Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Державний бюджет - основний ланка Фінансової системи

Реферат Державний бюджет - основний ланка Фінансової системи

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Киевского НАЦІОНАЛЬНОГОТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра економіки підприємства та економічної теорії

Курсова робота

з дисципліни Макроекономіка

на тему: «Державний бюджет - основний ланка Фінансової системи»Виконала студентка

групи ЕП - 13

Щоткіна Ганна Олександрівна

Керівник

Пронкіна Лариса Іллівна


Харків 2015


ВСТУП


Актуальність даної тими Полягає в тому, что самє помощью бюджету держава надає суспільству Унікальні блага й послуги, Які істотно вплівають на рівень добробуту та якість життя: оборона країни, національна безпека й правопорядок, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона здоров'я, наука, культура ТОЩО.

Бюджет є унікальнім інструментом Здійснення економічної політики, Якби НЕ Було бюджету, держава не могла б Виконувати свои Функції, суспільство НЕ отримувалася б питань комерційної торгівлі услуг, що не відбувався б Розподіл и перерозподіл валового внутрішнього продукту за Підрозділами виробництва, Галузо економіки, адміністративно-Територіальними утвореннями, верствам населення.

На сегодня існує много ДОСЛІДЖЕНЬ, Присвячений державному бюджету як у вітчізняній, так и в зарубіжній літературі. Проблематику державного бюджету досліджувалі у своих роботах Такі вітчізняні Вчені як І.В. Алексеєв, Л.О. Баластрик, В.Д.Базилевича, О.Д.Васілік, Л.М. Демиденко, І.О. Луніна, І.О. Лютий, В.М. Опарін, Ю.Д. Радіонов, Ю.Л. Субботовіч, В.М. Федосов, О.В. Чеберяко, С.І. Юрій та ін. Теоретико-методологічнімі проблемами формирование та использование ФІНАНСОВИХ ресурсов держави Займаюсь Такі зарубіжні Вчені, як І. X. Озеров, М. І. Боголєпов, Д. М. Боголєпов, Ф. Нитти, С.Фішер та ін. Результати їх ДОСЛІДЖЕНЬ стали відповіднім внеска в розвиток Теорії и практики зазначену направлений дослідження.

проти дослідження Фінансової стабілізації та проблема забезпечення соціально-економічного розвитку Суспільства, зокрема, с помощью державного бюджету в Україні залішаються актуальними.

Метою даної курсової роботи є визначення роли державного бюджету в фінансовій системі України.

Основними Завдання роботи є:

· Вивчення теоретичністю основ розвитку державного бюджету, что предполагает дослідження історічного розвитку та економічної сутності державного бюджету, его структури;

· дослідження стану та тенденцій розвитку державного бюджету в Україні, что предполагает аналіз державного бюджету Нашої країни, визначення его стану;

· дослідження проблем та перспектив розвитку державного бюджету України.

У процессе подготовки курсової роботи вікорістані загальнонаукові та СПЕЦІАЛЬНІ методи дослідження: АНАЛІЗУ та синтезу, порівняння.

Інформаційнімі Джерелі при вівченні даної тими були ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ України, підручники відоміх вчених, Які досліджувалі Дану проблему, статьи, періодичні видання.РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВІЙ системі України


. 1 історичний АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ


Державний бюджет України має й достатньо трівалу Історію становлення и развития. Вона бере свой качан у XVI ст., Коли запорозьке козацтво Набуль Самостійної державності, мало діпломатічні отношения з рядом держав Європи. Була загальновійськова казна, до якої надход доходи від рібно проміслів, скотарство, полювання. Видатки передбачало на Військове спорядження, будівництво укріплень, монастирів, Утримання закладів для прістаріліх Воїнів, дипломатично місій ТОЩО.

Був период, коли робілісь СПРОБА створити власний бюджетну систему. Це 1918-1922 рр.- Спочатку Українська Центральна Рада течение 14 місяців свого Існування, а потім Більшовицький уряд спробувалі оволодіті Бюджетним процесом, но ЦІ СПРОБА з різніх причин, не малі успіху.

Створення СРСР и Прийняття Конституції Союзу РСР передбачало создания єдиного бюджету, до складу которого включалися бюджету Союзної республік. Основні положення Конституції були конкретізовані в законодавчих и підзаконніх актах. Зміст бюджетного законодавства можна звесті до такого:

· єдність бюджетної системи, централізація податкового законодавства у відані союзних ОРГАНІВ и регламен...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль державного бюджету в забезпеченні економічного розвитку регіонів Украї ...
  • Реферат на тему: Державний бюджет. Сутність державного бюджету. Принципи побудови
  • Реферат на тему: Роль державного бюджету у розвитку країни
  • Реферат на тему: Засади формирование и Виконання державного бюджету України
  • Реферат на тему: Аналіз доходів державного бюджету України