Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Демократія як політичний режим

Реферат Демократія як політичний режим

Демократія в зарубіжній політичної думкиВступ

демократія суспільство зарубіжний

«Немає людини, яка б не любила свободу, але справедлива людина вимагає її для всіх, а несправедливий - тільки для себе». Ця фраза належить Карлу Людвігу Берні (Karl Ludwig B? Rne), німецькому мислителю і публіцисту, захиснику доктрини свободи людини, рівності всіх перед законом і демократичної справедливої ??форми правління.

Протягом століть досвід становлення та розвитку демократичних порядків в різних країнах аналізувався у філософсько-теоретичному плані, крім того, дослідники давали емпіричне опис її різноманітних практик. При цьому нерідко відображення практичного досвіду тих чи інших держав перетворювалося на створення нормативних моделей демократичного устрою. Сьогодні в політичній думці склався не один десяток авторитетних теоретичних уявлень про цю форму організації влади. І не один десяток країн, що застосовують дану політику на практиці.
1. Сучасна демократія


На сьогоднішній день кількість функціонуючих демократичних режимів у світі є найбільшим за всю світову історію. Більше половини населення світу живе в країнах, де періодично проводяться вибори. Народ повсюдно проголошується джерелом політичної влади, і навіть диктатури зазвичай подають свої дії від імені народу. Вибори, навіть коли вони сфальсифіковані, стали істотним ритуалом легітимізації влади. На думку політологів, на рубежі XXI століття демократичні інститути в більше третини країн світу були порівнянними з інститутами найстаріших демократій.

Право на участь у процесі прийняття політичних рішень відображено в багатьох міжнародних документах. Наприклад, «Загальна декларація прав людини» проголошує, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або за посередництвом вільно обраних представників, що кожна людина має право рівного доступу до державної служби, що воля народу повинна бути основою влади уряду і що свобода голосування повинна забезпечуватися шляхом загального і рівного виборчого права.

У розвинених демократіях правом голосу наділене майже все доросле населення країни. Предметом дискусій є питання про виборче право для приїхали на постійне місце проживання іноземців. У деяких країнах (Австралія, Бразилія) участь у виборах обов'язкове, проте в більшості країн воно добровільне. Незважаючи на велику кількість виборів і референдумів в таких країнах, як США чи Швейцарія, в них постійно бере участь лише меншість населення; решта мало цікавляться політикою.

Для пояснення причин зниження активності виборців було висунуто кілька версій. Участь у політичному житті вимагає витрат часу, який можна було б використовувати в особистих цілях. Деяких виборців розчаровує, що політики зосереджені на боротьбі за владу і на власних інтересах. У боротьбі за голоси виборців, багато партій з часом все більше прагнуть до центризму, що стирає відмінності між ними. Є думка, що існуючі партії виникли на тлі соціальних і політичних конфліктів далекого минулого, і тому вони погано пристосовані для вирішення сучасних питань. ЗМІ часто фокусують увагу на політичних скандалах замість обговорення проблем по суті. Ряд гострих питань (злочинність, наркоманія, безробіття) важко піддаються вирішенню, незалежно від того, які сили при владі. З погляду багатьох, демократія відволікає від проблем і можливостей приватного життя. З погляду бідних, демократія не достатня для протидії убогості, насильства і корупції.

Розвиток засобів масової комунікації, автоматичної обробки інформації та теорії штучного інтелекту відродило інтерес до прямих форм демократії.

Індекс демократії

Індекс демократії країн світу (The Democracy Index) - класифікація 167 країн світу, розрахований за методикою британського дослідницького центру Economist Intelligence Unit (аналітичний підрозділ британського журналу Economist) за рівнем розвитку демократії в них. При складанні класифікації враховуються 60 різних показників, згрупованих за 5 категоріям. Це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником рівня демократії. Вперше індекс був складений в 2006 році, доповнений у 2008, 2010 і 2011 роках. Слід зазначити, що організація не вказує ні самих експертів, ні їх кількість, чи є ці фахівці співробітниками Economist Intelligence Unit або незалежними вченими.

Індекс демократії вимірює рівень демократії всередині держави і заснований на методології експертних оцінок та результати опитувань громадської думки з відповідних краї...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Частное право країн античного світу
  • Реферат на тему: Економічний розвиток провідних країн світу на рубежі XIX-XX століть
  • Реферат на тему: Характеристика політичних режимів (тоталітаризм, демократія)
  • Реферат на тему: Демократія в зарубіжній політичній думці
  • Реферат на тему: Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак