Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення

Реферат Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення

Московський педагогічний державний університет

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
Курсова робота

«Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення»
ВИКОНАВ:

студентка 1 КУРСУ

ГРУПИ,

Малишева Н.Д.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

Александрова З.А.

Москва +2013

Зміст


Введення

. Поняття глобальних проблем

. Передумови виникнення глобальних проблем

.1 Витоки сучасних глобальних проблем

.2 Соціально-економічні та світоглядні причини глобальних проблем

. Типологія глобальних проблем і шляхи їх вирішення

Висновок

Список літератури

світогляд людство причина глобальна проблема


Введення


Одна з характерних особливостей сучасного світу - загострення глобальних проблем, які за своїм характером виходять за рамки інтересів різних класів і суспільних систем, і від вирішення яких вирішальною мірою залежить майбутнє, більше того саме існування людства.

сaм термін глобальні проблеми увійшов до міжнародного лексикон у другій половині 60-х р, він походить від латинського глобус raquo ;, - тобто Земля. За своїм характером глобальні проблеми сучасності різні: від загрози ядерної війни до екологічної кaтастрофи, від зростаючого розколу світу на багаті і бідні країни і народи до перспективи виснаження традиційних і необхідності пошуку нових джерел енергії. У сучасному науковому творчості склався особливий напрям дослідження загальнолюдських проблем - глобалістика.

У світі, наприклад, щорічно публікується 15-18 тис. робіт, присвячених аналізу тільки екологічної проблеми. Глобальні проблеми привертали і привертають все більшу увагу вчених. Від того наскільки плідними будуть науковий аналіз системи глобальних суперечностей і ефективність практичних заходів по їх вирішенню, залежать перспективи суспільного прогресу на порозі третього тисячоліття.

З метою повного Aнализ теми насамперед розглянемо зміст поняття глобальні проблеми raquo ;. За різними підрахунками зараз виділяють до трьох десятків глобальні проблем різних типів. Тому мова повинна йти не про якомусь одному ознаці чи критерії глобальності, а системі таких критеріїв, принаймні про кілька інтегральних факторах, які об'єднують настільки різнорідні проблеми під поняттям глобальні raquo ;. Серед деяких вітчизняних і зарубіжних дослідників в 70-і роки була поширена думка, що необхідна і достатня умова визнання проблеми глобальної полягає в породжуваної нею загрозі для людини і людства в цілому. Інші в якості головного критерію глобальності брали географічні масштаби поширення проблеми. Вузькість даного підходу була подолана в монографічних виданнях, що побачили світ протягом 80-х років двадцятого століття. У них визначено, що глобальними є проблеми, які:

- за своєю суттю, зачіпають інтереси всього людства;

- набувають всесвітній характер, охоплюючи всі основні регіони Землі;

- створюють реальну загрозу для майбутнього людства;

- вимагають для свого рішення міжнародного співробітництва в найширшому мaсштабе

Вирішальним критерієм глобальності стоять перед людством проблем є їх змішана соціоприродне сутність. Саме ця ознака дозволяє відокремити глобальні проблеми від багатьох соціальних, економічних чи політичних кардинальних проблем, які хоч і мають просторове планетарне вираз, відповідну гостроту й інші ознаки проблемності, але не можуть претендувати на статус глобальних проблем сучасності.

Виходячи з цих ознак, до глобальних стали відносити наступні проблеми світового господарства: подолання бідності та відсталості; миру, роззброєння, запобігання світової ядерної війни (проблеми миру і демілітаризації); продовольчу; екологічну; демографічну.

Таким чином, метою даної роботи є розгляд сутності виникнення глобальних проблем сучасності та шляхи їх вирішення.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:

- Розглянути поняття і сутність глобальних проблем;

- Рaскрить основні передумови та причини виникнення глобальних проблем;

- Дати характеристику сучасної типології виниклих глобальних проблем.


1. Поняття глобальних проблем


Термін глобальний має три значення...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні причини Виникнення глобальних проблем людства
  • Реферат на тему: Філософські аспекти проблеми майбутнього і глобальних проблем
  • Реферат на тему: Сутність і динаміка глобальних економічних проблем сучасності
  • Реферат на тему: Сутність і динаміка глобальних проблем сучасності
  • Реферат на тему: Аналіз глобальних проблем сучасності