Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Соціально-економічна статистика рівня життя населення та соціальної сфери Брянської області

Реферат Соціально-економічна статистика рівня життя населення та соціальної сфери Брянської області

Введення

дохід населення економічний

Основним показником суспільного розвитку є рівень життя населення, який характеризує ефективність здійснюваної державою соціальної економічної політики і, в кінцевому рахунку, рівень суспільного розвитку. Існуючі різні підходи до визначення понять рівня життя сформульовані в двох основних підходах: за рівнем споживання і ступеня задоволення потреби.

Так, під рівнем життя розуміється забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами, досягнутий рівень їх споживання і ступінь задоволення розумних (раціональних) потреб. Використовується також ряд показників, що характеризують життєвий рівень населення: «умови життя», «добробут», «якість життя», «вартість життя» і т.д. Як видається, відмінності в цих показниках обумовлені, насамперед, кругом показників, їх визначальних.

Загальноприйнято розуміння рівня життя населення як складної соціально-економічної категорії. Рівень життя населення, як видно з сукупності показників, його визначають, чи можна представити як результат соціального та економічного розвитку.

Актуальність даної теми полягає в тому, що одним з основних напрямків аналізу соціально-економічного розвитку області є вивчення рівня життя населення та розвиток соціальної сфери. Соціальні проблеми хвилюють усіх: центральні та місцеві органи влади, профспілки і партії, наукову громадськість і, нарешті, саме населення. Це й зрозуміло, оскільки підвищення рівня добробуту, поліпшення умов життя різних верств населення належать до найважливіших довгострокових пріоритетів соціально-економічного розвитку країни.

Соціально-економічні індикатори є складовою частиною соціальних програм. Вони дозволяють оцінити ефективність економічної та соціальної політики, що проводиться органами державного управління, і використовуються як інструмент вимірювання ступеня досягнення поставлених цілей і впливу економічних реформ на рівень життя населення.

Метою роботи є розгляд питання рівня життя в Брянській області, його аналіз і шляхи підвищення добробуту жителів області, а також ступінь розвитку соціальної сфери.

Завдання:

- викласти методологічні основи оцінки рівня життя населення;

дати поняття, значення рівня життя населення;

розкрити особливості статистики рівня життя і доходів населення

описати методи розкриття понять рівня і доходу населення;

охарактеризувати соціально-економічну статистику рівня населення та соціальної сфери Брянської області;

дати оцінку системи показників рівня життя населення

провести структурний аналіз показників рівня життя населення;

описати рівень життя по ЦФО по Россі;

розкрити напрями вдосконалення оцінки показників рівня життя населення.

Об'єктом є Брянська область.

Предметом є економічні відносини, що виникають у процесі формування рівня життя населення під впливом регіональних факторів розвитку.

Методами дослідження послужили наукові праці авторів, а саме: Бєлова В. Криза оплати праці, Бобков В.Н. Аналітична доповідь за результатами моніторингу, Жуков Л.І., Горшков В.В. Довідковий посібник з праці та заробітної плати, а також статистичні матеріали Статистичного щорічника «Брянська область 2013».1. Методологічні основи оцінки рівня життя населення


.1 Поняття, значення рівня життя населення


Під рівнем життя найчастіше розуміється ступінь забезпеченості населення необхідними матеріальними і нематеріальними благами і послугами, досягнутий рівень їх споживання і ступінь задоволення потреб людей у ??цих благах.

Рівень життя - багатогранна і складна категорія, яка характеризує сукупність реальних соціально-економічних умов життєдіяльності людей, насамперед у сфері споживання і тому є найважливішою характеристикою соціального прогресу. Передумови для підвищення рівня життя населення країни створюються відповідним економічним зростанням, який є ресурсообразующім фактором для реалізації соціальних програм [5, с. 257].

У цьому виявляється, насамперед, тісний взаємозв'язок між економічним зростанням і соціальним прогресом.

«У завдання статистики рівня життя входить вивчення процесів, явищ і факторів, що впливають на життєдіяльність людей, їх матеріальні умови, виявлення ключових проблем соціально-економічного розвитку, що підлягають пріо...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистика соціального розвитку та рівня життя населення
  • Реферат на тему: Система показників рівня життя і доходів населення
  • Реферат на тему: Статистичні методи оцінки рівня і якості життя населення
  • Реферат на тему: Характеристика показників рівня життя населення Росії в перехідний період
  • Реферат на тему: Статистичний дослідження показників рівня життя населення. Розвиток роздрі ...