Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розвиток промисловості УРСР в роки другої п'ятирічки (1933-1937 рр..)

Реферат Розвиток промисловості УРСР в роки другої п'ятирічки (1933-1937 рр..)

Розвиток промисловості УРСР в роки другої п'ятирічки (1933-1937 рр..)


Успіхи у виконанні першого п'ятирічного плану створили всі необхідні умови для ще більш швидкого розвитку промисловості та реконструкції всього народного господарства країни. У червні 1931 р. ЦК ВКП (б) утворив спеціальну комісію Держплану СРСР на чолі з В.В. Куйбишевим. Перед нею було поставлено завдання: В«приступити до розробці нового п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР В»[44, с. 15]. Це питання обговорювалося також на XVII конференції ВКП (б), що відбулася 30 січня - 4 лютого 1932

Основним завданням другої п'ятирічки була повна ліквідація залишків капіталістичних елементів і причин, що породжують експлуатацію людини людиною, зміцнення і розвиток соціалістичних виробничих відносин; основний і вирішальною господарської завданням - завершення реконструкції всього народного господарства, створення новітньої технічної бази для всіх галузей народного господарства. Конференція затвердила Директиви до складання другого п'ятирічного плану народного господарства СРСР (1933-1937 рр..). У них було вказано, що розгорнута в першій п'ятирічці робота по перетворенню СРСР з країни, що ввозить машини й устаткування, в країну, самостійно виробляє машини та обладнання, буде завершена. Це остаточно забезпечить СРСР економічну самостійність. p> Якщо перший п'ятирічний план охопив всього близько 50 галузей промисловості, то друга п'ятирічка - 120 [43, с. 42]. Він передбачав більш рівномірне розміщення промисловості по всій території країни, яке забезпечувало б раціональне використання природних умов і трудових ресурсів, наближення промисловості до джерел сировини та енергії.

Новий п'ятирічний план розвитку народного господарства БРСР складався на основі виконання завдань першої п'ятирічки і тих сировинних і енергетичних ресурсів, які до того часу були виявлені на території БРСР. Ця робота почалася задовго до завершення першої п'ятирічки. 22 вересня 1931 газета В«РобочийВ» у статті В«Кроки прийдешньої п'ятирічки В»повідомляла, що Оргкомітет по створенню нового п'ятирічного плану розвитку народного господарства Радянської БРСР закінчив перший етап своєї роботи [36, с.179]. В«Матеріали щодо складання п'ятирічного плану, будуть кинуто на підприємства, у трести, об'єднання. Завдання всієї громадськості - прийняти саме гаряче участь у розробці п'ятирічного плану. Потрібно до цієї справи залучити увагу мас робітників, службовців та інженерно-технічних працівників В», говорилося в цій статті [14, с.311].

Друк проводила роз'яснювальну роботу серед читачів, показувала значення нового п'ятирічного плану для подальшого економічного розвитку БРСР в цілому і окремих галузей її промисловості. Вчені, які займалися розробкою перспективного розвитку економіки БРСР, виступали з доповідями на підприємствах, в колгоспах і радгоспах. У двох найбільших промислових центрах республіки - Вітебську і Гомелі Академія наук провела декадник, що сприяв обговоренню актуальних проблем другий п'ятирічки, зміцненню зв'язку науки з виробництвом, наближенню науково-дослідної роботи до найважливіших промисловим центрам.

Наприкінці квітня 1932 друк республіки опублікувала спільну постанову Раднаркому БРСР і ЦК КП (б) Б В«Основні установки для складання другого п'ятирічного плану розвитку народного господарства БРСР В». У ньому вказувалося, що В«в роки другої п'ятирічки необхідно було забезпечити високі темпи індустріалізації В»[35, с.355]. Особливу увагу приділялася верстатобудуванню і машинобудуванню, розширенню паливної бази і на її основі подальшої електрифікації республіки.

З опублікуванням постанови РНК УРСР і ЦККП (б) Б Держплан республіки спільно з низовими плановими органами, науково-дослідними установами БРСР, Москви і Ленінграда, громадськими організаціями скликали близько 15 нарад іконференцій з питання другого п'ятирічного плану. При проведенні конференцій ставилася завдання звернути особливу увагу на перспективний розвиток найбільш великих міст БРСР та економічних районів, на максимальне використання сировинних і енергетичних ресурсів. Ставилося завдання мобілізувати на розробку плану другої п'ятирічки всю творчу енергію та ентузіазм самих широких мас трудящих, використовувати досвід і знання кращих ударників, фахівців, наукових працівників, планово-оперативних і депутатських груп. За рішенням міськкому партії на всіх заводах і фабриках Вітебська були організовані спеціальні штаби з представників партійних, профспілкових і комсомольських організацій, інженерно-технічного персоналу. У цехах створювалися спеціальні бригади з вивчення потужності цехів, устаткування, організації праці, техпромфінплана, фінансового становища. Багатотиражки і вся низова друк систематично публікували матеріали про другий п'ятирічному плані [12, с. 191]. p> У результаті роботи партійних і масови...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток промисловості УРСР в роки першої п'ятирічки (1929-1932 рр..)
  • Реферат на тему: Розвиток промисловості УРСР в роки третьої п'ятирічки (1933-1941р.)
  • Реферат на тему: П'ятирічні плани розвитку народного господарства СРСР
  • Реферат на тему: Відновлення народного господарства після Другої світової війни
  • Реферат на тему: Джерела післявоєнного відновлення народного господарства СРСР