Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Проведення огляду місця події

Реферат Проведення огляду місця події

Введення


Актуальність теми. Протягом останніх років в Росії спостерігалася тенденція до збільшення числа злочинів,

ефективність боротьби з якими характеризується не тільки зменшенням кількості зареєстрованих злочинів, а й рівнем їх розкриваності.

Постійно підвищується професійний рівень злочинців, зростає ступінь протидії розслідуванню злочинів. Одночасно з цим відчувається гостра нестача працівників слідчого апарату, що мають належний професійний рівень.

У зв'язку з цим особливого значення в процесі доказування набувають ті слідчі дії, які спрямовані на виявлення, дослідження і фіксацію матеріальних слідів злочину.

Огляд місця події - одне з найбільш поширених слідчих дій та його значення важко переоцінити. Результати, отримані при виробництві огляду, як правило, є тим відправним початком, від якого залежить весь подальший хід розслідування. Особливо велике значення огляду місця події в тих випадках, коли слідчий приступає до розслідування, розташовуючи лише інформацією про виявлення слідів злочину і огляд, по суті, є єдиною можливістю встановити сутність події.

У той же час, вивчення та аналіз практики виробництва огляду місця події свідчить, що не менше чверті з них проводиться з порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, а більше половини - з недотриманням рекомендацій з тактики виробництва даної слідчої дії. В якості негативного моменту можна відзначити і ту обставину, що практичні працівники не надають належного значення огляду місця події як засобу отримання доказової інформації. Це проявляється в тому, що посилання на результати огляду місця події або зовсім відсутня в обвинувальному висновку і вироку суду, або носить явно формальний характер.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що в даний час слідчі підрозділи укомплектовані переважно слідчими, які не мають достатнього досвіду роботи і необхідного рівня професіоналізму (більше 45% слідчих мають стаж роботи менше 3-х років; при цьому майже половина з числа опитаних слідчих вважають, що в процесі навчання у вузі отримали недостатню підготовку з тактики огляду місця події).

Незважаючи на той факт, що кримінально-процесуальне законодавство містить велику кількість правових норм, що регламентують проведення слідчих дій в цілому і огляду місця події зокрема, містяться в них положення не завжди достатньо чотки, в ряді випадків суперечливі і іноді не відповідають вимогам сучасної практики, що не може не позначитися на якості та ефективності огляду місця події.

Запитання огляду місця події піддавалися дослідженню різними авторами. Тим не менш, огляд місця події був і залишається одним з найскладніших і, в той же самий час, важливих слідчих дій.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності працівників слідчих органів при організації та проведенні огляду місця події з погляду психологічних і криміналістичних аспектів.

Предметом дослідження є психологія огляду місця події.

Метою даної роботи є дослідження психологічних, теоретичних, організаційних основ огляду місця події.

Необхідність досягнення даної мети зумовила постановку наступних завдань :

. Вивчити психологічні аспекти огляду місця події, як слідчої дії.

. Вивчити психологічні особливості діяльності слідчого при огляді місця події.

. Проаналізувати огляд місця події як джерело відомостей про особу злочинця.

. Вивчити криміналістичні аспекти огляду місця події.

. Розглянути тактику огляду місця події.

. Проаналізувати особливості огляду місця події в приміщенні і на відкритій місцевості.

Методологічну та методичну основу дослідження становлять апробовані сучасні методи пізнання при провідній ролі матеріалістичної діалектики. У контексті роботи широко використані методи аналогії, аналізу, синтезу, порівняння, експерименту та інші.

Теоретичною базою дослідження послужили роботи вчених у галузі кримінального процесу, криміналістики, юридичної психології: Р.С. Бєлкіна, А.Н. Васильєва, А.І. Винберга, І.Б. Воробйової, Ф.В. Глазиріна, А.І. Дворкіна, Л.Я. Драпкіна, А.В. Дулова, М.І. Еникеева, В.Д. Зеленського, A.M. Зініна, JI.A. Іванова, Є.П. Іщенко, В.П. Колмакова, А.А. Леві, В.А. Образцова, В.Ф. Пирожкова, Д.П. РАССЕЙКИН, В.В. Романова, Н.А. Селіванова, В.В. Сорочан, В.В. Степанова, Ю.Д. Федорова, А.Г. Філіпппова, О....


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Тактичні особливості огляду місця події та огляду трупа з вогнепальним пора ...
  • Реферат на тему: Особливості фіксації ходу и результатів Огляду місця події. Структура прот ...
  • Реферат на тему: Удосконалення тактики огляду місця події
  • Реферат на тему: Психологія огляду місця події
  • Реферат на тему: Тактика огляду місця події