Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Побудова профілю траси

Реферат Побудова профілю траси

Введення


Геодезичні роботи в будівництві виконуються в певному обсязі і з вказаною точністю, які забезпечують при розміщенні та зведенні об'єктів будівництва відповідність геометричних параметрів проектної документації вимогам будівельних норм і правил. Роботи поділяються на такі основні види: знімальні, трасувальні, розбивочні, а також виконавчі зйомки, спостереження за деформаціями об'єктів будівництва.

Розбивочні роботи ведуться безпосередньо в період будівництва і призначаються для виносу з проекту на місцевість осей і точок будівель, споруд. Виконавчі зйомки здійснюються в процесі будівництва і при його завершенні з метою контролю за виконанням та якістю будівельно-монтажних робіт. Спостереження за деформаціями об'єктів будівництва проводяться з початку їх зведення і до закінчення будівництва і, при необхідності, продовжуються в період експлуатації.

До складу геодезичних робіт, пов'язаних з їх виконанням безпосередньо на будівельному майданчику, входять:

· створення геодезичної розбивочної основи для будівництва, що включає побудову розбивочної мережі будівельного майданчика і винесення в натуру основних чи головних розбивочних осей будівель і споруд, магістральних та позамайданчикових лінійних споруд, а також для монтажу технологічного обладнання;

· розбивка внутрішньомайданчикових, крім магістральних, лінійних споруд або їх частин, тимчасових будівель (споруд);

· створення внутрішньої розбивочної мережі будинків на вихідному і монтажному горизонтах і розбивочної мережі для монтажу технологічного устаткування, якщо це передбачено в проекті виробництва геодезичних робіт або в проекті виконання робіт, а також виробництво детальних розбивочних робіт;

· геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівель і виконавчі зйомки закінчених об'єктів або їх окремих частин зі складанням виконавчої геодезичної документації;

· геодезичні вимірювання деформацій основ, конструкцій будівель (споруд) та їх частин, якщо це передбачено проектною документацією, встановлено авторським наглядом або органами державного нагляду.

Геодезичні роботи приступають виконувати після передбаченої проектною документацією розчищення території, звільнення її від будівель, що підлягають знесенню, і вертикального планування.1. Загальні поняття про розбивочних роботах


Розбивочні роботи є одним з основних видів інженерно-геодезичної діяльності. Виконують їх для визначення на місцевості планового і висотного положення характерних точок і площин споруджуваного споруди відповідно до робочих креслень проекту.

Розбивочні роботи діаметрально протилежні знімальним. При зйомці на підставі натурних вимірів визначають координати точок щодо пунктів опорної мережі. Точність цих вимірів залежить від масштабу зйомки. При розбивці ж, навпаки, за координатами, вказаними в проекті, знаходять на місцевості положення точок споруди із заздалегідь заданою точністю. При розбивочних роботах кути, відстані і перевищення не вимірюють, а відкладають на місцевості. У цьому основна особливість розбивочних робіт.

Весь процес розбивки споруди визначається загальним геодезичним правилом переходу від загального до конкретного. Розбивка головних і основних осей визначає положення всієї споруди на місцевості, т. Е. Його розміри і орієнтування щодо сторін світла та існуючих контурів місцевості. Детальна ж розбивка визначає взаємне положення окремих елементів і конструкцій споруди.

Розбивочні роботи - це комплексний взаємопов'язаний процес, що є невід'ємною частиною будівельно-монтажного виробництва. Тому організація і технологія розбивочних робіт цілком залежить від етапів будівництва.

У підготовчий період на місцевості будують планову та висотну геодезичну розбивочну основу відповідної точності, визначають координати та відмітки пунктів цієї основи. Потім проводиться геодезична підготовка проекту для перенесення його в натуру.

Безпосередню розбивку споруд виконують у три етапи:

· На першому етапі виробляють основні розбивочні роботи. За даними прив'язки від пунктів геодезичної основи знаходять на місцевості положення головних або основних розбивочних осей і закріплюють їх.

· На другому етапі, починаючи з зведення фундаментів, проводять детальну будівельну розбивку споруд. Від закріплених точок головних і основних осей розбивають поздовжні і поперечні осі окремих будівельних елементів і частин споруди, одночасно визначаючи рівень проектних висот. Детальна розбивка виробляється значно точніше, ніж розбивка головних осей, оскільки вон...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Спостереження за деформаціями будівель і споруд
  • Реферат на тему: Організація інженерно-геодезичних робіт у будівництві будинків і споруд
  • Реферат на тему: Розробка проекту виробництва геодезичних робіт для забезпечення висотного б ...
  • Реферат на тему: Складання проекту згущення геодезичної мережі на невеликій ділянці місцевос ...
  • Реферат на тему: Проект виробництва геодезичних робіт при будівництві промислових споруд