Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розрахунок трифазних і несиметричні струмів короткого замикання

Реферат Розрахунок трифазних і несиметричні струмів короткого замикання

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра електричних систем і мереж
Курсова робота

з дисципліни: «Електромагнітні перехідні процеси»

на тему: «Розрахунок трифазних і несиметричні струмів короткого замикання»
Виконав

Горкавий Р.О.


Чернігів ЧДТУ 2008

Зміст


Реферат

Введення

. Завдання на курсову роботу

. Основна частина

. Розрахунок перерізу проводів та кабелів

. Розрахунок трифазних струмів КЗ

. Розрахунок несиметричних КЗ

. Розрахунок струмів короткого замикання в мережі до 1 кВ

. Розрахунок значення струмів короткого замикання з урахуванням двигунів і змішаної навантаження

. Графічна залежність розподілу величини струму КЗ у функціональній залежності від відстані між місцем КЗ і джерелом електричної енергії

Висновки

Список літератури


Реферат


Ця курсова робота є тренувальної для студентів спеціальності «Електричні системи та мережі». Вона спрямована на закріплення знань студентів з курсу «Електромагнітні перехідні процеси». Основною метою даного проекту є розрахунок різних типів коротких замикань, який включає в себе знаходження струму короткого замикання, ударного струму, потужності короткого замикання і інших параметрів.

Робота виконана на аркушах формату А4. У неї входять одинадцятій таблиць, дев'ятнадцятій ключових формул, за якими проводиться безпосередній розрахунок струмів коротких замикань і їх компонентів, сьомій малюнків, які дають уявлення про схеми заміщення ділянки мережі.

Ключові слова, які використовуються в курсовій роботі:

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА, перехідні процеси, струм короткого замикання, несиметричні струм короткого замикання, коротке замикання, УДАРНИЙ ТОК, прямі, зворотні, нульової послідовності, ГЕНЕРАТОРИ, трансформатори, лінії електропередачі, синхронними двигунами, РЕАКТОРИ, ПОТУЖНІСТЬ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ, відносних одиницях, іменування ОДИНИЦІ.


Введення


Перехідні процеси в електричних системах є наслідком зміни режимів, обумовлених експлуатаційними умовами, або результатом пошкодження ізоляції і струмоведучих частин електроустановок.

Причинами виникнення перехідних процесів можуть бути численні впливу на елементи системи:

включення, відключення і перемикання джерел електричної енергії, трансформаторів, ЛЕП, електроприймачів та інших елементів;

поява несиметрії струмів і напруг в результаті відключення окремих фаз, несиметричних змін навантаження, обривів фаз і т.д.

форсування збудження синхронних машин і гасіння їх магнітного поля;

раптові накиди і скиди навантаження;

атмосферно - кліматичні впливи на елементи електричної системи;

повторні включення і відключення короткозамкнених ланцюгів.

синхронний пуск двигунів і синхронних компенсаторів

Невід'ємною частиною перехідних процесів, є короткі замикання в елементах системи. Вони і є однією з основних причин порушення нормального режиму роботи окремих електроустановок і системи в цілому.

Короткі замикання являють собою всяке випадкове або навмисне, не передбачене нормальним режимом роботи, електричне з'єднання різних точок електроустановки між собою або землею.

У місці короткого замикання може з'являтися електрична дуга з перехідним опором, який при порівняно великих токах КЗ є практично активним і незмінним.

В інженерній практиці розрахунки струмів КЗ в електричних системах виконують з метою:

вибору установок пристроїв релейного захисту та автоматики, їх налагодження та перевірки поведінки в аварійних ситуаціях, пов'язаних з короткими замиканнями;

перевірки електричних апаратів - вимикачів, роз'єднувачів, короткозамикачів і т.д.- На термічну і динамічну стійкість при струмах КЗ;

визначення місця пошкодження на повітряних лініях електропередачі (дистанційні методи ЗМУ);

вибору і перевірки пристроїв грозозахисту та зв'язку.

Широке застосування обчислювальної техніки (ЕОМ) дає можливість підвищити точність розрахунків струмів КЗ, в основному, за рахунок...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок струмів короткого замикання та вибір трансформаторів струму
  • Реферат на тему: Розрахунок струмів короткого замикання, релейного захисту та автоматики для ...
  • Реферат на тему: Розрахунок струмів короткого замикання
  • Реферат на тему: Розрахунок струмів короткого замикання
  • Реферат на тему: Розрахунок струмів короткого замикання