Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Митний союз як форма економічної інтеграції

Реферат Митний союз як форма економічної інтеграції

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретико-методологічні передумови дослідження митних органів щодо забезпечення економічних інтересів держав-учасників Митного союзу

.1 Митний союз як форма економічної інтеграції

.2 Удосконалення митного законодавства

.3 Спрощення митних операцій

Глава 2. Практичні аспекти ролі митних органів щодо забезпечення економічних інтересів держав-учасниць митного союзу

2.1 Реалізація державних інтересів у рамках митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану

.2 Перспективи розвитку митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану

Висновок

Список використаних джерел

Програми


Введення


Проблеми розробки та реалізації митної політики Російської Федерації вимагають фундаментального теоретичного аналізу. Пріоритетними напрямками досліджень в галузі митної політики РФ є: методологічні проблеми, вивчення питань впливу геополітичної ситуації на характер реалізації та захисту національних інтересів у митному просторі щодо забезпечення економічних інтересів держав-учасників Митного союзу, механізмів дозволу митних протиріч, соціально-економічні, військові та власне митні аспекти, розгляд проблем економічної безпеки.

Вітчизняної науці ще тільки належить ретельно проаналізувати державні основи регулювання митних відносин, розглянути форми і методи роботи митних органів щодо забезпечення економічних інтересів. При цьому, особливо важливо усвідомити сутність митних органів у системі виконавчої влади, їх місце і роль у суспільстві, зв'язок з державою і значення у забезпеченні економічних інтересів [2, с. 264].

Таким чином, можна стверджувати, що діяльність митних органів Російської Федерації щодо забезпечення економічних інтересів недостатньо досліджена в теоретичному плані, є чимало і практичних проблем. Наведеними обставинами пояснюється актуальність і вибір теми даного дослідження.

Об'єктом дослідження виступила діяльність митних органів РФ.

Мета роботи - вивчення ролі митних органів щодо забезпечення економічних інтересів держав-учасниць митного союзу.

Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити теоретико-методологічні передумови дослідження митних органів щодо забезпечення економічні інтереси держав-учасниць митного союзу;

розглянути практичні аспекти ролі митних органів щодо забезпечення економічних інтересів держав-учасниць митного союзу.

Теоретичною та методологічною базою роботи послужили праці вітчизняних вчених, що приділяють чималу увагу окремим аспектам митних органів щодо забезпечення економічних інтересів держав-учасниць митного союзу, таких як Єгоров А.Є., Костенко М.Л., Лавренова Н.В., Колесніков Г.Г., Мансуров Т.А., Назмутдинов Б.В., Ремезова Н.А. і т.д.

Інформаційною базою дослідження послужили чинні нормативно-правові акти, методичні матеріали Митного союзу, інформація з періодичної преси, інтернет-ресурси.

Поставлені в роботі завдання визначили структуру даної роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.


Глава 1. Теоретико-методологічні передумови дослідження Митних органів щодо забезпечення економічних інтересів держав-учасників Митного союзу


. 1 Митний союз як форма економічної інтеграції


Інтеграція держав являє собою складний і багатогранний процес. Інтеграція не тільки сприяє вирішенню проблем сучасності, але і виводить держави на нові шляхи економічного, політичного і правового розвитку. Представляється необхідним звернутися до поняття «інтеграція».

Термін «інтеграція» походить від латинського integration - відтворення цілого, возз'єднання; процес взаємного пристосування і об'єднання національних господарств двох і більше держав з однотипним суспільним ладом.

Інтеграція - це самостійний об'єктивний процес взаємопроникнення елементів людського буття, де право є одним з формально-структурних утворень, що забезпечують інтегрування [5, с. 3].

Матвіївська Ю.А. визначає інтеграцію як «об'єднання групи держав в інтеграційний комплекс, який бере на себе в тій чи іншій мірі управління процесом функціонування в різних областях складових його частин-держав».

На думку В.М. Шумилова, інтеграція - це процес об'єднання суверенних держав з метою встановлення розширеного економічного простору, в якому можуть вільно циркулювати товари, послуги, фінанси, інвестиції, робоча сила.

Основними цілями інтеграц...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль митних органів у забезпеченні економічної безпеки країн Митного Союзу
  • Реферат на тему: Забезпечення сплати митних зборів, податків у рамках митних кодексів Респуб ...
  • Реферат на тему: Бюджетні зобов'язання щодо забезпечення діяльності митних органів
  • Реферат на тему: Карантинний фітосанітарний контроль на митному кордоні Митного союзу та мит ...
  • Реферат на тему: Санітарно-епідеміологічний контроль на митному кордоні Митного союзу та мит ...