нематеріальних активів

. 3 Аналіз основних фондів

. 4 Аналіз витрат на НДДКР і на освоєння природних ресурсів

. 5 Аналіз фінансових вкладень

. 6 Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1

фінансовий звітність дебіторський бухгалтерський

Введення


Бухгалтерська звітність - важливі документи, які дозволяють розглянути і оцінити діяльність підприємства та його перспективи. Головне, для чого служить не тільки бухгалтерська звітність, а й будь-який документ бухгалтерського обліку, - контроль переміщення коштів, здійснення господарських і касових операцій і тому подібного. Оскільки бухгалтерська звітність є найбільш повним джерелом інформації про стан підприємства і його власності, вона допомагає зрозуміти стан матеріальних, грошових і трудових ресурсів, результативність проведеної політики підприємства в області інвестицій та кредитування, оцінити витрати на виробництво і рекламування продукції і так далі.

З першого січня 2014 набув чинності новий закон Про бухгалтерський облік №402 від 06.12.2011 року - саме його нормами належить керуватися при оформленні звітності за 2014 рік.

Заповнені форми річної бухгалтерської звітності представляються в податкову службу і Державний комітет статистики у встановлені терміни - три місяці з початку календарного року.

Річна звітність складається за період з 1 січня по 31 грудня включно. Здача звітності припадає на період з 1 січня по 30 березня.

Все це дає можливість сказати, що дана тема курсової роботи дуже актуальна.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства.

Предметом дослідження є складання та аналіз форми №5.

Мета курсової роботи: опис призначення і складу бухгалтерської (фінансової) звітності, а так само дослідження напрямків аналізу форми №5.

Завдання курсової роботи:

Дати визначення сутності фінансової звітності;

З'ясувати структуру звітності за чинним законодавством;

Визначити коло користувачів звітності;

Описати напрямки та методи аналізу форми №5.

Робота складається з 2-х розділів, вступу, висновків, Списку літературних джерел і ряду додатків.


1. Складання і використання бухгалтерської звітності


. 1 Поняття і склад бухгалтерської (фінансової) звітності


Бухгалтерська звітність - система показників, що відображають майнове і фінансове становище організації на звітну дату, а також фінансові результати діяльності організації за звітний період. Бухгалтерською звітністю називають пакет документів, який містить саму достовірну і повну інформацію про майно, зобов'язання, вчинені господарські операції та економічне становище підприємства. Бухгалтерська звітність підприємства являє собою сукупну інформацію про всі господарські операції, стан власності, економічному становищі підприємства і тому подібному.

Бухгалтерська звітність може включати в себе відомості за весь календарний рік, а може складатися за період в тиждень або місяць. Бухгалтерська звітність може бути приватної і загальної, зовнішньої і внутрішньої, зведеної, річний і внутрішньорічної. Найважливішим видом з існуючих є річна бухгалтерська звітність. Звітність, яку складають за певні періоди протягом календарного року, називають внутрішньорічної або проміжною.

Річна бухгалтерська звітність подають до контролюючих органів: податкову службу і Державний комітет ста...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Трансформація бухгалтерської звітності російських організацій в звітність, ...
  • Реферат на тему: Аналіз бухгалтерської фінансової звітності підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз бухгалтерської звітності за даними бухгалтерського балансу
  • Реферат на тему: Підготовча робота зі складання річної бухгалтерської (фінансової) звітності ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерська звітність: порядок складання і фінансовий аналіз її показникі ...