Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции

Реферат

ФГТУ ВПО В«ОРЛОВСЬК ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇВ»

КУРСЬКИЙ ФІЛІЯ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНИХ правових дисциплін


З дисципліни: В«Кримінальне правоВ»

Фондова лекція

Тема № 20: В«Поняття Особливої вЂ‹вЂ‹частини кримінального права, її система і завдання. Теоретичні основи кваліфікації злочинів В»

КУРСК 2010

Мета заняття:


Навчальна: сформувати теоретичні знання про поняття Особливої вЂ‹вЂ‹частини кримінального права, її системі і завданнях, про поняття кваліфікації злочинів, теоретичних засадах кваліфікації злочинів.

Розвиваюча: прищепити навички та вміння застосування загальних і приватних правил кваліфікації злочинів для юридичного аналізу окремих видів суспільно небезпечних діянь. p align="justify"> Виховна: сприяти виробленню у курсантів (слухачів) почуття відповідальності у їх подальшій практичній діяльності працівників органів внутрішніх справ щодо зміцнення законності і правопорядку. p align="justify"> особливий право кваліфікація злочин


1. Поняття, значення і система Особливої вЂ‹вЂ‹частини кримінального права. Співвідношення Особливої вЂ‹вЂ‹і Загальної частин Кримінального права


Особлива частина кримінального права являє собою сукупність кримінально-правових норм, що визначають коло і юридичні ознаки діянь, визнаних злочинами, види і розміри покарань призначаються за їх вчинення. p align="justify"> Якщо в Загальній частині кримінального права містяться визначення базових понять: кримінальний закон, злочин, покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання і т. д., то в Особливої вЂ‹вЂ‹частини визначаються коло і види суспільно небезпечних діянь , заборонених кримінальним законом під загрозою покарання, а також встановлюються покарання за них.

Загальна та Особлива частини кримінального права нерозривно пов'язані, не можуть застосовуватися один без одного і в сукупності складають єдине ціле - галузь російського кримінального права. Єдність Загальної та Особливої вЂ‹вЂ‹частин кримінального права перевизначає структуру і цілісність кримінального закону. p align="justify"> Кримінальний кодекс РФ встановлює основу, принципи і загальні положення кримінальної відповідальності (Загальна частина), визначає, які небезпечні для особистості, суспільства або держави діяння визнаються злочинами, і встановлює види покарань та інших заходів кримінально-правового характеру за вчинення злочинів (Особлива частина).

Правоохоронні органи і суд можуть застосовувати норми кримінального права, закріплені в Кримінальному кодексі РФ, при вчиненні конкретного злочину лише на основі використання та дотримання сукупності приписів Загальної та Особливої вЂ‹вЂ‹частин.

При досудовому розслідуванні злочинів і в судовому розгляді кримінальних справ неможливо прийняти правильне рішення без з'ясування таких положень, закріплених у Загальній частині КК РФ, як підстава кримінальної відповідальності (ст. 8); дію кримінального закону в часі і зворотна сила кримінального закону (ст. 9, 10); особи, які підлягають кримінальної відповідальності (ст. 19-23); вина і її форми (ст. 24-28), незакінчений злочин (ст. 29 - 31), співучасть у злочині (ст. 32 - 36), обставини, що виключають злочинність діяння (ст. 37-42 КК РФ).

Особлива частина Кримінального кодексу, крім норм, що містять опис конкретних складів злочинів, закріплює норми, що визначають підстави для звільнення осіб, які вчинили деякі конкретні злочини, від кримінальної відповідальності за них у зв'язку з дійовим каяттям та з інших підстав (примітки до ст. 126, 204 - 208, 222, 223, 228, 275, 291, 307, 337, 338 КК РФ).

У нормах, закріплених в Особливій частині КК, крім того, містяться визначення важливих правових понять, без з'ясування яких виникають серйозні труднощі при кваліфікації злочинів. Наприклад, примітка 1 до ст. 158 КК РФ містить визначення розкрадання як скоєних з корисливою метою протиправні безплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного або інших осіб, які заподіяли збитки власнику чи іншому власникові цього майна. p align="justify"> У примітках до ст. 158, 169, 198, 199, 260 і до ряду інших статей КК РФ містяться визначення понять великих або значних розмірів діянь або наслідків. p align="justify"> Відбуваються в суспільстві радикальні зміни, що впливають на стан і динаміку злочинності та її окремих видів, знайшли своє відображення у змісті Особливої вЂ‹вЂ‹частини КК РФ. Зміна її відбулося як шляхом криміналізації - встановлен...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації злочинів, передба ...
  • Реферат на тему: Поняття кримінального покарання та його мети. Курсова робота з кримінально ...
  • Реферат на тему: Звільнення від покарання як самостійний інститут кримінального права
  • Реферат на тему: Вивчення кримінального права і кримінального процесу по Військового статуту ...
  • Реферат на тему: Розвиток норм Кримінального Кодексу Індії та інших законів, що стосуються ш ...