Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства і запобігання його банкрутству

Реферат Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства і запобігання його банкрутству

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи банкрутства

. 1 Поняття і сутність банкрутства

. 2 Теоретичні моделі діагностики банкрутства

. 3 Процедури банкрутства та особливості їх проведення

Глава 2. Аналіз фінансового стану та ймовірності банкрутства підприємства ТОВ «Торговий Дім« АЛЬЯНС УПАК »

. 1 Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «ТД« АЛЬЯНС УПАК »

. 2 Аналіз фінансового стану компанії «ТОВ« Торговий Дім «АЛЬЯНС УПАК»

. 3 Аналіз ймовірності банкрутства компанії

Глава 3. Фінансові методи попередження банкрутства ТОВ «Торговий Дім« АЛЬЯНС УПАК »

. 1 Пропозиції щодо використання фінансових методів попередження банкрутства

. 2 Розрахунки ефективності пропонованих заходів

Висновок

Список використаної літературиВведення


Розвиток і формування в Україні ринкових відносин відродило інститут неспроможності (банкрутства) підприємств. У всьому світі банкрутство вважається однією з важливих юридичних процедур, що регулюють відносини господарюючих суб'єктів на ринку, а реалізація законодавства про банкрутство спрямовано надання стабільності товарному обігу, збільшення довіри між партнерами.

Ринкова економіка і підприємницька діяльність не можуть ефективно функціонувати в тому випадку, якщо підприємство не здатне задовольнити вимоги своїх кредиторів, забезпечити своєчасні обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди. Виникає необхідність офіційного визнання такого підприємства неспроможним боржником. У зв'язку з цим, тему даної роботи слід визнати актуальною.

Характеризуючи ступінь наукової розробленості проблематики методів запобігання банкрутства організації, слід врахувати, що дана тема вже аналізувалася у різних авторів в: підручниках, монографіях, періодичних виданнях та в інтернеті. Тим не менш, при вивченні літератури та джерел відзначається недостатня кількість повних і змістовних досліджень даної тематики.

Метою дипломної роботи є вивчення методів діагностики банкрутства організації і розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності та запобігання банкрутству реально діючого господарюючого суб'єкта.

Наукова значимість даної роботи полягає в упорядкуванні та систематизації існуючої науково-методологічної бази з проблеми банкрутства. Практична значимість роботи: полягає в розробці методичних і практичних заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства і запобігання його банкрутству.

У відповідності з поставленою метою були сформульовані наступні завдання:

вивчити економічних, фінансових і правових аспектів стану банкрутства;

провести аналіз і оцінку фінансового становища підприємства ТОВ «Торговий Дім« АЛЬЯНС УПАК »;

розробити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності ТОВ «Торговий Дім« АЛЬЯНС УПАК »та попередження його банкрутства.

Об'єктом вивчення в дипломній роботі є ТОВ «Торговий Дім« АЛЬЯНС УПАК ».

Предметом вивчення є особливості фінансового становища даного суб'єкта. Для досягнення поставлених завдань необхідно:

провести аналіз господарської діяльності підприємств, методика якого спрямована на виявлення ознак неспроможності (банкрутства) господарюючого суб'єкта;

провести пошук резервів підвищення ефективності виробництва та розробку заходів щодо їх освоєння;

дати оцінку діяльності підприємства по використанню можливостей підвищення ефективності виробництва;

виробити економічну стратегію розвитку підприємства та зміцнення його ринкових позицій.

Для вирішення перерахованих вище завдань була використана річна бухгалтерська звітність ТОВ «Торговий Дім« АЛЬЯНС УПАК »за 2013 рік, а саме:

бухгалтерський баланс (форма № 1 по ОКУД);

звіт про прибутки і збитки (форма № 2 по ОКУД);

При проведенні даного аналізу були використані наступні прийоми і методи: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, аналіз коефіцієнтів (відносних показників), порівняльний аналіз. У процесі роботи використані так само загальнонаукові методи і прийоми дослідження: порівняння, моделювання, системний і комплексний підходи та ін.

Теоретичною та методологічною основою дослідження виступають праці провідних російських і зарубіжних вчених у відповідн...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка неспроможності (банкрутства) ВАТ &АВТОВАЗ& і розробка заходів щодо ф ...
  • Реферат на тему: Характеристика фінансового стану підприємства і визначення ймовірності банк ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану в сістемі прогнозування банкрутства підприємства ( ...
  • Реферат на тему: Дослідження фінансового стану підприємства для виявлення загрози можливого ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового сотояния підприємства та діагностика банкрутства