Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз інтервального варіаційного ряду &Чисельність економічно активного населення по суб'єктах Російської Федерації в 2012 році&

Реферат Аналіз інтервального варіаційного ряду &Чисельність економічно активного населення по суб'єктах Російської Федерації в 2012 році&

Зміст


Введення

1. Табличне і графічне представлення варіаційного ряду

1.1 Ранжування вихідних даних, визначення наявності викидів

1.2 Визначення числа груп

1.3 Визначення величини інтервалу

1.4 Графічне зображення варіаційного ряду

1.5 Графічне зображення рядів розподілу

2. Характеристика центральної тенденції розподілу

3. Оцінка варіації досліджуваного ознаки

4. Характеристика структури розподілу

5. Характеристика форми розподілу

6. Згладжування емпіричного розподілу

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Статистичне спостереження

Статистичним спостереженням є:

Масове (воно охоплює велика кількість випадків) прояв досліджуваного явища для одержання правдивих статистичних даних;

Планомірне (проводиться за розробленим планом), що включає питання методології, організації збору і контролю достовірності інформації;

Систематичне (проводиться систематично, або безперервно, або регулярно);

Науково організоване (для підвищення достовірності даних), яке залежить від програми спостереження, змісту анкет, якості підготовки інструкцій спостереження за явищами і процесами соціально-економічного життя, яке полягає в зборі та реєстрації окремих ознак в кожній одиниці сукупності. [1]

Для успішної підготовки та проведення статистичного спостереження необхідно вирішити програмно-методологічні, організаційні питання, для реалізації яких потрібно скласти організаційний план статистичного спостереження.

Організаційний план - це документ, в якому мають бути відображені найважливіші питання з організації та проведення майбутніх заходів. Він складається для того, щоб успішно проводити статистичні спостереження. У ньому вказуються: органи, які проводять спостереження, час і терміни спостереження, підготовчі роботи, які були проведені для подальшого спостереження, порядок комплектування та навчання кадрів, необхідних для проведення статистичного спостереження, порядок його проведення, порядок прийому і здачі матеріалів, отримання та надання попередніх і остаточних підсумків. Питання про час проведення статистичного спостереження повинен бути обов'язково вирішене, включаючи вибір сезону, строку та критичного моменту спостереження.

Для того щоб вибрати сезон, потрібно простежити, щоб досліджуваний об'єкт перебував у звичайному для нього стані.

Час початку і закінчення збору статистичних даних називають періодом, або терміном.

Термін спостереження визначається рядом факторів: він залежить від специфіки та особливостей об'єкта спостереження.

Критичним моментом статистичного спостереження називають момент часу, станом на який фіксуються зібрані дані, які отримані в процесі статистичного спостереження, наприклад, вибирають момент закінчення однієї доби і почала інших.

Організація, що здійснює підготовку, проведення статистичного спостереження і несуча відповідальність за свою роботу, - це орган спостереження. У органу спостереження повинні бути чітко визначені сфери діяльності, функції, права, коло обов'язків, за які він несе відповідальність.

Місце, де відбувається реєстрація спостережуваних фактів і заповнення статистичних формулярів, називають місцем статистичного спостереження.

В ході проведення статистичного спостереження важливим завданням є отримання достовірних і об'єктивних даних про стан обстежуваних об'єктів. Істотне значення для проведення гарного статистичного спостереження має визначення кадрового складу.

Успішне проведення статистичного спостереження забезпечується чіткою структурою і розробленістю його організаційного плану.

Помилки статистичного спостереження

Найважливішим завданням статистичного спостереження є достовірність і точність інформації, що збирається статистичної інформації.

Будь-яке статистичне спостереження передбачає отримання даних, які будуть повно і точно відображати дійсність.

У процесі проведення статистичного спостереження можуть виникати похибки, які призводять до зниження вірогідності статистичного спостереження.

Основна вимога, яка пред'являється до статистичного спостереження - це точність статистичних даних.

Точність - це рівень відповідності значення якої-небудь ознаки або показника, який був отриманий внаслідок статистичного спостереження, дійсному його значенню. У процесі підготовки та проведення статистичного дослідження, щоб попередити можливість появи відхилень або різниці між обчисленими показниками, потрібно передбачити і здійснити ряд заходів. Якщо ж такі відхилення виникли, їх називають помилками статистичного спостереження...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проведення статистичного спостереження. Відносні і базисні величини
  • Реферат на тему: Точність статистичного спостереження та її контроль
  • Реферат на тему: Статистична обробка та статистичний аналіз даних за матеріалами статистично ...
  • Реферат на тему: Етапи статистичного спостереження
  • Реферат на тему: Способи статистичного спостереження