Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності організації

Реферат Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності організації

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації»

Брянський філія

Кафедра економіки і фінансів

Спеціальність 080105.65 - Фінанси і кредитКурсова робота

з дисципліни «Фінанси організацій»

на тему «Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності організації»
Студент: А.А. Стариков

група ФОО - 10

Викладач: Д.В. Цуканов


Брянськ +2014

ЗМІСТ


ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ активів і власного капіталу

.1 Поняття і сутність рентабельності

.2 Система показників рентабельності організації

.3 Фактори підвищення рентабельності активів і власного капіталу

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТИВІВ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ВАТ БРЯНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ

.1 Коротка характеристика підприємства

.2 Аналіз рентабельності активів і власного капіталу на ВАТ Брянський м'ясокомбінат

виявлення резервів зростання рентабельності активів і власного капіталу НА ВАТ БРЯНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ

.1 Заходи щодо підвищення рентабельності активів і власного капіталу

.2 Економічний ефект від реалізації запропонованих заходів на ВАТ Брянський м'ясокомбінат

ВИСНОВОК

СПИСОК


ВСТУП

капітал рентабельність актив

Ринкова економіка задає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.

Зараз на російському ринку, як і на багатьох інших ринках, що розвиваються, необхідною умовою для керівництва підприємства у прийнятті вірних фінансових рішень є проведення аналізу рентабельності активів і капіталу. У таких умовах необхідно користуватися досить простими інструментами, які дозволяють отримати всі необхідні відомості про фінансовий стан і економічної стратегії підприємств.

Актуальність обраної теми полягає в сформованих умовах високої конкуренції, підприємству необхідно максимізувати ефективність своєї діяльності, щоб досягти найбільшої результативності і, відповідно, прибутку.

Метою моєї роботи є аналіз рентабельності актив і власного капіталу на підприємстві. На основі цього, використовуючи методику факторного аналізу рентабельності активів, я проведу дослідження стратегій підприємства в період з 2012 по 2013 роки.

Завдання:

розробити заходи щодо поліпшення результатів діяльності підприємства.

охарактеризувати показники оцінки рентабельності активів;

розглянути систему показників рентабельності власного капіталу;

проаналізувати рентабельність активів і власного капіталу на підприємстві;

Об'єктом дослідження є рентабельності активів і власного капіталу ВАТ «Брянський м'ясокомбінат»

Предметом дослідження є фінансово-економічна діяльність даного підприємства.

Інформаційною базою послужила статистична та річна бухгалтерська звітність підприємства ВАТ «Брянський м'ясокомбінат» за 2012-2013 роки.


1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ активів і власного капіталу


. 1 Поняття і сутність рентабельності


Рентабельність (від німецького - rentabel- прибутковий, прибутковий), показник фінансової ефективності виробництва на підприємствах, в галузях економіки та народному господарстві в цілому. Відображає використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів.

Друге поняття: Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Вона вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників, які характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної), вигідність виробництва окремих видів продукції та послуг.

Третє визначення рентабельності: Рентабельність - показник, який представляє собою відношення прибутку до суми витрат на виробництво, грошовим вкладенням в організацію комерційних операцій аб...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Показники рентабельності власного капіталу
  • Реферат на тему: Облік власного капіталу та нематеріальних активів
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів і власного капіталу ор ...
  • Реферат на тему: Аналіз і шляхи поліпшення використання власного капіталу підприємства
  • Реферат на тему: Облік і аналіз використання власного капіталу підприємства