Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік розрахунків з покупцями і замовниками за товари та послуги

Реферат Облік розрахунків з покупцями і замовниками за товари та послуги

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Установа освіти

Берестейський державний технічний університет

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.Курсова робота

По предмету «Бухгалтерський облік на підприємствах промисловості»

На тему: «Облік розрахунків з покупцями і замовниками за ТОВАРИ І ПОСЛУГИ»


Брест, 2014 рік.

Зміст


Введення

.Форма розрахунків з покупцями і замовниками та їх роль в раціональній організації безготівкових платежів

.1 Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

.2 Характеристика форм розрахунків з покупцями і замовниками (акцептная, акредитивна, розрахунковими чеками)

2.Порядок здійснення розрахунків з покупцями і замовниками

.1 Договірні зобов'язання в розрахунках з покупцями і замовниками

.2 Документальне оформлення при розрахунках з покупцями і замовниками за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги

.БУХГАЛТЕРСЬКИЙ облік розрахунків з покупцями і замовниками

.1 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками

.2 Організація контролю за дотриманням розрахунково-договірної дисципліни при здійсненні розрахунків з покупцями і замовниками та відповідальність за її порушення

Висновок

Список використаних джерел


Введення


В даний час велика увага приділяється розрахунками з покупцями і замовниками. Це обумовлено тим, що головним завданням будь-якого підприємства є реалізація товарів і послуг з метою отримання прибутку, тому жодна організація, незалежно від відомчої належності та форм власності, не може функціонувати без ведення бухгалтерського обліку, оскільки тільки дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформацію про майновий і фінансовий стан організації. Синтетична та аналітична інформація про стан матеріальних, трудових і грошових ресурсів, про результативність інвестиційної та кредитної політики, про витрати і ефективності виробництва дозволяє управляти господарською діяльністю і контролювати виконання планів прибутку, розробляти перспективні плани розвитку виробництва. Найбільш поширеним видом обліку розрахунків є розрахунки з покупцями і замовниками за товари та послуги.

Основними завданнями даного обліку є:

формування повної і достовірної інформації про стан розрахунків з покупцями і замовниками за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю дотримання законодавства Республіки Білорусь при здійсненні організацією господарських операцій та їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

контроль стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

контроль дотримання форм розрахунків, встановлених в договорах з покупцями і замовниками;

своєчасна вивірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для виключення простроченої заборгованості.

Актуальність теми полягає в тому, що в ринковій економіці економічні суб'єкти (підприємства, організації) в процесі своєї фінансово-господарської діяльності щодня стикаються з різними видами розрахунків, тому необхідно вивчити їх структуру та порядок здійснення.

Також значимість даної теми визначена тим, що повнота, своєчасність, достовірність відображення розрахунків є одним з оціночних показників, що визначають якість роботи підприємства. Факти виникнення зобов'язань та їх погашення являють собою розрахункові відносини. При цьому будь-яка організація може виступати як дебітором, так і кредитором. Грамотне побудова і управління процесом обліку розрахунків має велике значення в успішній роботі підприємства.

Для узагальнення інформації про всі види розрахунків організацій з юридичними і фізичними особами призначені рахунки VI розділу Типового плану рахунків бухгалтерського обліку - Розрахунки.

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками встановлюється законодавств...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Зміст і порядок обліку розрахунків з покупцями і замовниками
  • Реферат на тему: Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з покупцями і замовниками
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з покупцями і замовниками