Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Теоретичні та методологічні аспекти обліку та аналізу фінансових результатів організації

Реферат Теоретичні та методологічні аспекти обліку та аналізу фінансових результатів організації


Теоретичні та методологічні аспекти обліку та аналізу фінансових результатів організації


Зміст


Введення

Нормативно-правове регулювання обліку та аналізу фінансових результатів

Організація і ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів

Особливості аналізу фінансових результатів

Висновок

Список використаних джерел


Введення


У сучасних умовах ефективність діяльності організації в конкурентному середовищі залежить від його фінансової стійкості, яка досягається за допомогою підвищення ефективності виробництва на основі економічного використання всіх видів ресурсів, зниження витрат, виявлення наявних резервів підвищення виробництва продукції (робіт, послуг ) і збільшення прибутку. [19]

Метою будь-якого комерційного підприємства є організація господарської діяльності з випуску продукції (виконанню робіт, надання послуг) для отримання прибутку.

Прибуток служить критерієм ефективності діяльності підприємства і основним внутрішнім джерелом формування його фінансових результатів.

Економічно обгрунтоване визначення розміру прибутку має велике значення для підприємства, дозволяє правильно оцінити його фінансові ресурси, розмір платежів до бюджету, можливості розширеного відтворення і матеріального стимулювання працівників. Від обсягу прибутку, крім того, залежить і реалізація дивідендної політики акціонерного підприємства. [18]

Сума отриманого прибутку відображає кінцеві фінансові результати діяльності будь-якого підприємства. В умовах ринкової економіки отримання максимально можливої ??суми прибутку є метою будь-якого виробництва, тому прибуток є основним джерелом поповнення оборотних коштів, інвестицій і т.д. У прибутковій роботі підприємств зацікавлене суспільство, тому саме прибуток забезпечує платежі до бюджету багатьох податків. Незалежно від того, в якій сфері діяльності бізнес (торгівля, сервіс, виробництво), кінцева мета не змінюється. Вона зводиться до того, що первинний капітал у формі грошових коштів через певний час розгортається в економічно вигідну величину (виробничий потенціал) для відшкодування цих коштів і отримання достатнього прибутку.

Прибуток - це частина чистого доходу, створеного підприємством в процесі виробництва і реалізованого в сфері обігу. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виручкою від реалізації (після сплати ПДВ, акцизів та інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. На розмір прибутку впливають не тільки обсяг виробленої та реалізованої продукції, але і її якість, асортимент, рівень собівартості, пені, штрафи і неустойки як сплачені, так і отримані, різні списання сум на збитки і т.д.

В умовах ринкової економіки велике значення мають питання бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів діяльності організації.

Основною перевагою бухгалтерського обліку можна і потрібно вважати те, що тільки завдяки його даними можна визначити показники прибутковості і рентабельності роботи підприємства і тим самим оцінити ефективність рішень, що приймаються його керівництвом. [16]

Бухгалтерська звітність підприємства служить основним джерелом інформації його діяльності. Ретельне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини досягнутих успіхів також недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляхи вдосконалення його діяльності. Повний всебічний аналіз звітності, насамперед власникам і адміністрації підприємства для прийняття рішень про оцінку своєї діяльності. [21]

Метою даної роботи є вивчення теоретичних і методологічних аспектів бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів діяльності організації.

1 Нормативно-правове регулювання обліку та аналізу фінансових результатів


В останні роки відбуваються серйозні перетворення, викликані, по-перше, зміною економічного середовища діяльності організації, по-друге, проникненням на вітчизняний ринок досвіду роботи іноземних організацій. [14]

У зв'язку з цим під впливом виникаючих взаємовідносин із суб'єктами світового ринку відбувається перехід від жорсткої регламентації обсягів виробництва, фондів і виділених ресурсів на розвиток і заохочення до діяльності, де все визначається попитом і пропозицією. Серйозні зміни зазнає нормативно правова база, що регламентує ведення та організацію бухгалтерського обліку.

Нова система нормати...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів на при ...
  • Реферат на тему: Вивчення теорії і практики обліку фінансових результатів та використання пр ...
  • Реферат на тему: Особливості аналізу фінансових результатів діяльності будівельної організац ...
  • Реферат на тему: Методика проведення аналізу фінансових результатів діяльності організації
  • Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів діяльності організації (підприємства)