Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Порядок приміщення і особливості операцій при приміщенні товарів під митний процедуру експорту

Реферат Порядок приміщення і особливості операцій при приміщенні товарів під митний процедуру експорту

Введення


Актуальність даної теми полягає в тому, що експорт, в економічній структурі держави, відіграє важливу роль.

При експорті товарів що переміщуються через митний кордон митного союзу, товари обкладаються митом та податками. Митні збори надходять до казни держави, таким чином, поповнюється його бюджет. Якщо поповнення в бюджет будуть не більшими, то від цього можуть постраждати багато сфер суспільного життя (ті які живуть за рахунок держави або залежать від нього наполовину), такі як, наприклад: охорона здоров'я, освіта, оборона, видача пенсій і субсидій малозабезпеченим громадянам і т.буд.

Саме тому дуже важливий правильний порядок і особливості приміщення товарів під митну процедуру експорт.

Під митним оформленням експорту мається на увазі оформлення вивозяться за кордон товарів та вантажів. Цей захід включає в себе не тільки сплату митних зборів, але і ряд інших важливих моментів.

Наприклад, кожна окрема категорія вантажів обов'язково повинна упаковуватися і оформлятися так, щоб відповідати вимогам безпеки та економічній політиці країни. Також вивозиться з країни вантаж повинен при перетині кордону перебувати в такому ж стані, що і під час його декларування, так що товар, що йде на експорт, повинен зберігатися в належних умовах.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб вивчити порядок приміщення і особливості митних операцій при приміщень товарів під митну процедуру експорту.

У роботі були поставлені наступні завдання:

1) Розглянути класифікацію митних процедур

) Вивчити теоретичні основи митної процедури експорту;

) Вивчити порядок розміщення товарів під митний процедуру експорту;

) Дізнатися порядок сплати митних платежів при приміщенні товарів під митний процедуру експорту.

) Розглянути умови, застосовуються до товарів при експорті

Предметом даної теми є порядок приміщення і особливості операцій при приміщенні товарів під митний процедуру експорту.

Об'єктом є митна процедура експорту.

Структура роботи складається з: вступу, двох розділів, висновків, та списку використаної літератури.

У курсовій використані наступні методи : системний аналіз, системний підхід, синтез і моделювання.1. Характеристика експортної діяльності

експорт митний платіж

Експортна діяльність тісно взаємопов'язана з зовнішньої економічної діяльністю. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) являє собою сукупність методів і засобів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, валютно-фінансових і кредитних відносин із зарубіжними країнами. Найважливішою частиною ЗЕД виступає зовнішня торгівля, яка визначається як підприємницька діяльність в галузі міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією та результатами інтелектуальної діяльності.

Цілі і завдання зовнішньоекономічної угоди не повинні вступати в протиріччя з тим, що визначено в юридичних актах і інших документах.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності можуть також бути громадські організації та об'єднання.

При існуючій самостійності учасників ЗЕД держава залишає за собою право регулювати найважливіші аспекти цієї діяльності. Основи державного регулювання ЗЕД концептуально визначені у Федеральному законі «Про державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Державне регулювання ЗЕД базується на певних економічних та адміністративних методах. До них можна віднести митно-тарифне регулювання у вигляді застосування імпортно-експортного тарифу; квотування, ліцензування тощо.

Зовнішньоекономічна діяльність в цілому охоплює діяльність державних органів у цій галузі і безпосередніх учасників ЗЕД - господарюючих суб'єктів, що здійснюють зовнішньоекономічні операції, а також сприяють їм організацій. Особливості зовнішньоекономічної діяльності:

. ЗЕД є складовою частиною загальноекономічної діяльності. Через канали зовнішньої торгівлі забезпечує реалізацію на зовнішньому ринку, виробленої в країні експортної продукції і за рахунок імпорту більш повно задовольняються внутрішні потреби.

. ЗЕД тісно пов'язане з зовнішньополітичною діяльністю і здатна активно сприяти реалізації зовнішньої політики країни економічними методами.

. ЗЕД в іпостасі комерційної діяльності на зовнішньому ринку істотно відрізняєтьс...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості декларування та митного контролю товарів, які розміщені під мит ...
  • Реферат на тему: Удосконалення декларування товарів, які розміщені під митний режим експорту ...
  • Реферат на тему: Ліцензування і квотування експорту та імпорту як заходи нетарифного регулюв ...
  • Реферат на тему: Порядок переміщення через митний кордон Митного союзу озоноруйнівних речови ...
  • Реферат на тему: Порядок переміщення фізичними особами товарів для особистого користування ч ...