Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Эссе » Проблеми захисту конфіденційної інформації

Реферат Проблеми захисту конфіденційної інформації

Зміст


Введення

. Визначення конфіденційної інформації

. Види конфіденційної інформації

Висновок

Список використаних джерелВведення


Розвиток інформаційного суспільства і технологій все більшої актуальності набувають проблеми захисту конфіденційної інформації. У російському законодавстві на сьогодні ці проблеми вирішені далеко не повною мірою, і частково це відбувається через неоднозначність понять. У даному есе ми постараємося висвітлити питання поняття та видів конфіденційної інформації. br/>

1. Визначення конфіденційної інформації

конфіденційний інформація таємниця захист

Конфіденційна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства країни і рівнем доступу до інформаційного ресурсу. Конфіденційна інформація стає доступною або розкритою тільки санкціонованим особам, об'єктам або процесам. p align="justify"> У Конституції Російської Федерації говориться:

В«Стаття 23

. Кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені. p align="justify">. Кожен має право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень. Обмеження цього права допускається лише на підставі судового рішення. p align="justify"> Стаття 24

. Збір, зберігання, використання та поширення інформації про приватне життя особи без його згоди не допускаються. p align="justify">. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані забезпечити кожному можливість ознайомлення з документами і матеріалами, безпосередньо зачіпають його права та свободи, якщо інше не передбачено законом В». p align="justify"> У статті 2 Федерального закону В«Про інформацію, інформатизації і захисту інформаціїВ» від 20.02.95г. № 24-ФЗ дається офіційне визначення інформації: це В«відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їх поданняВ». (А документована інформація - це зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати). br/>

2. Види конфіденційної інформації


Згідно ФЗ В«Про інформацію ...В» (ст. 9 В«Обмеження доступу до інформаціїВ»), закону В«Про комерційну таємницюВ» і закону В«Про державну таємницюВ», інформація з обмеженим доступом поділяється на такі види:

) професійна таємниця: В«інформація, отримана громадянами (фізичними особами) при виконанні ними професійних обов'язків або організаціями при здійсненні ними певних видів діяльності (професійна таємниця), підлягає захисту в випадках, якщо на ці особи федеральними законами покладено обов'язки з дотримання конфіденційності такої інформації В»;

2) комерційна таємниця: В«режим конфіденційності інформації, що дозволяє її власникові при існуючих або можливих обставин збільшити доходи, уникнути невиправданих витрат, зберегти положення на ринку товарів, робіт, послуг або отримати іншу комерційну вигоду В»;

) особиста або сімейна таємниця: В«забороняється вимагати від громадянина (фізичної особи) надання інформації про його приватного життя, у тому числі інформації, що становить особисту або сімейну таємницю, і отримувати таку інформацію без згоди громадянина (фізичної особи), якщо інше не передбачено федеральними законами В»;

) державна таємниця В«захищені державою відомості у його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці Російської ФедераціїВ» .Висновок


Підводячи підсумок вищесказаного, хотілося б відзначити, що, незважаючи на скасування закону В«Про інформацію, інформатизації і захисту інформаціїВ» від 20.02.1995 № 24-ФЗ на більш досконалий закон В«Про інформацію, інформаційні технології і захист інформації В»від 27.07.2006 № 149-ФЗ, правовий режим таємниці та її видів повністю не розроблений, також як і не прописані інструменти контролю за збереженням таємниці.Список використаних джерел


1.Гражданскій кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ. // Російська газета, № 238-239, 08.12.1994. p> 2.Констітуція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993). // Російська газета, № 237, 25.12.1993. p>. Федеральний закон В«Про інформацію, інформаційні технології і захист інформаціїВ» від 27.07.2006. № 149-ФЗ// Російська газета, № 165, 29.07.2006. p>. Закон В«Про державну таємницюВ» від 21.07.1993 № 5485-1// Російська газета, № 182, 21.09.1993.

. Закон В«Про комерційну таємницюВ» від 29.07.2004 № 98-ФЗ// Російська газета, № 166, 05.08.2004

. Єфремов Олексій. Поняття і види конфіденційної інформації. br/>


Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні положення Федерального Закону про інформацію, інформаційні технолог ...
  • Реферат на тему: Методи захисту територій та приміщень від несанкціонованого доступу до конф ...
  • Реферат на тему: Огляд існуючих систем захисту від витоку конфіденційної інформації
  • Реферат на тему: Система організаційного захисту конфіденційної інформації
  • Реферат на тему: Захист конфіденційної інформації