Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Політичний режим як елемент форми держави

Реферат Політичний режим як елемент форми держави

Зміст


Введення

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підстави дослідження політичного режиму

. 1 Політичний режим як об'єкт політологічного аналізу

. 2 Науково-теоретичні підходи до класифікації політичного режиму як частина структури форми держави

РОЗДІЛ 2. Особливості функціонування сучасних політичних режимів

. 1 Структурні особливості політичного режиму як форми держави

. 2 Типології сучасних політичних режимів

Висновок

Список використаних джерел

Додаток

політичний режим держава

Введення


Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні та політичні процеси, що відбуваються в сучасному російському суспільства, роблять прямий вплив на трансформацію державної системи, а також політичного режиму як елементу форми держави. У цьому, закономірно, що категорія «політичний режим» все більше утверджується в якості однієї з найважливіших категорій політичної науки, так як саме вона виражає визначають, вузлові боку політичної дійсності.

Відзначимо, що, незважаючи на широке визнання і поширення поняття «політичний режим», в сучасній науці і практиці, він продовжує залишатися одним з тих явищ, які при ближчому розгляді виявляються не досить зрозумілими.

Тому проблема політичного режиму в даний час викликає чимало суперечок серед політологів, соціологів, філософів і юристів. Ще більше значення дана тема набуває в умовах перехідних станів, політичної нестабільності, зміни політичних орієнтирів розвитку. Це відноситься і до сучасної Росії. Багато поворотні події останніх років у нашій країні найбільш тісним чином пов'язані саме з функціонуванням політичного режиму, з системою владних відносин, розвитком демократії, методами і способами проведення внутрішньої і зовнішньої політики. Все вищесказане вказує на актуальність і особливу значимість даного дослідження, на необхідність розібратися у функціонуванні базових процесів, що становлять основу влади, політичного режиму і державності, в цілому.

Ступінь наукової розробленості проблеми.

Дослідженню політичних режимів у політичній науці приділено достатньо велику увагу. В рамках даної курсової роботи, найбільший інтерес представляють розробки, присвячені загальній теорії політичних режимів, таких авторів як - Г. Алмонд, Р. Арон, Д. Істон, Дж. Кері, Дж. Пауелл, М. Шугарт, Ч. Ендрейн, А. П. Циганков.

У рамках дослідження сучасних типів політичних режимів, автор звертався до робіт присвяченим теорії і практиці функціонування окремих політичних режимів: тоталітаризму (З. Бжезинський, К. Фрідріх, Ф. Хайек), авторитаризму (С. Хантінгтон) , демократії (Ф. Анкерсміт, Р. Даль, Ч. Тіллі, Й. Шумпетер), а також перехідних і гібридних режимів (М. Веррье, Ф. Закарія, А. Круасан, В. Меркель)

Особливий інтерес для автора представляють роботи таких сучасних дослідників форм держави як М.В. Ільїн, В.Є. Чиркин, І.М. Гомеров та ін.

Об'єктом дослідження є - політичний режим як сукупність прийомів і методів управління державою

Предметом виступають особливості політичного режиму як одного з елементів форми держави

Мета дослідження - на підставі аналізу структурних особливостей політичного режиму як елементу форми держави, виявити сучасні типи політичних режимів.

Для реалізації даної мети були сформульовані наступні завдання:

розкрити зміст категорії політичний режим в політичній науці;

проаналізувати основні науково-теоретичні підходи до дослідження політичного режиму;

визначити структурні особливості та функції політичного режиму;

виявити особливості сучасних типів політичних режимів.

Теоретико-методологічні підстави роботи. В якості методологічних підстав даної курсової роботи виступає метод інституціоналізму, який дає можливість аналізувати політичну сферу суспільства, а також структурно-функціональний метод, що дозволяє визначити основні структурні компоненти політичного режиму як елементу форми держави. Використано комплексний підхід, що включає в себе як логічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція), так і теоретичні методи.

Теоретична і практична значущість роботи. Дана робота може бути використана при підготовці до семінарських занять з таких дисциплін, як історія політичних вчень, теорія політики, політична філософія, порівняльна політологія та ін.

Структура роботи. Кур...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття та види політичного режиму держави
  • Реферат на тему: Особливості політичного режиму в Росії
  • Реферат на тему: Особливості політичного режиму Росії в сучасний період
  • Реферат на тему: Особливості політичного режиму в Соціалістичній Республіці В'єтнам
  • Реферат на тему: Роль і місце політичних партій в умовах функціонування авторитарних політич ...