Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Територіальне прогнозування половозрастного складу населення Росії (молодше працездатного населення)

Реферат Територіальне прогнозування половозрастного складу населення Росії (молодше працездатного населення)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Географічний факультет

Кафедра економічної географії

Курсова робота

Територіальне прогнозування половозрастного складу населення Росії (молодше працездатного населення)
Даминова Діана Надіровнакурс ОЗО

Робота допущена до захисту: Науковий керівник:

завідувач кафедри к.г.н., ст. викладач

д.г.н., професор Сафіуллін Р.Г. Сафіулліна Р.М.


Уфа - 2013


ЗМІСТ


ВСТУП

. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ половозрастная структура НАСЕЛЕННЯ

. 1 Поняття прогнозів населення

. 2 Половозрастная структура населення

. 3 Методи прогнозування половозрастного складу

. ТЕРИТОРІАЛЬНА картина половозрастних СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП


Половозрастная структура населення - це розподіл чисельності населення за віковими групами окремо для чоловіків і жінок. Вікова структура населення визначає його продуктивну складову - трудові ресурси, які в різних країнах оцінюються по-різному. Особливо важлива ступінь залучення працездатного населення у виробництво, про що свідчить показник економічно активного населення, реально зайнятого в матеріальному виробництві і невиробничій сфері. Статевий склад населення світу характеризується переважанням чоловіків. Чисельність чоловіків на 20-30 млн перевищує чисельність жінок. Переважання жінок має місце приблизно в половині всіх країн світу. Найбільш яскраво воно проявляється в Європі, що пов'язано з більшою тривалістю життя жінок у цих країнах, а також великими втратами чоловічого населення в періоди світових воєн. Серед літніх людей в усьому світі переважають жінки.

Метою моєї роботи є вивчення прогнозування статево-вікової структури населення.

Завдання курсової роботи:

На основі аналізу наукової літератури дати визначення поняттю «прогнози», «половозрастная структура»;

Вивчити методи прогнозування половозрастного складу населення;

Охарактеризувати особливості різних методів прогнозування.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури. Текст викладено на 36 сторінках машинописного тексту, включає малюнки, карти. Список літератури включає 14 найменувань.1.Теоретические ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ половозрастная структура НАСЕЛЕННЯ


. 1 Поняття прогнозів населення


Для підвищення наукового рівня управління і планування народного господарства необхідно визначення майбутнього керованих і планованих процесів. Прогнозування - один із складових елементів планування. Воно дозволяє виявити якісні та кількісні закономірності тенденцій економічного і соціального розвитку, перспективи формування процесів, можливі зрушення в їх еволюції Прогнози відіграють важливу роль в обгрунтуванні довгострокових планів

Особливе місце в загальній системі прогнозування займає прогнозування чисельності та складу населення, оскільки це дає можливість визначити величину трудових ресурсів суспільства та обсяг його потреб

Прогноз буде точним лише в тому випадку, коли найретельнішим чином визначені і проаналізовані тенденції розвитку процесів у минулому і правильно використані дані і методи статистичного узагальнення, які має сучасна наука План розвитку народного господарства і прогноз населення повинні бути узгоджені Причому другий передує першому, надаючи для нього частину вихідних даних Після визначення основних елементів народногосподарського плану для його конкретизації необхідно знову повертатися до демографічним прогнозом [1]

Методологічною основою прогнозування служать вказівки У І Леніна про діалектичному взаємозв'язку минулого, сьогодення і майбутнього Соціалізм розглядає «історичний грунт не в сенсі одного тільки пояснення минулого, а й у сенсі безбоязного передбачення майбутнього і сміливою практичної діяльності, спрямованої до його здійснення »(В. І. Ленін зібр. соч. -Т 26 -С 75)

Прогнози населення виробляються по загальній його чисельності...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Залежність чисельності населення від економічного розвитку і національного ...
  • Реферат на тему: Стан та прогнозування народжуваності населення Російської Федерації
  • Реферат на тему: Вивчення роботи Центрів зайнятості населення в області зайнятості населення ...
  • Реферат на тему: Прогнозування здоров'я населення
  • Реферат на тему: Статистичні методи аналізу чисельності, складу і динаміки населення