Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація експорту продукції підприємства та оцінка його ефективності

Реферат Організація експорту продукції підприємства та оцінка його ефективності

Реферат


Об'єктом дослідження є ВАТ «Житковичский моторобудівний завод».

Предметом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Мета роботи освоїти практичні методи організації експорту продукції, оцінити ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Автор підтверджує, що весь аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


Введення

зовнішньоекономічний експорт збутової

Відкрите акціонерне товариство «Житковичский моторобудівний завод» засновано в 1980 році для виробництва малогабаритних авіаційних двигунів і турбокомпресорного стартера ТС - 21, використовуваного як агрегату наземного запуску авіаційних двигунів літаків МІГ 27, МІГ 23, СУ 24, СУ 22, СУ 17 і їх модифікацій.

Відомі події дев'яностих років змусили підприємство перейти на випуск інших видів продукції. Освоєні і серійно випускаються насоси шестеренні (найважливіший робочий елемент всіх гідравлічних систем). І на сьогоднішній день наше підприємство єдине в Республіці Білорусь, що виготовляє цю продукцію.

Продукція нашого підприємства успішно використовується на підприємствах-конвеєрах: ВО «Мінський тракторний завод», ПО «Гомсельмаш», ВАТ «Мінський автомобільний завод», ВАТ «Мінський завод колісних тягачів», ВАТ «Амкодор».

Експорт продукції виробляється в багато підприємства Російської Федерації. Постійними нашими партнерами є підприємства Єгипту, Пакистану, Угорщини. Налагоджуються ділові зв'язки з іншими країнами далекого зарубіжжя.

У сучасних умовах демонополізації зовнішньоекономічної діяльності підприємство - основна ланка зовнішньоекономічного комплексу країни. Відповідно до чинного законодавства, підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, створений в певному порядку для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Згідно з чинним законодавством підприємство має право самостійно визначати форми, методи і обсяги роботи на зовнішньому ринку.

Для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства потрібна адекватна умовам його роботи структура управління. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства визначається, насамперед, тими цілями і завданнями, які вона покликана вирішувати.


1. Сутність і форми організації зовнішньоекономічної діяльності


Поняття зовнішньоекономічної діяльності з'явилося з початком реформування окремих форм міжнародних економічних відносин, зокрема децентралізації та лібералізації зовнішньоторговельних зв'язків.

У результаті відбулася переорієнтація пріоритетів у міжнародних економічних відносинах, а саме перехід від міждержавних (міжурядових) зовнішньоекономічних зв'язків до зовнішньоекономічної діяльності на рівні суб'єктів господарювання.

У науковій економічній літературі часто під зовнішньоекономічними зв'язками розуміється система міждержавних зовнішньоекономічних відносин, а зовнішньоекономічна діяльність обмежується рамками функціонування суб'єктів господарювання.

Цю думку справедливо з тієї точки зору, що зовнішньоекономічні зв'язки, встановлені між державами, є більш тісними і міцними і менш схильні внутрішнім і зовнішнім факторам, ніж аналогічні зв'язки, закріплені між суб'єктами господарювання.

Разом з тим не можна виключати з досліджень зовнішньоекономічну діяльність держави, яку здійснюють відповідні міністерства, відомства та підзвітні їм підприємства.

Отже, поняття зовнішньоекономічної діяльності притаманне як для суб'єктів господарювання, так і для держави.

Однак, зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання, його результативність багато в чому визначається системою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність - це реалізація зовнішньоекономічних зв'язків, в різних формах. Це сукупність форм і методів торговельно-економічного та фінансово-виробничої взаємодії суб'єктів на світовому ринку з метою використання переваг міжнародного поділу праці для досягнення більш високої ефективності функціонування бере участь суб'єкта.

Зовнішньоекономічні відносини - це сукупність економічних відносин, які забезпечують організацію експортно-імпортних операцій з приводу транснаціональної передачі товарів, послу...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відповідальність суб'єктів господарювання во время Здійснення зовнішньо ...
  • Реферат на тему: Організація проведення маркетингових досліджень при здійсненні зовнішньоеко ...
  • Реферат на тему: Регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Сутність, методи і форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльн ...
  • Реферат на тему: Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства