Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Програми в середовищі Turbo Pascal

Реферат Програми в середовищі Turbo Pascal

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Північнокавказькому ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Філія в м. Кисловодську

Кафедра ________________________________________________________________ p align=center> ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою

_______________________

підпис, ініціали, прізвище

В«___В» ______________ 200 __ р. <В 

Курсова робота

За дисциплине______________________________________________________

__________________________________________________________________

На тему: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Автор роботи: ______________________________________________________

підпис, дата ініціали, прізвище

_________________________________________________________________

В 

Спеціальність _____________________________ группа__________________

Керівник работы________________________________________________

вчений ступінь, звання

__________________________________________________________________

ініціали, прізвище

робота захищена _____________________ оцінка _______________________ p align=center> дата

______________________________

підпис, ініціали, прізвище викладача

В В В В В В 

Кисловодськ _______ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Північнокавказькому ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Філія в м. Кисловодськ

В 

Кафедра ____________________________________________________________ p align=center> ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою

_______________________

підпис, ініціали, прізвище

В«___В» ______________ 20__р.

В 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ


Студенту ______ курсу ____________ групи __________________ Факультету

Прізвище __________________ Ім'я _____________ По батькові _____________ p align=center> 1. Тема _____________________________________________________________ p align=center> __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Завдання

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Дата видачі завдання _______________________________________________ p align=center> Термін подання роботи до захисту В«____В» _____________________ 200___ р.

В 

Керівник роботи_______________________

підпис, ініціали, прізвище

В 

Завдання прийняв до виконання _______________

дата і підпис студента


Зміст

В 

Введення . 4

1. Основна частина . 5

2. Алгоритм задачі . 10

2.1 Блок-схема алгоритму підпрограми Forma1. 10

2.2 Блок-схема алгоритму підпрограми Menu. 14

2.3 Блок-схема алгоритму підпрограми V_kor 17

2.3 Блок-схема алгоритму підпрограми Zad_1. 17

2.5 Блок-схема алгоритму підпрограми Zad_2. 20

2.6 Блок-схема алгоритму програми Prog_1. 22

3. Опис . 23

3.1 Розрахувати довжину середньої лінії трапеції .. 24

3.2 Нормальна матриця. 25

4. Результати .. 27

4.1 Інтерфейс підпрограми Zad_1. 27

4.2 Інтерфейс підпрограми Zad_2. 27

5. Перевірка . 29

Висновок . 30

Список використаної літератури .. 31

Додаток . 32


Введення


Процес підготовки і рішення задач на комп'ютерах складається з декількох етапів:

- постановка завдання;

- побудова моделі;

- розробка алгоритму;

- написання і налагодження програми на мові програмування;

- тестування програми. p> Основу всієї цієї роботи становить побудова ефективного алгоритму, головними властивостями якого є детермінованість, масовість, результативність. При розробці програм застосовують метод структурного ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття алгоритму і його властивості. Блок-схема алгоритму. Технологія Ro ...
  • Реферат на тему: Створення алгоритму пошуку високоінформативних діагностичних ознак захворюв ...
  • Реферат на тему: Розробка алгоритму програми &Таймер& на мові програмування C ++
  • Реферат на тему: Рішення завдання комівояжера за допомогою алгоритму Дейкстри
  • Реферат на тему: Розробка алгоритму і програми на асемблері