Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення

Реферат Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення

Зміст


Введення

. Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення

.1 Загальне уявлення про систему показників рівня життя населення

.2 Статистика доходів і добробуту населення

.3 Показники статистики витрат населення та споживання матеріальних благ і послуг

. Динаміка рівня життя населення, структура доходів і витрат

Висновок

Список літератури
Введення


При вивченні питання про рівень життя основною проблемою є проблема нерівності добробуту, а також породжуваного нею соціальної напруги в суспільстві. В даний час статистикою доходів і витрат населення відводиться важлива роль. Вона дає оцінку досягнутого стану і динаміки вартості життя, рівня забезпеченості населення матеріальними благами. Саме статистика доходів і витрат населення показує розміри і зміна використання грошових коштів, одержуваних населенням країни. З цією метою формується система показників для характеристики розшарування населення за рівнем доходів, визначаються обсяги і темпи бідності.

Нерівність доходів може досягати величезних масштабів і створювати загрозу для політичної та економічної стабільності в країні, тому практично всі розвинені країни світу змушені постійно скорочувати розрив у доходах різних груп населення. Але розробка такого роду заходів можлива лише при умінні точно визначати ступінь диференціації доходів і багатства і впливати на неї за допомогою державної політики.

У завдання статистики рівня життя входить вивчення процесів, явищ і факторів, що впливають на життєдіяльність людей, їх матеріальні умови, виявлення ключових проблем соціально-економічного розвитку, що підлягають пріоритетного вирішення. Добре налагоджена система показників рівня життя має велике значення для ефективної розробки соціальної політики, прийняття обґрунтованих рішень з надання допомоги малозабезпеченому населенню, оцінки соціально-економічних наслідків проведених в країні реформ, здійснення контролю за ходом реалізації найважливіших федеральних і регіональних соціальних програм.

Рішення завдань, що стоять перед соціальною статистикою, досягається на базі використання різних методів і прийомів: загальних і спеціальних статистичних спостережень, одноразових обстежень та обліків, статистичної та адміністративної звітності підприємств, переписів і соціально-демографічних обстежень населення, соціологічних опитувань та ін.


Глава 1. Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення


1.1 Загальне уявлення про систему показників рівня життя населення


Розрізняють поняття рівня життя в широкому і вузькому сенсі слова. У широкому сенсі слова рівень життя - це взаємопов'язаний комплекс економічних, соціальних, культурних, природних, економічних та інших умов життя людей. Він характеризується всією системою соціально - економічної статистики. Як найбільш загального показника, який синтезує всі умови в одному результаті, часто застосовується тривалість життя населення. Зростання середньої тривалості життя в Росії в два рази в порівнянні з дореволюційним періодом на початку століття безсумнівно характеризується підвищенням її рівня. Тоді як скорочення тривалості життя за останні роки на 5 років, особливо по чоловічому населенню, відставання за цим показником від розвинутих країн на 10-15 років свідчить про низький рівень життя в Росії і його подальшому падінні. Про рівень життя можна судити також за показниками життєвості населення і стабільності умов життя - наявності різких спадів і підйомів, соціальних потрясінь і т.п.

У вузькому сенсі слова рівень життя - це ступінь задоволення особистих потреб людей в умовах існування. Він характеризується обширною системою показників, що охоплюють ряд розділів: узагальнюючі показники; доходи населення; витрати і споживання; заощадження, накопичене майно і житло; соціальна диференціація населення; становище малозабезпечених верств населення.

Зважаючи на відсутність єдиного узагальнюючого показника, що характеризує рівень життя населення, для його аналізу розраховується цілий ряд статистичних показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у наступні основні блоки:

· показники доходів населення;

· показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг;

· заощадження;

· показники накопиченого майна і забезпеченості населення житлом;

· показники диференціації доходів населення, рівня і меж бідності;

· соціально-демографічні характеристики;

· узаг...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Система показників рівня життя і доходів населення
  • Реферат на тему: Основні показники, що характеризують рівень життя населення
  • Реферат на тему: Рівень життя і динаміка доходів населення Росії
  • Реферат на тему: Рівень життя і розподіл доходів населення
  • Реферат на тему: Формування доходів і рівня життя населення Росії