Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття позовної давності і її значення як терміну захисту прав

Реферат Поняття позовної давності і її значення як терміну захисту прав

Зміст

позовної термін давність правової

Введення

Глава 1. Сутність позовних строків, їх специфіка та джерела правового регулювання

. 1 Поняття позовної давності і її значення як терміну захисту прав

. 2 Норми міжнародного і російського права, що регулюють строки позовної давності

Глава 2. Види строків позовної давності. Підстави їх застосування та умови течії

. 1 Загальний і спеціальні строки позовної давності

. 2 Застосування і протягом строків позовної давності

Глава 3. Проблеми правового регулювання, призупинення, перерви і відновлення терміну позовної давності

. 1 Проблеми зупинення і переривання строку позовної давності

. 2 Проблеми підстави і умов відновлення терміну позовної давності

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що своєчасне здійснення та захист порушених прав сприяє досягненню тієї мети, яку суб'єкти переслідували, вступаючи в ті чи інші цивільні правовідносини. Позовна давність в якості інституту матеріального чи процесуального права застосовується сьогодні практично у всіх відомих правових системах. У російській правовій системі, відноситься до числа континентальних, позовна давність є інститутом громадянського матеріального права, в той час як у системі англосаксонського права позовна давність є інститут процесуального права. Інститут позовної давності завжди був об'єктом найпильнішої уваги. Дотримання термінів, у тому числі і строків позовної давності, сприяє стійкості правопорядку, стабільності фактично склалися між суб'єктами правовідносин. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються між їх учасниками при застосуванні строків позовної давності, що регулюються цивільним, цивільно-процесуальним та арбітражно-процесуальним законодавством. Предметом дослідження є аналіз особливостей правового регулювання порядку застосування строків позовної давності і виявлення прогалин у чинному законодавстві.

Необхідність дотримання строків, строків позовної давності обумовлюється тим, що ті чи інші обставини після закінчення тривалого часу не завжди можуть бути встановлені з необхідною достовірністю, що багато доказів (письмові докази) з часом втрачаються. Застосування позовної давності захищає обличчя від необгрунтованих домагань. Позовна давність одночасно спонукає сторони у правовідносинах завчасно виявляти турботу про здійснення і захисту своїх прав і тим самим сприяє зміцненню фінансової та господарської дисципліни в цивільному обороті.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, пов'язані з цивільно-правовим захистом прав, охоронюваних законом інтересів, при якій допускається застосування позовної давності.

Предмет дослідження становить позовна давність як строк, визначений державою для захисту права за позовом особи, право якої порушено, і її цивільно-правове значення.

Метою дослідження є вивчення сутності, особливостей застосування, перебігу позовної давності як інституту цивільно-правового захисту прав, охоронюваних законом інтересів громадян і організацій.

Виконання поставленої мети вимагало вирішення наступних основних завдань:

визначити сутність позовних строків, їх специфіку і джерела правового регулювання;

виявити і охарактеризувати види строків позовної давності;

проаналізувати підстави їх застосування та умови течії;

вивчити встановлені законом правила призупинення, перерви і відновлення терміну позовної давності.

Методи дослідження. Проведене дослідження спирається на діалектичний метод наукового пізнання явищ навколишньої дійсності, що відображає взаємозв'язок теорії і практики. Обгрунтування положень і висновків, що містяться в дипломній роботі, здійснено шляхом комплексного застосування таких методів соціально-правового дослідження: історико-правового, статистичного та логіко-юридичного.


Глава 1. Сутність позовних строків, їх специфіка та джерела правового регулювання


1.1 Поняття позовної давності та її значення як терміну захисту прав


Сенс поняття позовна давність найкращим чином розкривається при використанні формулювання давність - це строк raquo ;, оскільки втрата права на судовий захист суб'єктивного права відбувається саме внаслідок закінчення певного юридично значущого відрізка часу - терміну. Тому слід визнати вживання вищев...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Перебіг позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності
  • Реферат на тему: Поняття, види і наслідки закінчення строків позовної давності
  • Реферат на тему: Порядок застосування та обчислення строків позовної давності
  • Реферат на тему: Поняття і види строків позовної давності
  • Реферат на тему: Строки позовної давності і набувальної давності